zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:19.04. 18:01
Titulek:Neratovická pouťodpovědět
Zima jak v Rusku, studený vítr...už dlouho nebylo takové nepříznivé počasí v době poutě v Neratovicích. Vstupné vysoké, většinou stovka, nechyběla ani ta hrůzná kývavá osvětlená atrakce, údajně bezpečná, ale v době mé návštěvy prázdná...Prázdno bylo prakticky u všech atrakcí, kromě shluků černě oděných a okapucovaných mladíků. A o nich bych se chtěla zmínit, protože právě ti budí pocit nebezpečí pro chodce na chodnících. Když je míjejí, někteří si odplivnou lidem přímo pod nohy, dokonce jeden z nich podrazil berle svému kolegovi. Dost drsné, že. Tak to nás čeká zajímavá budoucnost. Nebo spíš ty mladé, kteří si myslí, že si mohou dovolit cokoli. To odplivování je teď docela v kurzu. Však oni si rozbijí ústa...nic dobrého je nečeká....
Jméno:Lojzek
Datum:19.04. 18:47
Titulek:neotravujíodpovědět
Jen staré,ale i o něco mladší,už jsem se vybavil pepřákem a 1 to ode mě...schytal.Jsou opravdu drzí,nepředvídavě.
Jméno:Karel Svoboda
Datum:20.04. 02:06
Titulek:Ano,odpovědět
tihle výtržníci se v poslední době často protloukají po Neratovicích i jejich okolí a provokují pokojné občany. Je potřeba informovat o nich policii, aby si na ně došlápla a ti přestali se svými výtržnostmi.
Jméno:fanny
Datum:28.04. 12:05
Titulek:Anoodpovědět
Nepřekračují rychlost, tudíž policii nezajímají...bohužel..
Jméno:Petr
Datum:20.04. 05:42
Titulek:pokud máteodpovědět
Na mysli pouť u Vojtěcha,pozbyla dávno na své tradici.Ty zástupy,davy a mraky atrakcí a stánků jsou už pryč.Přitom to bývala hezká tradice a doba.Na pouť jsme si vždy těšili a spolu s rodiči či kamarády horlivě vyráželi.
Pak bývala pouť ještě na podzim -na Václava.Ale kdeže loňské sněhy jsou.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:20.04. 06:15
Titulek:vysvětleníodpovědět
Pouť se týká zasvěcení kaple patronu sv. Vojtěchu 23.4.

Na podzim není pouť, ale Posvícení. Název posvícení pochází z posvěcení místního kostela (jedná se tedy o vzpomínkovou výroční slavnost).
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:20.04. 06:26
Titulek:starý článek z neratekodpovědět
Ono není od věci uvést na pravou míru důvod pořádání pouti. Mnoho lidí už nezná souvislosti. Dominantou Neratovic (tenkrát k nim patřila i Libiš) je totiž velmi památný a historicky i stavebně cenný kostel zasvěcený sv. Vítu v Libiši, dostavěný okolo roku 1260, údajně z podnětu děkana svatovítské kapituly. Západní průčelí tohoto kamenného kostela v románsko–gotickém slohu tvoří hranolová věž, vysoká 21,6 metru. Ve věži byly původně osazeny čtyři zvony, ale již za první světové války byly tři z nich sejmuty a roztaveny. V roce 1938 jsou do věže zavěšeny dva nové zvony, ale již v roce 1942 byly zrekvírovány ve prospěch německé armády. Nepochopitelně tedy stále „přežívá“ jen největší zvon – zvaný sv.Vít - z roku 1424. V kostele jsou cenné fresky, ale na jejich další restauraci nejsou peníze!!! Protože v neděli měl svátek Vít a kostel je zasvěcený sv. Vítu, s tím souvisela pouť, což kdysi znamenalo putování tam, kde byl zasvěcený kostel, a tak uspořádal místní obecní úřad spolu s TJ Kojetice, 1. dechovkovým rádiem a ZŠ a MŠ Kojetice už šestnáctou svatovítskou pouť. Kupodivu tedy ne církev, jak by se dalo očekávat, ale světské instituce. Jak se jedná o nějaké užitečné akce pro občany nebo financovat opravy, církev se tlačí do pozadí, ale pokud se týká neslýchaných darů církvi, kterým naši politici říkají restituce, pak stojí ve frontě první. Zvony určitě neduněly celé odpoledne; na druhé straně se domnívám, že Neratovicům zvony citelně chybí, město bez zvonů je jako tělo bez duše. Nakonec zvon nemusí být na kostele, možná by jej stačilo umístit někam na náměstí na nějakou věžičku či zvoničku. Ono trochu duchovna by zdejším obyvatelům neuškodilo. Bydlím na Výsluní, ale neslyšela jsem žádné dunění ani nic rušivého a to jsem na to velmi citlivá. Pokud se týká chlastu a řevu, tak tu v Nera je trvale i bez pouti. Stačilo by zavřít herny a situace by se zlepšila. Každý počin, který umožní obyvatelům uvědomit si svou příslušnost k obci, je příspěvkem k spokojenému životu. Pozor: pouť a posvícení jsou dvě různé věci. Pouť souvisí se svátkem světce, jemuž byl kostel zasvěcen a posvícení je vzpomínková slavnost na den posvěcení kostela. Ono se to časem poněkud zvrtlo a z posvěcení se stalo posvícení.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz