Názory k článku

Chudáci učitelé…

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.01. 12:20
Titulek:v TV běželo....odpovědět
Poslanecká sněmovna schválila novelu učitelského zákona, že ve školách mohou učit i odborníci neučitelé. Obávám se, že brzy budou léčit i nelékaři, řídit lokomotivy nestrojvůdci a podobně. Vzhůru do nevzdělanosti!

Aha, asi je to pod vlivem toho, že nyní doma učí děti i rodiče - nepedagogové a jak jim to skvěle jde.
Jméno:Martin Růžička
Datum:07.02. 08:50
Titulek:odborníci neučiteléodpovědět
odborníci neučitelé - a není to protože jsou odborné předměty
to není o tom, že by učil češtinu/matiku soustružník
ale aby mohli obsadit právě třeba laboratoř neučitelem, ale odborníkem, který to v laborce umí prakticky
-nečetl jsme tu novelu, je to jen odhad-
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.02. 15:37
Titulek:kdo ví....odpovědět
Také jsem ji nečetla. Nemám nic proti neučitelům odborníkům ve školství pokud...ano, pokud. Pokud budou schopni se vcítit do mentality příslušné věkové skupiny a budou umět dobře a srozumitelně vysvětlit probírané téma. Bohužel, dnes už to neumí ani řada vystudovaných učitelů. Zakopaný pes je ve špatné přípravě budoucích učitelů na fakultách. Zatímco dříve studenti trávili desítky hodin náslechy a dalších mnoho hodin samostatným učením pod vedením zkušených učitelů, dnes je to minulost. No a ti odborníci neučitelé, tedy co jsem zažila, neumí srozumitelně vysvětlit, zahrnují děti a studenty odbornými termíny, neumí rozlišit, co je důležité a co ne. Musí prý do určité doby získat pedagogické minimum. Kolegové milují suplování za nepřítomné učitele, studium při práci je také skvělá věc. No uvidíme, co se z toho vyvrbí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:30.01. 09:43
Titulek:žáci půjdou do škol?odpovědět
Dnes jsem se dočetla, že ministr školství Plaga navrhl, ať učitelé testují žáky na covid. Cituji: Žáci a studenti se vrátí do lavic za předpokladu, že se začne ve školách testovat. V rozhovoru pro MF DNES to uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

A kdo bude testovat učitele? Asi žáci, na oplátku. Pikantní na tom je, že v Číně používají na testování výtěry z konečníku, viry totiž přetrvávají déle v konečníku než v dýchacích cestách. A ještě pikantnější je, že jméno ministra plaga ve španělštině znamená expresivně POHROMA. Ó, jak výstižné. Asi jako když u nás byl premiér NEČAS a na Slovensku v téže době SLOTA, což je prakticky totéž. Tož krásný víkend.
Jméno:Jan
Datum:31.01. 05:58
Titulek: tak,tak Covid matrošodpovědět
Je třeba prodávat a tržit z něj,žádné hrátky a nákupy.Nebo se PES uštěká a už nevylezem.Mno zajímal by mne řetězec možností,kdo má přístup ke Covid číslům a údajům.Ale souhlasím s tím,že rodiče by neměli suplovat práci kantorů,jen spolupracovat,dohlížet na žáky jak se učí,zkoušet a kontrolovat.Ikdyž si spousta některých rodičů myslí,že škola je tu asi od všeho.Aby naučila žáka zdravit,dodržovat hygienické návyky,znát svou adresu,datum narození a víBůh co ještě.Bude to letos zvláštní,ZŠ,maturity,zkouš ky na VŠ,přijímačky...
Jméno:polemika
Datum:03.02. 13:41
Titulek:výukaodpovědět
Souhlas s většinou uvedeného. Jednotné osnovy by byly výhodou
i při distanční výuce. Spousta poctivých učitelů dělá individuálně přípravy na to samé, či podobné = obrovská společenská ztráta.
Kvalitně vypracovanou lekci pro online výuku by stačilo mít jednu
pro ČR nebo Evropu nebo i svět, protože např. trojčlenka se počítá
na celém světě stejně...
Učitel by měl více času na konzultace, pomáhání slabším, rozvíjením nadaných..
Někomu vyhovuje více online výuka někomu prezenční výuka, to platí o dětech i učitelích. Do budoucna by se to mělo zohlednit a nevracet se zcela do dřívějších kolejí... Nevím zda to někdo řeší, ale asi většinou ti, kteří za to nejsou placeni :(
Množství informací i hodiny strávené v lavicich by se měly redukovat.
Jméno:Bohumil
Datum:09.02. 10:52
Titulek:zajímavá statistikaodpovědět
V 80.letech minulého století bylo cca 60%populace vyučených nějakému řemeslu,30% mělo maturitu a 10% vysokoškolský diplom.Jako průmerné IQ populace se uváděla hodnota 120.V současnosti média operují s průměrným IQ 100, procento vysokoškolsky vzdělaných překročil 30% a středoškoláků 60%.
Jak je možné, že papírově roste vzdělanost populace ale index IQ spadl o cca 20%?
Kdo a proč učí naše nástupce, mládež,že je nositelem pochodně pokroku jak se ve své nabubřelé nezkušenosti domnívá ale opomijí mládeži říci to podstatné,totiž že je pokračovatelem humanisticko-technologicko -religiozniho kontinua evropské civilizace?
Protože jinak je s Evropou konec.Definitivně se rozpustí v multikulti nechutné kejdě.
A to je zjevně cíl,s polovzdělanými tupci se lépe naplňuje heslo Ordo ab Chao (Řád z chaosu).

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.03. 16:42
Titulek:USA náš vzorodpovědět
Americké ministerstvo školství vydalo novou zprávu o negramotnosti v zemi.

Praví se v ní, že problém se spíše zhoršuje a lidí, kteří buď vůbec neumějí číst a psát anebo jim to činí velké potíže, v USA roste.

Podle odhadů, založených na posledním výzkumu vzorku populace z roku 2003, lze podle ministerstva považovat za negramotných 14 procent dospělých Američanů.

To znamená asi 32 milionů lidí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 20:52
Titulek:Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. řekl: odpovědět
"Není to tak dávno, co byly do škol zavedeny rámcové vzdělávací programy – RVP a školní vzdělávací programy – ŠVP. Tyto programy nahradily desítky let osvědčené školní osnovy s tím, že bude dána větší volnost učitelům při výuce. Stalo se. Už tehdy jsem na pedagogické půdě silně kritizoval zrušení osnov, a vida, na má slova došlo. Dnes kantoři volají po upřesnění RVP i ŠVP, což je v podstatě návrat k osnovám. Navíc tímto novým systémem není zaručena výuka některých předmětů a většinou jde o předměty přírodních věd. Jejich výuka je redukována řediteli škol podle mne zcela záměrně, neboť dávají přednost výuce jazyků a počítačového umění a i historie, mnohdy mylně vykládané s cílem vymývat dětské mozky.

Navíc příprava učitelů k výuce přírodních věd na základních a středních školách je na většině pedagogických fakult naprosto nedostatečná, stojí na okraji zájmu v plánech přípravy učitelů a není dostatečně vedením kateder i vedením fakult podporována; v posledních letech, po zrušení pedagogických center v krajích, je velkoryse opomíjeno i další vzdělávání v oboru přírodních věd a ředitelé škol jen málo dbají, aby se jejich učitelé v tomto oboru dále vzdělávali. To raději zakopávají obrazy státníků do kompostu! Což je zpráva z denního tisku a ředitel školy byl vyzdvižen jako velký hrdina; mít tu moc, tak by na hodinu z té školy letěl!

Čili – měla by se zásadním způsobem změnit příprava budoucích učitelů v oboru přírodních věd a mělo by být opět zajištěno, i prostřednictvím ředitelů škol, další vzdělávání učitelů v tomto oboru; zdali budou jednou opět zřízena zbytečně zrušená krajská pedagogická centra, je věcí Ministerstva školství. A samozřejmě i hodinová dotace na výuku, která kdysi činila v každém ročníku dvě hodiny týdně a měla by tak činit i do budoucna. Výmluvy, že žáci neumějí dostatečně jazyky a počítačové „hry“, a proto se hodinové dotace musejí na tyto předměty zvyšovat, jsou plané a spíše svědčí o tom, že učitelé svou práci odbývají, nebo učí žáky nesmyslným podrobnostem na úkor jazyka samotného.

V rámci současných rámcových vzdělávacích programů se výuková dotace rozšiřuje i ve prospěch politična ve školách, které se projevuje ve výchovných akcích, jimiž se spíše vymývají mozky nezletilých za účelem nikoliv přemýšlení o věcech, ale „poznání pravdy pravé a nezpochybnitelné“. Je to zásadní chyba, které se naše školství dopouští. Neboť přírodní vědy jsou o poznání Země jako celku. Ale nejen to.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 20:53
Titulek:Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. řekl: odpovědět
Znalost přírody je nutná i k pochopení ekologických vztahů v přírodě i společnosti lidí, neboť jednotlivé ekosystémy se vždy odvíjejí od geologického podkladu a všeho, co na ní žije. S tím souvisí ovšem i existence lidského společenství na této planetě a jeho základního životního prostředí. Jestli si toto nedokážeme v brzké době přiznat a nezačneme opět řádně poznávat zákonitosti neživé a živé přírody, budou nás naše budoucí generace jednou hluboce proklínat!"

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz