Názory k článku

Otevřený dopis architektovi Rujbrovi od MUDr. Viery Zimové, psychiatra

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.06. 23:16
Titulek:Prezentace polikliniky dne 1.6. 2020odpovědět
Doslovný přepis veřejné prezentace projektu městská poliklinika, která proběhla v kinosále kulturního domu v Neratovicích 1.6.2020 cca od 17:10 do 20:50 (délka 3:40 hod.)

Videozáznam, který byl na této prezentaci pořízen, byl zveřejněn na serveru Youtube ve značně zkrácené a sestříhané verzi. Zde můžete najít přepis celé prezentace, případně pouze částí, které byly ze záznamu odstraněny. Žlutě podbarvené pasáže v městem zveřejněném záznamu chybí.

Doslovný přepis veřejné prezentace projektu městská poliklinika na:

https://www.specialneratov ice.cz/2020/06/07/doslovny -prepis-verejne-prezentace -projektu-mestska-poliklin ika-ktera-probehla-v-kinos ale-kulturniho-domu-v-nera tovicich-1-6-2020-cca-od-1 710-do-2050-delka-340-hod/

Zkrácený záznam veřejné prezentace na youtube: Poliklinika Neratovice, Debata s architektem a vedením města.

V pondělí 1.6. proběhla v kinosále SD v Neratovicích veřejná debata s vedením města a architektem Adamem Rujbrem na téma projektu nové polikliniky. Debata probíhala od 17:00 do 21:00.
Prosíme, omluvte kvalitu videa. Jedná se o amatérský záznam zaměřen převážně na audio. Ze zakončení se po kompresích dochoval pouze zvuk.

Dobrý den, k záznamu, zveřejněném na YouTube, jsem do poznámky uvedl, že se jedná o amatérský záznam. Celý záznam byl pořízen na mobilní telefon a některé pasáže se bohužel nedochovaly - způsobeno nedostatečnou kapacitou paměti telefonu. Během debaty jsem se musel v rychlosti rozhodnout jakou část smazat, abych mohl nahrát jinou. I tak mne to stálo nějaké úsilí a nemyslím si, že je na místě kritika tímto způsobem - rozhodně jsem úmyslně nic nemazal. Pokud jste na místě byli, pak jistě víte, že na záznamu chybí spíše ty nedůležité pasáže, případně informace, které se dále opakovaly - ano, opět toto může někdo rozporovat. Prezentace od zastupujícího pana architekta bohužel nebyla z mého pohledu moc dobře odprezentována - měla by být dodatečně samostatně zveřejněna. Během celé debaty se točily dokola stejné dotazy, stejné odpovědi. Věřte mi, že to co je na záznamu slyšet je naprosto dostačující k ucelené informaci. Důležité jsou spíše výsledky jednání, které ve mne vzbudily pozitivní dopad. Nemyslím si, že je důležitější opakující se kritika než výsledek. Je samozřejmě jasné, že z řad občanů se vždy u takovéhoto projektu najdou větší odborníci na finance, energetiku, stavební materiál a další. Myslím větší odborníci, než jsou ti najatí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 12:55
Titulek:Odpověď starosty na dopis MUDr. Zimovéodpovědět
Vážená paní doktorko.

Stále mi asi nedochází z jakého důvodu se stále točíme okolo atria. Velice mě překvapuje, že Vy jako lékařka píšete: nemocný člověk si nejde na polikliniku "posedět do zeleně" a nikdo nechce trávit svůj volný čas mezi nemocnými. Ano. máte pravdu. Asi nikdo z pacientů nechodí k lékařům rád. Především proto, že je to mnohdy pro něho stresující. Jedná se o jeho zdraví a mnohdy se bojí jen samotného zákroku. Právě proto je důležité, aby prostředí mu tuto situaci ulehčilo. A vy sama nechcete pracovat v příjemném a klidném prostředí, obklopena zelení?

Myslím, že je potřeba vysvětlit, že výše nájemného nebude odvíjena od konečné ceny budovy, ale bude stanovena na základě trhu. Tak, jak jsem řekl na jedné úvodní schůzce. Bude vyšší, než máte nyní (180,-Kč/měsíc/m2). Ale rozhodně nebude tak vysoké, aby to pro vás, lékaře nebylo únosné. To přeci nikdo z nás nechce. Ano, chceme, aby finanční návratnost byla, ale rozpočtena třeba na 25 let. Vedení města se musí chovat, jako řádný hospodář. Zařízení, která navyšují původní rozpočet budou ale snižovat provozní náklady. Proto tam jsou navrženy geotermální vrty pro použití tepelných čerpadel, fotovoltaika, a i ostatní opatření snižují tepelnou bilanci a tím i provozní náklady. O komfornosti pracovního prostředí nemluvě.

Hezký den

Ing. Roman Kroužecký
starosta
Město Neratovice
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.06. 23:17
Titulek:Prezentace polikliniky 1. 6. 2020 v 17.0odpovědět
Dokonce mne pobavil dotaz, zda by město nemělo zaplatit jiného dendrologa (problém s kácením stromů), který by zkontroloval práci již najatého nezávislého dendrologa - to je už opravdu moc, to snad pochopíte. Město s panem architektem Rujbrem vše vyslechlo a na vše reagovali podle potřeby. Jako poslední informaci mám, že pan architekt splnil co slíbil a postupně se schází s lékaři a řeší případné úpravy projektu. Je potřeba dospět ke kompromisu logika/kvalita/cena/realiz ace. I když to byla od začátku schůzka s odpůrci projektu, z výsledku debaty mám spíš dobrý pocit a jsem opravdu rád, že proběhla.

https://www.youtube.com/wa tch?v=4sGnqXXLXQw&feature= youtu.be&fbclid=IwAR3IQO_7 ogsmUTFAn40VUMYtcCgkbh5C40 jko1bqg8r0u6Dr19okpMYrVoM
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 11:51
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimovéodpovědět
Vážená paní Zímová,
Reaguji na Váš dopis ze 7. června.

Příčka oddělující centrální chodbu od sdílené čekárny psychiatrie a psychologie může být
provedena z mléčného skla, propustí tak denní světlo a zároveň zajistí diskrétnost čekajícím
pacientům.

Zázemí lékařů jsme navrhli sdílené na základě zkušeností z jiných poliklinik a na základě
požadavků KHS, konkrétně vyhl.107/2001, §11, odst. 1 a 3. Některé specializace na rozdíl od
Vás mohou vyžadovat převlékání do pracovního oděvu a očistu těla, sdílené sprchy jsou
praktické i v případě, že je nevyžaduje žádný předpis a navrhujeme je i do kancelářských
budov. Využívají je mj. třeba pracovníci cestující do práce na kole, v lékařské praxi nelze vyloučit znečištění pacientem, např. pozvracení. Denní místnost je vhodný prostor pro
konzumaci pokrmů mimo samotnou ordinaci v případě, že doba pauzy neumožňuje stravování mimo budovu.

Místnost označená jako recepce bude spíše sloužit jako místnost pro ostrahu, pokud by
zvýšené bezpečnostní nebo epidemiologické riziko vyžadovalo kontrolu počtu lidí vstupujících do budovy. Může být samozřejmě využita též jako informační pult pro lepší orientaci nově příchozích, případně volitelná služba telefonických objednávek vyšetření,
pokud by o ni byl zájem.

Nyní k atriu v budově. Nejen od Vás ke mně zaznívají výhrady k architektonickému řešení,
kdy atrium je prezentováno jako prvek zdražující budovu, je voláno po úsporném řešení
s centrální chodbou. Pokusím se vysvětlit, proč řešení s centrální chodbou není dobré a proč
by budovu nijak nezlevnilo umístění vertikálních komunikací do středu budovy.

Budovu jsme navrhovali na konkrétní místo, brownfield po bývalé budově jeslí (školky pozn. A.S.), místo jasně vymezené v rohu parku v sousedství budovy záchranné služby. Je tedy namístě, že limitní rozměry budovy byly dány vymezenou parcelou. Volba parcely pro městskou polikliniku na zvoleném místě je logická a správná, v místě se nachází nová zastávka vlaku a budova je v těsném sousedství nemocnice, pacienti vyžadující odborná vyšetření, tak pouze přejdou
cca 130 metrů přes park. Tvar parcely potom determinoval možná řešení, a to nejen
vlastnickou hranicí vymezující využitelnou plochu v souladu s územním plánem, ale i řadami
stromů, které parcelu lemují a které jsme chtěli zachovat a do celého konceptu zapojit.

Jméno:Martin Růžička
Datum:11.06. 14:14
Titulek:Je hezké, že se odvoláváodpovědět
Je moc hezké, že se odvolává na vyhl.107/2001, §11 ... ale NEUVĚDOMUJE si, že poliklinika nezaměstnává ty lékaře - každý lékař je samosttaný jednotka. To znamená, že každá provozovna by tedy měla mít šatnu, sprchu a wc :)
Tři nějaké projekty pro nemocnize, pár projektů pro věřejnou službu a většina rodinných domů.
Z úvodu prezentace jsem nabyl dojmu, že mají několik poliklinik a ví o co jde. Ale polikliniku nenavštívili a lékařů se neptali. NEví jaké podmínky potřebují. Divili se oddělené době pro zdravé a nemocné. Kocourkov.
Odjeli do jíných poliklinik a podívali se do norem.
Hlavně, že tam je átrium a je všechno vyřešené. Chodba nemusí mít okna (ve druhém patře by šly světlovody), ale čekárny pro ordinace jsou žádoucí!
Takže tu budeme mít drahý pomník starostů ... po čase se řekne, že lékaři nemají zájem a předělá se to.
- - -
Jaká lékárna se má do nové polikliniky stěhovat?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 11:52
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimovéodpovědět
Možná by i šlo udělat trojtrakt se střední chodbou, podobnou koncepci, jak ji znáte
z polikliniky Kojetická, budova by pak ale byla natolik dlouhá, že by se nevešla na vymezenou
parcelu a zabrala by i zbytek parku, což by bylo v rozporu s platným územním plánem. Nebo
by se musel program vměstnat do více podlaží, což by jednak zkomplikovalo samotný provoz
(nutnost jezdit výtahy) a zároveň by vysoká hmota neúměrně zatížila park, kam se bezpochyby lépe hodí nízká budova. Umístění komunikací (schody a výtahy) do atria by budovu nijak nezlevnilo, neboť by zvýšilo obestavěný prostor.

S vědomím výše uvedeného jsme zvolili tvar kompaktního obdélníka s vnitřním atriem, jehož
hlavní funkcí je přivézt denní světlo do vnitřních částí dispozice. Podotýkám, že atrium nemá žádnou základovou desku ani podsklepení, je to vlastně nezastavěná plocha, podobně jako
park okolo. Údržba parku a údržba atria jsou obdobné, atrium je tak vlastně část parku
obklopená budovou.

Nová poliklinika je často porovnávána se současnou budovou v Kojetické. Ta však vznikala za úplně jiných okolností, vznikla přestavbou panelového domu s existujícími instalačními jádry
se sanitárním zázemím bytů (tam nebyly byty, byla to ubytovna. pozn. A.S.). Pro příliš úzkou centrální chodbu a nutnost zajištění denního
světla v čekárnách nezbylo než věnovat každé ordinaci vlastní čekárnu. Vzniklo tak řešení
nejlepší, jaké mohlo vzniknout v intencích tehdejšího zadání. Každá ambulance tak má vlastní
čekárnu, toalety pro pacienty, i kompletní zázemí pro lékaře, a tedy výměru vysoce
nadstandardních 70–90 m2 na jednu ambulantní jednotku. Pokud bychom chtěli replikovat
tento systém v nové budově, její objem, tedy logicky i cena by musely být minimálně o 25%
vyšší.

Nová budova vychází z platných norem, hygienických předpisů a zkušeností z moderních
poliklinik. Podotýkám, že normy stanovují minimální rozměry přípraven na 10 m2, u
vyšetřoven je to 13 m2, v nové budově jsou však tyto limity překročeny za účelem zachování
prostorového komfortu a možnosti zřízení vlastního zázemí na základě individuálních
požadavků.

Nikdo asi nepopírá, že v budově musí být komunikační prostory, chodby haly, schodiště. Tyto prostory zabírají nezanedbatelnou část každé budovy. Pokud však komunikační prostory
mírně zvětšíme nad rámec nezbytných rozměrů, například tím, že o půl metru rozšíříme
chodbu, můžeme je s výhodou využít jako prostor pro čekání pacientů.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 11:54
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimovéodpovědět
Toto řešení není nijak převratné, ale zdůrazňuji to proto, že je při diskuzích opakovaně preferováno řešení z Kojetické, kde chodba má jen čistě komunikační funkci.

Další výhrady nejsou od Vás, ale vzhledem k tomu, že odpověď pošlu všem, kterým jste
adresovala svůj dopis pro mě, považuji za přínosné je zmínit. Dotýkají se plochy čekáren a
obav ze šíření infekcí. Návrh důsledně odděluje prostory čekáren neinfekčních oborů od
prostoru čekáren praktických lékařů. Samotní lékaři mají rozdílný způsob práce, někteří
eliminují nutnost čekání objednáváním pacientů na konkrétní čas, jiní přijímají pacienty
v pořadí, v jakém dorazí do čekárny (těm se logicky po zejména po ránu kumulují větší počty
pacientů). Zkušenosti z prošlých měsíců, kdy byl kontakt mezi lékaři a pacienty kvůli pandemii omezený, ukazují, že osobní kontakt se dá eliminovat a usměrňovat do žádaných
časů a vyloučit tak nežádoucí koncentraci velkého množství pacientů. Norma stanoví, že na
jednu ordinaci má být prostor čekáren 11 m2, v návrhu nové polikliniky je na čekání pacientů
průměrně vymezena plocha 18 m2 na ordinaci, tedy o více než 50 % více, než vyžaduje
norma a prakticky stejná výměra, kterou mají běžné čekárny v Kojetické dnes.
Poslední a asi nejzásadnější připomínka se týká výše nájemného a velikosti stavby. Flagrantní
úspory místa je dosaženo zejména sdílením čekáren a komunikačních ploch, sdílením toalet
pacientů a provozního a technického zázemí (sprchy, šatna, denní místnosti, sklady odpadu
apod.). Projekt nové polikliniky není megalomanská stavba a nájemné se Vám ani dalším
lékařům z titulu velikosti nezvýší. Nová poliklinika je oproti stávající prostorově úspornější a zejména díky racionálnímu využití komunikačních prostor na čekárny pacientů ušetří spousty metrů. Budova, ač se Vám jeví luxusní, což mě těší, nevyužívá žádných nestandardních
stavebních postupů, jedná se v zásadě o stavebně velmi jednoduchou nízkopodlažní stavbu.

Vysoce efektivní technologické zařízení pak zajistí nízké provozní náklady. Velkou část
investičních nákladů (30 %) pokryje dotace od MŽP na novostavby v pasivním standardu.
Žádost o tuto dotaci již je podána, tato dotace je nároková, což znamená, že ji dostane každý
žadatel, který splní stanovené podmínky.
Nepřísluší mi stanovovat výši nájemného, to je odpovědností Města jako vlastníka.
Jméno:Martin Růžička
Datum:11.06. 14:31
Titulek:On do plochy čekárnyodpovědět
On do plochy čekárny bere snad celou plochu chodby - to nemyslí vážně.
Plicní je vedle ordinací praktiků a není oddělené.
Projít celou chodbou ke svému praktikovi může znamenat, že půjdu okolo lidí čekajících do jiných ordinací.
Dětské se společnou čekárnou neodpovídá vůbec. Každý lékař má jinak ordinační dobu pro zvané a nemocné.
Okecává své chyby a chyby města v komunikaci a zadání.
Dotace, dotace, dotace ... alfa a omega stavebnictví - zaplatí to jiný rozpočet.
už je pozdě to předělávat - to zaznělo na prezentaci, je to připravené a má to určitá razítka (divím se, že i z hygieny!) ... takže jen kosmetické změny. Doplatí na to lékaři a pacienti.
Doufám, že si to u přístích voleb uvědomí a půjdou volit a vystaví účet.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.06. 14:48
Titulek:To není řešení. Je nutné tomu zabránit..odpovědět
Do voleb tady nezůstane kámen na kameni.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 11:55
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimovéodpovědět
Co je ale nesporné, je že nová budova nebude mít v součtu větší výměru pro ordinace a jejich zázemí,
než má stávající Poliklinika v Kojetické a případná nutnost zvýšení nájmu tak bude pouze
z důvodu zvýšení komfortu vnitřního prostředí, nikoliv zvýšení plošných nároků stavby. Dále
je evidentní, že budova bude mít znatelně nižší náklady na energie díky pasivnímu
energetickému standardu.

S pozdravem
Adam Rujbr
Praha 9.6.2020
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 20:56
Titulek:Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbraodpovědět
Re: Poliklinika - připomínky k projektu

Vážený pane architekte,

děkuji za odpověď.

Již na ní reagoval Dr. Dupal a myslím, že vyjádřil názor všech.
Já jen upřesním- v 1 NP je denní místnost, 2 společné převlékárny, 2 wc s umyvárnami, 2 sprchy - jen v 1NP je toto o rozloze cca 50 m2 + další 2 denní místnosti ( a metry) v dalších podlažích. Vámi zmíněna vyhláška 107/2001 pojednává o základních hygienických požadavcích na provozovny stravovacích služeb - což jsou: "všechny podnikající fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti poskytování stravovacích služeb (jedná-li se o manipulaci s potravinami ve všech fázích výroby, zpracování a jejich distribuci)". Na poliklinice se nedistribuují žádné potraviny ani nápoje (ani zaměstnancům ani pacientům) . Dále NENÍ standardem u polikliniky, kde mají lékaři vlastní zázemí, mít ještě zbytečnou společnou převlékárnu a wc (lékaři jistě nebudou běhat do 1.patra se převléknout, když mají své zázemí). Sprchy také rozhodně NEJSOU v poliklinikách standardem (z poliklinik, které znám, je nemá ani jedna) a nikdo je také nemá zájem využívat. Poliklinika NENÍ subjekt - zaměstnavatel a my nejsme jeho zaměstnanci, jako to je v nemocnici. Každý jeden z nás je samostatný subjekt- poskytovatel zdravotnických služeb, který si zde (někde) pronajímá prostor splňující kritéria již mnou zmíněné vyhlášky specifikující podmínky prostoru. Co ale JE obvykle standardem, že pacient i lékař mají u takového zdravotnického prostoru kde parkovat. Kdyby se město lékařů předem zeptalo, co na poliklinice chtějí či potřebují, tak by to věděli a nemuseli by se mylně "domnívat" , jak někdo jezdí na kole a chce se tudíž určitě sprchovat.

Vím, že nájem neurčujete Vy, ale jak jste zmínil, odpověď je odesílaná všem, takže si dovolím připsat i poznámku určenou spíše zastupitelům. Byli jsme pasováni do role nájemníků postavených před hotovou věc, takže z pozice nájemníka:
Mé prostory (když počítám v čekárně pouze polovinu plochy jelikož je sdílená s psychologem), budou o cca 10 m2 menší než nyní. Toto jsem již ve výpočtu mých možností nájmu zohlednila. Psal jste, že velikost stavby se v nájmech nepromítne, ale nenapadá mne jiný způsob, jak by se měla městu vrátit investice (rozpočet se dle mých info oproti původnímu o dost navýšil), než způsobem návratnosti v nájmech.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 20:57
Titulek:Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbraodpovědět
Takže pro jistotu ještě jednou uvádím: pokud má město v úmyslu existenci zbytečných prostor promítnout ve výši nájmu, nemám v úmyslu platit za prostory , které zákon nenařizuje a pro lékaře jsou zbytečné. A jak uvedl Dr Dupal-pochybuji, že se obsadí také všechny ordinace-ale to by musel někdo předem zjistit obsazenost, což nikdo neučinil.
Ohledně tématu "výše nájmu" si dovolím také při této příležitosti připomenout "události nedávné"... Půjdeme do lepších, novějších prostor. Novější budou určitě, "lepší" je dáno zejména tím, v čem jsme nyní. Náš současný nájem určený družstvem 180 Kč /m2 za prostory v desolátním technickém stavu s občasným výskytem obtížně likvidovatelného hmyzu je v poměru "cena/kvalita" naprosto neadekvátní. Tuto cenu neadekvátní kvalitě prostor platíme proto, že město nechalo prostory polikliniky zprivatizovat družstvem aniž by muselo. Čili již NYNÍ platíme nájem odpovídající pronájmu udržovaných prostor a to i přesto, že reálný stav prostorů je tristní. I přesto jsme ochotni počkat na funkčnější úpravu projektu. Lékaři také počítají s menším navýšením nájmu, nikoli však výrazným (vzhledem k částce, kterou již platí)...Tak to jen "pro pořádek", aby pak někdo neřekl, že jsme na to neupozornili...

Na závěr musím konstatovat, že reakce některých zastupitelů zde ve mně vyvolává dojem, že prioritou města není postavit funkční polikliniku PRO LÉKAŘE dle jejich potřeb a možností, kteří se tam VŠICHNI přesunou. Prioritou je tedy "nadčasová stavba". A jestli tam část lékařů nepůjde - to zřejmě není tolik důležité. Takže podstata polikliniky sdružovat nadále všechny stávající ambulance na jednom místě je pro město druhořadá? Nehledě na to, že jsem opravdu nenašla nic "nadčasového" v tom, co lékaři projektu vytýkají (zbytečné a nevyužívané prostory nadčasovost nedělají) . Myslela jsem, že městu jde především o zachování funkčního zdravotnictví na jednom místě - alespoň občanům Neratovic o to jde určitě. Potřeby občanů u lékaře budou stejné i u další generace - přijít, vyřídit v co nejkratším čase všechny lékaře na jednom místě a odejít. A potřeby lékařů budou také vesměs stejné, takže hledat "nadčasovost" u polikliniky asi není to pravé kritérium projektu. V každém případě - ANO, toto je bezpochyby velmi hezký projekt ( jak jsem již zmínila-opravdu nadstandardní), ale vhodný je spíše pro zdravotnické zařízení lůžkového typu.

S pozdravem
MUDr. Viera Zimová

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 20:58
Titulek:Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbraodpovědět
Pozn. Anna Spěváčková: Není divu, vždyť pan architekt Rujbr navrhoval lůžková oddělení v Olomouci a v Tišnově, v Brně se jednalo o rekonstrukci polikliniky ve stávajících stavebních objektech, tedy nikdy nenavrhoval žádnou kompletní stavbu polikliniky.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 21:01
Titulek:Reakce paní Rajnyšové na R. Kroužeckéhoodpovědět
RE: FW: Poliklinika Neratovice

Dobrý den pane starosto,
musím Vám opět napsat.Vaše rozhodnutí týkající se schůzek pana architekta se zdravotníky v jejich ordinacích považuji pouze za zástěrku, po které si budete moci odškrtnou bodík , že jste udělal pro nás všechny maximum.Toto mělo být jako první hned, než se vůbec přistoupilo k nějakým studiím,ale to všichni víme.Přes opakované výhrady zdravotníků,občanů Neratovic a i odborníků se zkušenostmi staveb, stále trváte na prezentovaném projektu.Nechápu proč pan architekt se drží vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby č.107/2001 Sb a ne vyhlášky č.92/20120Sb, která přesně určuje podmínky pro zdravotnické zařízení a o zázemí lékařů, které je nám pořad vnucováno, tam není řečeno.To chcete udělat z budovy do budoucna pension a restaurace?Proč nás taháte za nos? Nebo jak jinak si to mám vysvětlit?Chtěli jsme zachovat polikliniku jako CELEK a již díky Vašim podmínkám se to rozpadá.
Jak to bude dál? To pacienti budou muset cestovat po celých Neratovicích za ošetřením?Protože pochybuji, že se podaří vůbec zdravotnictví v našem městě udržet.Zkuste se nad tím zamyslet.
Hezký den Rajnyšová (rehabilitace - pozn. A.S.)
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 21:11
Titulek:Odpověď starosty paní Rajnyšové:odpovědět
Dobrý den, paní Rajnyšová.

Evidentně máme na věc opačný názor. Mluvil jsem s panem architektem Rujbrem po páteční schůzce a připadá mi, že jste oba byli na jiné schůzce.

Nevím, které vyhlášky se má pan architekt držet. Nejsem odborník v tomto směru. On jo. Postavil již zdravotnická zařízení za stovky milionů korun. Nemám důvod mu nevěřit.

Paní Rajnyšová, uráží mě, když mě osočujete z toho, že vás tahám za nos a že z toho zařízení plánujeme vytvořit restauraci nebo penzion. Nic takového se neděje. Jestli si to myslíte, je to Vaše věc.

Hezký den.
Ing. Roman Kroužecký
starosta

P.S.: Ano, postavil, ale lůžková zdravotnická zařízení, v nichž je átrium logickou součástí - je určeno pro odpočinek mobilních pacientů. V poliklinice je átrium zbytečné, zabírá plochu, zvyšuje náklady a ubírá místo pro parkoviště. A.S.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 21:05
Titulek:Reakce pana MUDr. Dupala: odpovědět
Re: Poliklinika - připomínky k projektu
Dobrý den pane doktore dovoluji si několik připomínek :

1 Nevím o nikom z lékařů stávající polikliniky kdo by měl zájem využívat společné prostory a zejména " převlékání do pracovního oděvu " .... společné sprchy mohou být jistě s některými kolegyněmi zajímavé , ale nepatří ke standardu žádné polikliniky provozované více subjekty.

2.Atrium od začátku svorně kritizované všemi lékaři je nesmyslný prvek který komplikuje řešení čekáren a zejména kritického problému okolí tj parkování pod objektem.

3.Parkování v minus případně i P patře pro lékaře a imobilní pacienty a sanitky je mnohokrát důležitější než atrium

4.Projekt vůbec nerespektuje lokální situaci a je v mnoha ohledech předimenzovaný ( vůbec nevíte kolik praktických lékařů a pediatrů se do budovy nakonec nastěhuje)

5.Rehabilitace , hrazená ze Zdravotního pojištění patří k několika málo výhodám zdravotnictví v Neratovicích, kde je potřebné zázemí ?

6.Kdybyste se již na začátku projektu zajímali alespoň trochu o potřeby lékařů a pacientů a o stávající provoz, mohl projekt vypadat úplně jinak.
Dr Dupal
Jméno:Martin Růžička
Datum:11.06. 14:21
Titulek:Moc hezky napsanéodpovědět
Moc hezky napsané, škoda, že nejsou odpovědní lidé, kteří by to chápali a jednali.
Město bez lékařů nemá co nabídnout a jezdit po okolních městech je hloupost.
Jméno:Daniel
Datum:13.06. 20:30
Titulek:kritikaodpovědět
Dle toho co tady čtu to vypadá, že doktoří chtějí budovu, která bude identická s hnusem na Kojetické a odmítají jakoukoliv změnu. Furt se točí kolem recepce nebo prostor pro zázemí jak je to zbytečný a drahý a bla bla.
Kdyby Rujbr navrhl kostku a lá budova na Kojetické, bylo by zas plno keců jak to je zase všechno špatne.
Plány jednotlivých pater jsem viděl a docela se mi líbí a dávají docela smysl, nerozumím proč probíha tahle válka s otevřenými dopisy.
Jméno:lucie
Datum:14.06. 07:47
Titulek:kritikaodpovědět
Zřejmě z toho důvodu, že doktoři nejlépe vědí, co by jim vyhovovalo,jak by si představovali své ordinace a zázemí v nové poliklinice, na rozdíl od neratovického vedení a pana architekta. My jsme jen laici a kritizovat je bezpředmětné. Proto tomu nerozumíte !
Jméno:Pavel
Datum:14.06. 22:10
Titulek:Doktori vedi?odpovědět
To nejsou doktori co tam sedi. (az na par vyjimek)
Vzdy jsem musel vyhledat pomoc nekde jinde a pomohli az tam. (vidte pani Šárová). Jinak byl uz jsem v par nemocnich a poliklinikach byl a nikde němeli doktori vlastni cekarnu. Vzdy byla spolecna na chodbe. V nekterych byl i vyvolavaci system(brandys na url atd) a to se mi taky libilo. A recepce? to by doktori mohli byt radi ne? nemuseji zvadat telefony lidi kteri se chteji objednat a vsechno by resila recepce.
Jméno:Petr
Datum:14.06. 22:14
Titulek:no jistě!odpovědět
To se nedá číst. Proč nepoužíváte diakritická znaménka? U paní Šárové ano, jinde ne. Doktory potřebujeme, ne každý má auto a řidičák, aby jezdil někam jinam. Město má povinnost zajistit svým občanům zdravotnickou péči.
Jméno:Martin Růžička
Datum:15.06. 21:34
Titulek:Je rozdílodpovědět
Je rozdíl, když jsou doktoři zaměstnanci nemocnice nebo polikliniky a když jsou v nájmu a musí sami plnit podmínky hygieny a pod.
Recepce pro desítky soukromých lékařů je nesmysl, jak by se platila?
Jméno:Alena
Datum:14.06. 08:38
Titulek:Jestli to nebude tím,odpovědět
že nekoukáte 1. na proinvestované peníze, které se dotknou i cen nájmů. 2. nejste lékař a nechápete konkrétní požadavky na ordinaci. 3. zbytečnost atria a obchodů, restaurací, špatně zvolené posloupnosti a logika umístěných ordinací. Ono se špatně něco navrhuje, když to nezná z praxe a ve škole se to nenaučí. Pan architekt navrhoval něco od stolu. Určitě by byla lepší kostka s praktickým využitím dle potřeb lékařů vč. zvýšených míst na parkování místo atria uvnitř. Určitě, když půjdu k lékaři nebudu vyhledávat restaurační zařízení a obchody. Společné čekárny se ukázaly v době korony také na ...! Tak mě tak napadá, že co kdyby město přispívalo na ordinace v současné poliklinice a zústaly při starém. Je to v centru města, parkoviště, bus, lékárna. Je opravdu možné, než se to postaví, že tam se tam nebude mít kdo stěhovat. Většina lékařů je stejně v důchodovém věku. Navíc v současnosti, kdy vláda bere obcím peníze na opatření kvůli koronaviru, by to mohlo být i pro město fatální. Ono zadlužit se, umí každý blbec, ale umět potom splácet, především v době krize...Toť můj názor!
Jméno:Daniel
Datum:15.06. 11:03
Titulek:odpovímodpovědět
Lékař nejsem, ale k lékařům chodím. Nerozumím, proč je tak strašný problém s čekárnou "na chodbě" (argumenty psychiatra jsem četl a dle mého bylo vše vysvětleno architektem, včetne možnosti mléčného skla). Argument koronavirus je fajn, ale přece nemůžete navrhovat budovy pouze na stav, který nastane jednou za xxx let. Myslíte, že by se koronavirus nešířil také v uspořádání jaké má budova na Kojetické?
Právě recepce může hodně pomoct - když bude zase nějaká epidemie, může kontrolovat osoby vstupující do polikliniky nebo působit jak "rozdělovna" pro telefony, čím se zníži počet volání do ordinací.

Taky nerozumím odporu vůči kavárně. Dát si kafe nebo chlebíček v případě že jsem třeba dovez rodiče na vyšetření a čekám až budou mít hotovo mi přijde jako docela normální nápad. Navíc, když kavárna bude mít zahrádku a bude situována směrem k hřišti, najde si i klienty, kterí nejedou do polikliniky za vyšetřením ale jsou třeba s dětma na procházce.

Píšete, že většina je v důchodovém věku. Když chceme, aby sme vůbec nejaký mladý lékař přišel, musíme nabídnout prostory, které jsou moderní a funkční a přiznejme si, mají i nějakou architektonickou hodnotu.

Nápad aby město podporovalo současné ordinace v tom hnusu na Kojetické považuju od Vás za nepovedený vtip. Ta budova je zralá na komplet rekonstrukci, nebo spíš demolici.
Jméno:Martin Růžička
Datum:15.06. 21:53
Titulek:Nemusí to být koronaodpovědět
Nemusí to být korona, ale stačí chřipková epidemie.
Čekárna na chodbě je hloupost - chodba je chodba a čekárna je čekárna. Po chodbě chodí lidé (různí) - zdraví i nemocní. V čekárně oční, rehábka, kožní, logopedie, zubaři atd. jsou zdraví pacienti - nenakažliví. Plicní tam může být i TBC nebo nějaké respirační poruchy. Obvoďáci budou mix.
Přepážka z mléčného skla = nebude chodba průchozí a asi paní doktorka ví lépe jak to její pacienti vnímají.
Recepce může třídit telefony? Hloupost. 6 ordinací - volám sestře přímo a dovolá se 6 lidí, jedna recepce (asi jen jeden člověk) dovolá se první a než to přepojí, tak co? Každý lékař je samostatné s.r.o. a nebude platit recepci - jak by se to rozpočítalo?
Kavárna v přízemí a rodiče s dětmi do třetího patra? Už je nájemce? NEvím zda bych si šel posedět k poliklinice a riskoval, že si něco přinesu.
Nabídnou funkční (a moderní) prostory - to je pravda a je tohle funkční? Není.
Architektonická hodnota je to poslední co od polikliniky lékař i pacient chce :) ... to je jen touha architekta a možná vedení města jako pomník a hezká fotka v Listech při otevření.
Město prodalo "kojetickou" a tím hodilo lékaře do situace, kdy odchází a AŽ pak začalo hledat kde je upíchne, když se jim zvednutí nájmu nelíbí (jiná města se lékařům podbízejí, aby je občané měli dostupné). Město kašle na námitky lékařů a prosazuje svou vizi (a vizi architekta, který se ani nenamáhal do stávající polikliniky podívat a zjistit si informace! Architekta, který nestavěl (dle referencí) žádnou polikliniku a jen se byl v nějaké podívat a vůbec nebral v potaz, že ta obhlídnutá zaměstnává lékaře a nepronajímá jen prostory!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.06. 22:53
Titulek:je to tak? odpovědět
V kauze poliklinika vygradoval základní problém správy města Neratovice a to je výběr investic úzkou skupinou lidí za zavřenými dveřmi bez spolupráce s občany. Dávají najevo, že jen oni na radnici nejlépe vědí, co občané potřebují. Místo, aby jim byli občané vděčni, reptají a bouří se. Nevděčníci. Čiší z toho nadřazenost těch "nahoře", opovržení obyčejnými lidmi, utajování informací, neprůhledné zákulisní pletichy a podivné hrátky s financemi, které jsme jim pouze svěřili, ale nepatří jim. Myslím, že si neuvědomili, že tentokrát narazili. Asi se domnívali, že jim to projde jako obvykle. Vypadá to, že si na poliklinice vylámou zuby.
Jméno:Daniel
Datum:16.06. 13:32
Titulek:okodpovědět
Vám se poliklinika prostě nelíbí a na všechno hledáte jenom argument, jak a proč to nepůjde - kavárna, recepce, chodby...

Znám několik poliklinik v Praze a v každé jsou čekárny řešeny jako část chodby (jeďte se podívat do Vysočan nebo na Mazurskou). To, že Kojetická má dlouhou chodbu a vstupy do jednotlivých čekáren je holt dáno tím, že vznikla v prostoru původně určeném u k bydlení. A když mluvíme o chřipce, to 1m široké schodište do patra je doslova inkubátor nemocí, tam se sejde za hodinu tisíc lidí.

Recepce může taky sloužit k výmeně dokumentů mezi doktorem a pacientem - třeba u praktika běžně přicházejí lidi "jenom si vyzvednout recept" nebo nevím co a zdržují. to by šlo třeba řešit přes recepci (sestra odnese obálky na recepci když má čas, pacient si vyzvedne na recepci když má čas). Nebo může poskytovat informace o dovolených, co jde momentálně jedině tak, že si na Kojetickou osobně zajedu a najdu oznam na dveřích.
Tady trochu odbočím. Když budu hodně náročný, dovedu si představit informační systém, který zajistí objednávaní do ordinací na přesný čas, ale to je zatím jenom sen, protože "stará škola" jede zajetý systém "tady si sedni na zadek a čekej až na tebe dojde řada" i když nám covid19 ukázal, že to jde i jinak, bez trávení několika hodin před ordinací.


Mě jako pacienta nezajíma že ordinace jsou samostatné s.r.o., já bych uvítal komplexní službu. A věřím, že nejsem sám.
Když se doktoři a doktořky nedokáži zhodnout na tom, že na 1. místě je pacient a jeho zdraví a pokud možno i komfort, nikam se neposunem. Budem tady dokola řešit banální spory o to, že jeden odmíta sprchy nebo recepci, dalšímu vadí zázemí, protože ho nevyužije a budova mohla být menší a další bude dokolečka verklikovat, že na Kojetické měl ordinaci s čekárnou 20m2 a teď má jen 15m2 ordinaci. Ať si tedy každý postaví na zem svojí unimobuňku, bude to levné a každý takový Mudr. bude ve svém království. Jo a na pacienta kadíme, ten počká venku v blátě.

Kavárnu jsem myslel tak, že by byla oddělena od prostor ambulancí a byla by přístupná i z venku - děti můžou blbnout v parku a na hřišti a rodič si dá kafe. Ani dítě ani rodič nemusejí být návštevníky kliniky. Na druhou stranu, když je někomu špatně, asi pojede přímo za doktorem a pak rovnou domů a nebude vysedávat v kavárně.
Jméno:Martin Růžička
Datum:17.06. 20:02
Titulek:Poliklinika je na pohled hezkáodpovědět
Poliklinika je na pohled hezká, takže se pletete, že se mi nelíbí. Mne se nelíbí, že nemá potřebnou funkčnost.
Postřehl jste, že tu jsou jednotliví lékaři jako eseročka? To znamená, že on jako zaměstnavatel musí zařídit, aby splnil podmínky, které má - od obezpečnosti, po hygienu, GDPR. Pro něj je centrální šatna nevyhovující. Centrální čekárna na chodbě také - nezajistí co potřebuje. Navíc je to chodba a ta má být průchozí a ne, že tam budou lidé posedávat a stát pokud se nevejdou na židle. A jak bude řešit, že na "jeho" židlích sedí pacienti od kolegů?
Recepce také - to by si tu službu musel objednat a podílet se nějakým procentem na platu. K tomu vyššímu nájmu. To by byl blázen :)
To si fakt myslíte, že doktor předá papíry pacienta někomu, kdo není jeho zaměstanace - pracovníkovi recepce? To je vidět jak málo dáváte věci do souvislostí! Stačí aby se jediný papír ztratil a bude mít takové problémy, že mu půjde hlava kolem.
Ten objednávací systém nejde vynutit - nejsou to zaměstananci polikliniky a nemají stejné systémy!
- - -
Ale lékaři se shodli, že na prvním lístě je pacient - proto pro něj chtějí důstojné prostory na čekání!
Já bych si do kavárny v nemocnici nebo poliklinice nešel sednout - ani nevíme kdo by to měl mít v nájmu, stejně jako to nevíme u lékárny. Je to zbytná věc.
- - -
Vy zase nevidíte chyby té polikliniky.
Můžete dát své jméno, moje znáte.
Jméno:Daniel
Datum:18.06. 16:15
Titulek:chybyodpovědět
Chyby vidím, ale kladu je převyšují.

Jména v internetových diskusích nemají význam - jak já, tak Vy jsi můžeme vymyslet jméno jaké chceme.
Jméno:Martin Růžička
Datum:19.06. 13:14
Titulek:Aha ... takže se bojíteodpovědět
Klady? Jaké klady?
- - -
Dobrá výmluva jak zůstat anonymem ... i to je odpověď, pak si druzí mohou myslet za koho kopete :)
Význam mají - je to pak skutečný názor člověka, za kterým si stojí a ne nastrčená loutka.
Jméno:Daniel Růžička
Datum:19.06. 14:09
Titulek:Aha...odpovědět
jo, přesně tak, svět je černobílý - když nemáš negativní názor na polikliniku, jseš loutka a kámoš někoho z radnice. Jak prosté, milý Martine!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.06. 15:04
Titulek:nemáte pravdu...odpovědět
Ale ne, projekt polikliniky je opravdu zpackaný. Pan arch. Rujbr nikdy nenavrhoval žádnou polikliniku, vždy to byla buď lůžková oddělení nebo něco podobného. Projektant byl vybrán na základě nejnižší ceny 66 milionů. Základní problém tkví v tom, že hned v počátku nikdo nezjišťoval požadavky lékařů, kteří měli polikliniku užívat. Bohužel, zde je to normální. Souvisí to s nabubřelým egem těch, kteří o stavbě rozhodují. Ať už je to v řadách projektantů, politiků nebo úředníků. Nikdo nechce přiznat, že tomu nerozumí a že by měl oslovit ty, kteří věci rozumí a budou ji užívat. Ať se jedná o polikliniku, Kostomlatského sady či lesíky, všechny záměry mají jednu společnou vlastnost: jsou vadné a nepočítá se s tím, že mají sloužit lidem. Polikliniku budou užívat lékaři a pacienti, Kostomlatského sady by měly poskytovat možnost odpočívat na pohodlných lavičkách ve stínu, v čistém a klidném prostředí, lesíky by měly sloužit jako vodozádržný, ochranný a klimatický komplex.
Jméno:Martin Růžička
Datum:26.06. 21:34
Titulek:Danieloviodpovědět
Danielovi: přečti si to ještě jednou.
----------
Dobrá výmluva jak zůstat anonymem ... i to je odpověď, pak si druzí mohou myslet za koho kopete :)
Význam mají - je to pak skutečný názor člověka, za kterým si stojí a ne nastrčená loutka.
----------
Neříkám, že jsi nastrčená loutka - jen že to tak dá vykládat - je to možné, když nechceš říct jméno nebo si vymyslíš nějaké.
Ale důležitá byla ta otázka: JAKÉ KLADY?
Máš odpověď nebo si se jen "urazil", abys nemusel odpovídat?
Svět není černobílý - já se ptal.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.06. 09:56
Titulek:co je to názor? odpovědět
To je nesmysl. Tady přece nejde o negativní názor (to slovo začínám nenávidět; někdo něčemu vůbec nerozumí, ale má na to NÁZOR. Když jsem ještě učila na střední evangelické škole, jeden mladík napsal šipku v rovnici dolů a tvrdil, že je to jeho názor, byl absolvent waldorfské školy, tam se to tak praktikovalo), ale o FAKTA. Faktem je, že projekt polikliniky není v pořádku, jsou tam vady, které budou mít vliv na její provoz. Faktem je, že v Kostomlatského sadech byly vytvořeny rozsáhlé zpevněné povrchy, byly zbytečně vykáceny stávající stromy, budou instalovány nevyhovující lavičky, nebudou živé ploty, které doposud zachycovaly prach, emise a hluk z okolních silnic atd., byla zničena místa pro hnízdění ptáků, vývoj hmyzu a dalších živočichů. Bude více vysychat půda a zvýší se teplota prostředí. V lesících budou vykáceny podrosty i část stávajících stromů, budou strženy břečťany a vytvořeny cesty, které naruší kořeny stromů, což povede k jejich nestabilitě a může vést k jejich úhynu. Opět bude vysychat půda a zvýší se teplota prostředí. Emise, hluk a prach budou pronikat do obydlených částí města.
Jméno:Jan Baštecký <jbastecky@post.cz>
Datum:26.06. 00:50
Titulek:recepceodpovědět
Pracoval jsem v podobném ( i když pravda menším) zařízení v Praze - 1 recepce na 4 samostatná s.r.o. v budově. Společné šatny, sprchy pro všechna s.r.o. A fungovalo to myslím dobře ( náklady na recepci se rozmělnily do více zařízení a všichni byli spokojení...)
Bezpečnost, hygiena, GDPR - to přece není problém, stačí mít podepsané příslušné dokumenty.
Recepce ušetří spoustu práce, 1 lékař si ji většinou dovolit nemůže, ale když se na ní složí lékařů víc, tak už je to únosné.
Jméno:Martin Růžička
Datum:26.06. 21:44
Titulek:To musí říct lékařiodpovědět
To musí říct lékaři. Pro 24 ordinací to podle mne není možné zvládnout - to by muselo mít minimálně dva pracovníky a po celou dobu ordinací.
Které to bylo zařízení?
Obvoďáci nebo odborná pracoviště?
Jméno:No
Datum:27.06. 10:37
Titulek: a tak jakoodpovědět
Lidi jsou různí a ne každému může vyhovovat vše a ne každému se vše zajídá..Ale tohle je paskvil hned od pera,na to není třeba odborníka i blb pochopí,že je to šlendrián.Chudáci doktoři,vlk se jistě nají....
Jméno:Jan Baštecký
Datum:27.06. 14:04
Titulek:Recepceodpovědět
Je to zubní klinika . 2 recepční zajišťovaly služby pro 8 ordinaci. S tímhle provozem mám osobní zkušenost. Ale když dojdete na jiné velké polikliniky v Praze, je tam recepce taky a to jsou tam různé odbornosti,vcetne praktiků.
Počet pracovníků se odvíjí od toho,co vše by od nich byli požadováno a kolik lékařů by tuto službu chtělo .
Chtěl jsem tím jen říct,že není pravda,že je to nemožné, velmi složité a žádní lékaři o to nemají zájem. Píšete velmi suverénně, jaký je to nesmysl, ale neznám ani jednoho kolegu,který v tomto systému pracuje, že by mu to vadilo. Naopak,čím vice se zbavíte administrativy,telefonován í a neodborných záležitosti, tím více bude času na léčení pacienta, a o to přece jde,nebo ne?
Ctu tady narky,že se doktorovi nelze dovolat-taky to tak mám, že nemůžu zvedat telefony,ale s recepci se Vám to nestane.
Vy znáte nějakého lékaře, který tak pracuje a nevyhovuje mu to?Jestli jo,sem s ním...,ten by to měl zkritizovat. Zatím tady čtu jen strach z neznámého...
Abych byl ferovy- taky to má mouchy, je těžké najít personál,který je dostatečně odborné zdatný,aby si poradil s dotazy pacientů a zároveň byl za každých okolností příjemný, i kdyz je na druhé straně telefonu nekdo nepříjemný ,co ho třeba něco bolí.Musi se vyladit kompetence,co vše může a co už ne.
Ale když se to povede, je to výhra pro všechny.
Jméno:Jan Baštecký
Datum:27.06. 17:12
Titulek:recepceodpovědět
Je to zubní klinika . 2 recepční zajišťovaly služby pro 8 ordinaci. S tímhle provozem mám osobní zkušenost. Ale když dojdete na jiné velké polikliniky v Praze, je tam recepce taky a to jsou tam různé odbornosti,včetně praktiků.
Počet pracovníků se odvíjí od toho,co vše by od nich byli požadováno a kolik lékařů by tuto službu chtělo - je jasné, že to nemusí chtít každý.
Chtěl jsem tím jen říct,že není pravda,že je to nemožné, velmi složité a žádní lékaři o to nemají zájem. Píšete velmi suverénně, jaký je to nesmysl, ale neznám ani jednoho kolegu ( včetně mě),který v tomto systému pracuje, že by mu to vadilo. Naopak,čím vice se zbavíte administrativy,telefonován í a neodborných záležitosti, tím více bude času na léčení pacienta, a o to přece jde,nebo ne?
Čtu tady nářky,že se doktorovi nelze dovolat-taky to tak mám, že nemůžu zvedat telefony,ale s recepci se Vám to nestane.
Vy znáte nějakého lékaře, který tak pracuje a nevyhovuje mu to?Jestli jo,sem s ním...,ten by to měl zkritizovat a říct konkretní důvody. Zatím tady čtu jen o strachu z neznámého a možná strachu, že to přinese vyšší nájemné...
Abych byl férovy- taky to má mouchy, je těžké najít personál,který je dostatečně odborné zdatný,aby si poradil s dotazy pacientů a zároveň byl za každých okolností příjemný, i když je na druhé straně telefonu někdo nepříjemný ,co ho třeba něco bolí. Musí se vyladit kompetence,co vše může a co už ne.
Ale když se to povede, je to výhra pro všechny.


Jméno:Martin Růžička
Datum:27.06. 22:17
Titulek:Recepceodpovědět
Recepce: jak jsem psal - to si musí říct lékaři.
Město staví dům, ve kterém jim nabídne ordinace a nějaké služby (úklid, recepci).
Lékaři budou chtít znát cenu ... teď mají nějakých 180 Kč/m2 (pokud se nepletu) ... starosta řekl, že to bude rozumný nájem, ale asi víc než teď v prostorách, které jsou nevyhovující a staré. Ale nabízí jim přidanou hodnotu? NE. Čekárna na chodbě je hloupost - můj názor pacienta, který tam bude čekat. Rozporují to i lékaři!
- - -
Recepce z mého pohledu (pacienta nebo rodiče pacienta): zavolám lékaři a zvedne mi to sestra. Chci jen poslat eRecept na prášky. Takže ona ví o co se jedná a udělá to.
S recepcí? Jedno představení a požadavek, musí mne přepojit, další představení a požadavek. A to se nemusím poprvé dovolat, protože recepce bude vyřizovat hovory jiné! To se dá předpokládat - 24 ordinací, to by byl div trefit se na recepci bez čekání a nějaké té melodie.
Pro zubní může fungovat i jako objednání bez volání přímo sestře (podmínkou je vhodný software a napojení lékaře na tuto vnitřní síť = vhodné zabezpeční proti hackerům! a co si budeme povídat - útoků je nějak moc v poslední době), ale pro obvoďáka nebo poradu s odborníkem (ORL, oční, kožní) je recepce mimo - jen mezičlánek a zdržení.
Když se bude chtít recepce spojit s ordinací a ta bude mít obsazeno, protože si volají pro výsledky laborky, tak si vezme recepce pacienta zpět a řekne mu zavolejte později?
Když bude volat laboratoř výsledky, tak bude také volat recepci?
Když bude specialista chcít mluvit s obvoďákem ... no ten mu asi zavolá na soukromý telefon, takže nic.
Myslím, že na prezentaci říkali, že recepce je zbytečná. Stejně jako šatny. Že oni si musí věci zařídit na své triko. A nesou za to odpovědnost!
GDPR ... sdělovat recepci své údaje - proč? S ní nemám nic. Nemocný člověk bude mluvit s cizí osobou! Nedůvěra. Sestra je osoba, kterou zná a ví!
Recepce může být někde přínosem - pokud objednává pacienty. Pokud potřebuji radu od lékaře/výsledek... tak je to jen mezičlánek, který zdržuje.
Musí si to vyřešit lékaři.
- - -
Za mne je poliklinika další projekt, kde se "město" vykašlalo na lidi, kterých se stavba týká (lékaři a i pacienti) a udělali si to po svém, aby se jim to líbilo. A zase narazili a zase nechtějí ty připomínky slyšet!
Starosta drží v ruce výzvu s jasnými námitka a přesto říká, že neví co chtějí a proč to neřekli dřív :) ... proč za nimi nebyli, proč nenavštívili ordinace?
Umíte si představit, že by vám udělali obyčejnou kuchyň a
Jméno:Jan Baštecký
Datum:30.06. 23:56
Titulek:recepceodpovědět
Je to úplně naopak, než píšete - tím, že recepce odfiltruje hovory, které se mohou vyřídit zde, tak Vám zvyšuje šanci, že se dovoláte k lékaři, nebo sestře do svojí ordinace a ti budou mít na Vás více času!!!
A každý lékař si může vybrat - bude se chtít podílet na recepci - hovor , který bude uskutečněn na jejich číslo se na recepci přepojí, když to nebudou moci vyřídit, pošlou hovor do ordinace. Kdo by se tohoto systému nechtěl účastnit, bude mít ústřednu nastavenou tak, že se rovnou dovoláte do ordinace.
Stávající lékaři recepci nechtějí - OK, je to každého výběr, jaký bude chtít mít styl práce. Ale jsem si zcela jistý, že nová generace lékařů tu recepci bude chtít - už proto, že je to trend, který se pro své klady všude na světě prosazuje - zkuste si najít na netu nějaké projekty nových poliklinik ve světě. Pak bude složité recepci do budovy "přistavovat".

Chápu, že jde i o cenu- pak si tedy musíme všichni na rovinu říct, zda chceme to nejlevnější řešení, polikliniku ve standardu 80 let minulého století, postavenou v duchu tehdejší doby a tehdejšího stylu práce, nebo moderní stavbu, která bude určitě dražší, bude jiná, než stávající, ale o to déle vydrží.
Jméno:Martin Růžička
Datum:15.06. 21:30
Titulek:Jako pacientodpovědět
Jako pacient byste chtěl čekat na chodbě? Nemocný vedle dalších, zdravý na oční vedle nemocných a pod.
Jako rodič byste s dětmi chtěl čekat na chodbě - se zdravým na očkování vedle nemocných? Lézt s nimi až do třetího patra?
Lékaři chtějí zachování čekáren! A to chápu a podporuju!
Nechtějí platit za zbytečné prostory - bude rozpočítán do nájmu i úklid a ošetřování atria.
Co se vám na tom líbí? Konkrétně ... co se nelíbí je také zdůvodněno.
Poliklinika nemá být jen hezká, ale i funkční a bezpečná.
Tento barák sdružuje desítky soukromých lékařů - každý musí splnit nějaké podmínky hygieny (každý!), bezpečnost práce a tak - jsou to nájemci a ne zaměstnanci!! Pokud to nesplní, tak tam nepůjdou.
Přečetl jste si zápis prezentace a námitky lékařů - zase konkrétní a zdůvodněné!
A proč se město v důležitých věcech neptá lidí na jejich názor a postaví je až před hotovou a špatnou věc? Nebo se jich zeptá s nějakou vizualizací a ta se pak radikálně změní, ale to už se neříká.
Jméno:Eva
Datum:15.06. 15:50
Titulek:lékaři z Prahyodpovědět
Vůbec nechápu,proč bychom se tu měli chvástat a natřásat s budou kvůli "lékařům z Prahy"??!!Máme tu spoustu svých,kteří buď dosluhují anebo utekli jinam.Před podmínkami a možnostmi,které tu byly neúnosné.Tohle je neštěstí,koncepčně to mělo být vedením města vyřešeno předem,kam by se stávající přesunuli a ne takto živořit.Město uvádí život zde v úpadek na všech možných frontách.Dlouhodobě!!
Ad 2)pokud by poliklinika měla letět do vzduchu,kam by šli všichni další nájemníci.Ono je třeba si už konečně vyndat hlavu odkudsi a přemýšlet.To stávající garnitura nedokáže a město bude dál upadat...Hmyzuzdar to tu žene vše do kytek!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.06. 21:39
Titulek:lékaře potřebujeme...odpovědět
Líkaře potřebujeme, už proto, že zde ve městě žije odhadem kolem 3000 seniorů starších šedesáti let. Mnozí jsou invalidní, chronicky nemocní, nemají vlastní dopravu. Dokud to jde, mohou dojíždět do Prahy, ale jak dlouho? Pak už jsou opravdu závislí na našich místních lékařích. Bez Hmyzu zdar a spol. se obejdeme, ale bez lékařů ne. Ale pozor, má v tom prsty i ODS, která se vytahovala, že bude podporovat výstavbu nové polikliniky. Už jste si někdo představil, jak se do ní budou dostávat staří lidé z Mlékojed, Byškovic, Lobkovic? Nemluvě o Korycanech a Horňátkách, které také patří do Neratovic?
Jméno:Daniel
Datum:16.06. 13:38
Titulek:Okolíodpovědět
"Už jste si někdo představil, jak se do ní budou dostávat staří lidé z Mlékojed, Byškovic, Lobkovic? Nemluvě o Korycanech a Horňátkách, které také patří do Neratovic? "

Jo, uplně stejně jak se doteď dostávali do polikliniky na Kojtické.
Jméno:Josef
Datum:17.06. 11:06
Titulek:Jak to bylo s privatizací byt. fondu?odpovědět
Dobrý den, paní magistro,
mám následující pohled: tato neutěšená situace ohledně nedostatku lékařů v Neratovicích vznikla nerozvážnou, nepromyšlenou a pokřivenou privatizací části městského bytového fondu, ve které měli své ordinace i lékaři. Noví pronajímatelé - žraloci začali vyvíjet nátlak na lékaře na zvýšení nájemného, díky čemuž začali tito lékaři své ordinace se znechucením opouštět. Tuto "privatizaci" schválila koalice v současném složení, velkým zastáncem a podporovatelem této "privatizace" byl Ing. Hrodek z ODS. Chtěl bych Vás poprosit o stručné vyjádření, zda je můj pohled ohledně základní příčiny nedostatku lékařů v Neratovicích správný, popř. o upřesnění.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.06. 12:16
Titulek:nevíme, co se děje v zákulisí....odpovědět
Podílela se na tom minulá i současná koalice. Pokud se pamatuji, pak jedním z prvních navrhovatelů privatizace na zasedání minulého zastupitelstva byl současný starosta R. Kroužecký. Ano, T. Hrodek a celá ODS byla velkým zastáncem privatizace. Stavbu polikliniky měla ve svém volebním programu. Privatizace "domu hrůzy" probíhala za podivných okolností. Povídá se ve městě, že ve skutečnosti za družstvem stojí jakási společnost, která na severu skupuje velké bloky domů se sociálně slabými obyvateli (ó, ta korektnost), zvedne nájmy, soc. dostanou vyšší přídavky na bydlení a společnost se obohacuje, aniž by do nemovitosti investovala. Ale to se jen povídá. Pokud vím, lékaři byli rozzlobení nejen vyššími nájmy, ale i chováním města, které je neinformovalo o svých záměrech a také chováním družstva, které je ignorovalo a ignoruje (?). Musíte si uvědomit, že my jako noví opoziční zastupitelé jsme nebyli o všem informováni, v podstatě už bylo vše upečeno. Současná "vláda" potřebuje obrovskou sumu na realizaci staveb: nová poliklinika, přístavba dvojka školy, rekonstrukce kulturáku, parkovací dům, protipovodňová ochrana....chce, aby za nimi zůstalo dílo, na které nikdo nezapomene.;-) Jedná se o stovky milionů a z nich poputuje velká dávka peněz do soukromých rukou - mám samozřejmě na mysli projektanty, zhotovitele, subdodavatele a pod. Kde je vzít? Proto se privatizovalo. Až bude nový územní plán a bude možno prodávat městský majetek, bude další příležitost k navýšení zisků města. Máme ještě dva roky ve funkci a dokud nebude odvolána L. Mrzílková a její spolek, město se prohne a naši potomci nebudou mít ani haléř na opravy a potřebné investice. A do toho koronavirus - hovoří se o 30% úbytku zisků z rozpočtu a zatím se vůbec na zasedání zastupitelstva nejednalo o šetření, na kterém už města pracují. Takže tak asi.
Jméno:Josef
Datum:17.06. 16:26
Titulek:Děkujiodpovědět
Velmi Vám děkuji za odpověď.
Jméno:No
Datum:17.06. 12:00
Titulek:někteří lékařiodpovědět
Jsou nedostupní,fyzicky i telefonicky a lidem jde o život.Chtělo by to média.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz