Názory k článku

Masakr v lesíku Mládežnická

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.01. 20:51
Titulek:Bože, ty se na to díváš....odpovědět
Masakr úspěšně pokračuje. Už byla vyřezána většina podrostu (= přízemní dřevinné patro – stromové nebo keřové, jež roste pod horním stromovým patrem) - bez černý neboli bezinky, pámelníky, břízky, doubky, habry, lísky, ostružiníky...Zůstala holá plocha, která bude úspěšně vysychat. V lesíku se hromadí haldy větví, břečťanů, kmenů, připomíná to hromady mrtvol. Prázdným prostorem se bude šířit prach z železniční tratě a frekventované silnice, hluk, emise. Kdo tohle vymyslel a prosadil, měl by si jít sednout do nápravného zařízení. Bohužel, lesík už je nenávratně zničený. Byly zničeny nejen rostliny, ale u i tisíce včel, brouků a jiného hmyzu, ptáci a malí savci ztratili úkryty a potravu a my lidé chladivá místa v lesním šeru. Je to zločin. Mimochodem, víte, jak se jmenuje projekt likvidace lesíku, na nějž dostalo město dotaci? Podržte se.

ZLEPŠENÍ FUNKČNÍHO STAVU VEŘEJNÉ ZELENĚ V MĚSTĚ NERATOVICE - I. ETAPA.
Jméno:Jitka
Datum:24.01. 06:38
Titulek: bohužel,kdybyodpovědět
Na světě byla nějaká spravedlnost (ne ta,kterou nás čeká jednou všechny)tohle a vše další by se na světě nedělo.Hmyzuzdar a její nohsledové by byla dávno v báni a jednalo se.Jelikož neexistuje zodpovědnost státních úředníků dle toho to vypadá.Každý si dělá co chce.Zajímalo by mne,co by na tohle řekla i Inspekce životního prostředí,tohle je fakt apokalypsa Neratovic.
Jméno:Nováček
Datum:30.01. 21:17
Titulek:Až tak?odpovědět
Já myslím, že suché a nebezpečné stromy z prostoru, kde se pohybují lidi, bylo potřeba bez debaty odstranit. Keře, které byly ořezané kvůli tomu, aby se káceči k nebezpečným stromům dostali, už letos obrazí a za nějaký ten rok dorostou do původní velikosti, jak jsme to mohli vidět v Neratovicích v jiných podobných případech.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.01. 08:08
Titulek:zničený biotopodpovědět
Aha, a jak mi vysvětlíte, že se jako první vykácely stromy a pak vyřezaly všechny podrosty? Asi moc neobrazí, o to se postará roundup v množství větším než malým.

Mimochodem, mohl byste mi vysvětlit, co ptáci, hmyz, včely a pod. a další živočichové, kteří v odstraněné vegetaci hnízdili, žili, nacházeli úkryt a potravu, co ti nyní udělají? Velká část z nich zahyne, a co ten zbytek? Myslíte si, že se odstěhuje jinam?
Jméno:Nováček
Datum:01.02. 08:47
Titulek:Proč hned roundup?odpovědět
Paní Spěváčková, vy tu jen emocionálně a demagogicky brojíte proti odůvodněnému kácení suchých a jinak nebezpečných stromů a vůbec se nezmiňujete ani slovem o tom, jaký je skutečný záměr a cíl projektu a jaký bude jeho další postup. Seznámila jste se s ním? A pokud ano, proč tu neuvedete, oč v něm jde, a proč tu z něj děláte bezohlednou svévoli vedení města? A jak už hned předem víte, že bude použit roundup? Snažíte se tu vzbuzovat emoce na základě neúplných informací a vlastních výmyslů. Vaše demagogie je průhledná a hloupá.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.02. 09:34
Titulek:anonym se ozvalodpovědět
Emocionálně a demagogicky? Co to povídáte? Od začátku sleduji vývoj záměru, mám doma veškeré podklady. Cíl projektu je: Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I. etapa. Vykácet i živé stromy, poškodit kořeny, vyřezat důležité podrosty, zlikvidovat funkční biotop, pokud víte, co to je, to je zlepšení stavu????? Jak si dovolujete mě napadat? Nikdy nemůže nová výsadba, pokud přežije, nahradit vzrostlé stromy a keře. Ten les byl důležitou složkou městské přírody a byl zničen. Kdo jste, že mě urážíte?
Jméno:No
Datum:01.02. 15:00
Titulek:on asi Nováčekodpovědět
Bude pěkné brojivé kvítko,nenechte se jím rozhodit p.Spěváčková,supi se vždycky najdou.
Jméno:Zlata Vildová
Datum:25.01. 15:36
Titulek:A ještě to nazývají odpovědět
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ - viz dopravní značka směrem od Libiše
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:25.01. 16:51
Titulek:Dělají si z nás ( . )odpovědět
Ne. Projekt, který je financován EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu ŽP se nazývá: Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I. etapa
Jméno:Eva
Datum:26.01. 10:11
Titulek:zlepšení stavu??!!odpovědět
Tak to mám asi něco s očima,v lese zůstala spousta nakloněných,polozničených a nebezpečných hlavně borovic,to řezali zdravé stromy že tohle přehlédli??!Nějak nechápu smysl tohoto projektu.A kde skončilo dřevo??!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.01. 11:55
Titulek:katastrofální akceodpovědět
Je zřejmé, že ano. Možná, a to se jenom domnívám, že projektová dokumentace byla hotová, když přišla vichřice a došlo k vychýlení stromů, které tam zůstaly. Ale to je jenom moje domněnka. Celá ta akce je zcela nedomyšlená a zrůdná. Nechápu, jak mohlo na ni město dostat dotaci. Kam se hrabe Čapí hnízdo. Měly být odstraněny pouze stromy nahnuté a suché a to tzv. sestupným kácením, aby se nepoškodily podrosty, měly se dosadit stromy tam, kde je volná plocha - podél ulice U strouhy a dál už do lesíku nezasahovat. Je to hrůza a někdo by za to měl pykat. Tedy nést zodpovědnost.
Jméno:Petr
Datum:26.01. 13:21
Titulek:ano,mělodpovědět
Pakliže jsou na radnici odborníci,měli by nést i zodpovědnost.Ale víme jak to u státních zaměstnanců chodí.Věřím pevně tomu,že tady čeká zase každý na Vás.
Jméno:to
Datum:03.02. 04:57
Titulek: takový Zelenkaodpovědět
Na 2.ZŠ klukům žhavil lebky.Na začátku vyučování nařídil udělat výpisky z látky a byl dost často mimo třídu.Mno a další den se zkoušelo nebo psala písemka.Bez výkladu.Kde "poletoval"v době vyučování bývalo veřejným tajemstvím.
Jméno:Dr. Novák
Datum:26.01. 15:29
Titulek:chudáci stromyodpovědět
Dobrý den,
už ničemu nerozumím. Dokud člověk ničí přírodu kvůli svému prospěchu, tak to ještě chápu.
Ale ničit přírodu jen proto, aby byla zničena, aby se kácely zdravé stromy, půda skrývala pod betonem, tomu nerozumím.
Lidstvo si zaslouží vymřít.
Jméno:Jiří
Datum:29.01. 13:31
Titulek:Lesíkodpovědět
Les je ošetřován po té poslední vichřici, tak snad kácejí jen ty poškozené stromy.
Tyto lesíky pamatuji ze školních let jako holé, žádná džungle jako nyní. Na zemi jen jehličí. Ve škole jsme vyfasovali hůlky, na konci hřebík a chodilo se po lese vybírat papíry. To bylo ještě za učitele Doležala, kdo ho pamatuje.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:29.01. 14:34
Titulek:čo bolo, bolo....odpovědět
Od té doby, co jste napichovali odpadky na hřebík, se radikálně změnil přístup k lesům. Zatímco dříve byly lesy plantáže na dřevo, dnes převládá požadavek změnit je na fungující ekosystém, který snadno odolá škůdcům a chorobám. A náš lesík Mládežnická už byl fungující ekosystém. Byly zde dřeviny více generací, a to jak jehličnaté, tak listnaté, s pestrými podrosty keřů a mladých stromků, s bylinným patrem, s množstvím hmyzu, malých savců a různých druhů ptáků. Lesík chránil město před hlukem, prachem a emisemi z železniční tratě a rušné přilehlé komunikace, vytvářel nárazníkovou stěnu pro případ exploze ve Spolaně. To vše bylo zlikvidováno. Zvítězil konzervativní překonaný pohled dřevorubce pana ing. Marka, vnímajícího les jako plantáž na dřevo.

Jméno:Alena
Datum:31.01. 17:30
Titulek:Pan učitel Doležal odpovědět
Ano pamatuji se na něj. To byly časy na staré škole. Kožnarová, Purnochová, Švarc, Kašák, Svobodová, Kovářová a další, to byli páni a paní učitelé a učitelky! Měli respekt a naučili. Také jsme chodili do lesíku a hráli tam různé hry. Ale copak to jde jít do té džungle v centru města, kde má kde jakej mravenec větší hodnotu než člověk? A kde si mají děti hrát? A mládež kde má trávit volný čas, když je stále odevšad vyháníte. Máte vůbec ráda lidi mladší generace než jste sama?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.01. 19:52
Titulek:to nemá obdobyodpovědět
Pane bože, proč sem pletete zda mám nebo nemám někoho ráda? Uvědomte si, že lesíky mají vliv na ochlazování města, zachytí spoustu prachu, hluku, emisí z dopravy...to je něco, co nám prospívá. Nikoho odnikud nevyháním, jen se snažím chránit to, co je v současné době je vzácné a potřebné. To jste opravdu tak nevzdělaná? Také jsem učila a snažila jsem se dětem vštípit vztah k přírodě, ale na staré škole to asi nikdo nedělal.

P.S.: Jestli si myslíte, že mládež bude chodit do rozpáleného vyschlého prostoru bývalého lesíka, tak se hluboce mýlíte. Možná sem budou chodit popíjet, nebude zde na ně vidět. Kolik lidí si chodí odpočinout do vykácených Kostomlatského sadů? Ani noha se tam nezastaví.
Jméno:Jitka
Datum:01.02. 05:38
Titulek:blahoslavení chudí duchemodpovědět
Paní bude asi ze stáje Hmyzové.Byznys,soukromé a developerské zájmy nad těmi normálními.Možná má i klapky na očích,jinak nevím.Ten vykácený,vyškubaný les jestli má být nějaká..revitalizace??!I malé dítě pozná že je tam něco špatně.Spíš mi příjde,jako když někdo potřeboval dřevo,tak se vymyslela tato akce jako záměr.To tu bývá často.možná bychom se divili kde spočinulo a za kolik.Ale nedozvíme,páč tady se se vším mlží.Proč asi??
Jméno:Alena
Datum:01.02. 06:31
Titulek:Že se nestydíteodpovědět
se navážet do učitelů ze staré školy! K té mládeži mám na mysli, že jim blokujete hřiště u koupaliště. Vzdělaná...ano mám komunistickou státní maturitu. A procházet se v džungli opravdu nejde.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.02. 08:26
Titulek:jste vedleodpovědět
Do nikoho se nenavážím, jen konstatuji, že na staré škole nebyl nikdo, kdo by se věnoval ochraně přírody a vštěpoval dětem vztah k přírodě. Všechny, které jmenujete, jsem znala a vím, čemu se věnovali, občas byli i moji kolegové. Kdybyste přiznala, že tomu nerozumíte, tak bych to pochopila, ale vy opravdu nechápete a nejste ochotná, jaký význam mají takové stabilizované lesíky, které si samy regulují své vztahy a jaký je to zločin je zničit. Nazýváte je posměšně džungle a nevíte, že právě v džungli je největší rozmanitost rostlin a živočichů. I náš lesík se vyznačoval vysokou rozmanitostí organizmů. Nyní to bude vysychající prostor bez keřů a mladých stromků, s minimem živočichů. Poušť, nebo spíš spoušť. A ještě to hřiště na koupališti: docela by mě zajímalo, jak může zastupitel něco blokovat, když nemá šanci cokoli ovlivnit? Prosím o vysvětlení, když jste o tom přesvědčená. Mohu mít svůj názor podložený argumenty, ale to je také vše. Mohla byste vystoupit z anonymity a podepsat se nejen jménem (pokud je pravé) ale i příjmením?
Jméno:Jirka
Datum:02.02. 16:54
Titulek:tak odpovědět
zrovna na p. učitele Kašáka bych úplně s láskou nevzpomínal. Jeho metody - chceš facku nebo poznámku? A pak nás mlátil dřevákama po hlavě. Opravdu neskutečně hrdinství dospělého chlapa proti desetiletým klukům.
Jméno:Milan
Datum:02.02. 18:56
Titulek:taky bych ho nechválilodpovědět
Kašák po nás házel klíčema a v tělocviku se pořád hrál jen fotbal a Kašák seděl se založenýma rukama.
Jméno:Dr. Novák
Datum:03.02. 16:12
Titulek:?odpovědět
Dobrý den,
vy neznáte pořekadlo ,,Škoda rány, která padne vedle?"
Dnes aby se kantoři báli žáků, a pak se divíme, že mladí jsou nevychovaní. Žádná úcta ke stáří. Přitom kdo tuto zemi vybudoval pro jejich pohodlný život?
Mladým chybí respekt, úcta, disciplína. Pak nemají úctu nejen k lidem, ale i k přírodě. A disciplínu, když jde o život, třeba teď. Byl jsem v Albertu pro pečivo, za mnou mladík pro jakýsi barevný nápoj v plechovce a lepil se na mne, jak kdybych byl dívka v tanečních. Nějaké rozestupy? Pche. Žádná úcta, žádná disciplína.
Jméno:Luboš
Datum:04.02. 10:27
Titulek:já bych takodpovědět
Nepaušalizoval,sice je to asi Váš názor a postřeh.Tyhle životní moudra jim buď nemá kdo předávat anebo jeho učení a výklad stojí za pendrek.Dříve se ctila úcta k rodičům,vlasti a dalšímu,dneska je to shora cíleně ničeno a převraceno.Rodiče krom výchovy dnes řeší existenční otázky,takže se plně dětem nemohou věnovat.je to dobou a také poměry ve vlasti.Dříve komunisté dbali,aby rodiny a stát prosperovaly,dnes je to spíš boj o korýtka a funkce.
Také nevrdím,že všichni důchodci jsou sešlí myslí a mentalitou,ubrblaní a nemohoucí.Některá dnešní mládež říká že zbytečná a všude se roztahující.
Záleží také jaké jim dáváme k tomuto smýšlení vzor a prostor.tam,kde se rodiny rozpadají,ke stáří s nevychovává těžko mládež někde něco pobere jen tak..a souhlasím,že mnohde jsou instituce jako je škola takovou "výrobní" jednotkou,kde se skáče jak sponzoři a přátelé školy pískají.degradují se hodnoty a poslání kantorů.
Jméno:Jaroslav
Datum:31.01. 20:18
Titulek:hrůzaodpovědět
Přibyly nové fotky s vyřezanými keři. Ty hromady větví a mladých stromků, to je děs! Za to by měli někoho zavřít.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:04.02. 14:41
Titulek:zkáza lesíku v Mládežnické pokračuje..odpovědět
Veškeré ořezané větve, mladé stromky a keře byly rozdrceny na štěpku. Jsou jí hromady. To aby nemohl nikdo zjistit, co vše bylo pokáceno a vyřezáno. Zametají se stopy. Např. byl pokácen zdravý ořešák, na oříšky chodily veverky. Už nebudou chodit. Zmizely ostružiníky a maliníky, na jejichž květech se pásly včely, které čím dál víc strádají nedostatkem potravy. byly přeřezány břečťany na stromech, kterým se podařilo přežít. Byly rozryty plochy pokryté měchem, který bránil vysušování půdy. Byly odřezány koncové větve dubů, komu asi byly nebezpečné? To bylo kšeftů...

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz