zpět na forum

Jméno:Zuzka
Datum:09.03. 17:54
Titulek:zimní stadionodpovědět
Paní Spěváčková. Co víte, jako členka zastupitelstva o zimním stadionu? Prý dostal současný nájemce Chabada výpověď a nebo mu končí smlouva a rada nebo zastupitelstvo se snaží na stadion dosadit nového (svého) nájemce. Prý, když se tak stane, tak skončí hokej v Neratovicích a hlavně děti co tam trénují. Tyto obavy kolují městem. Můžete nám k tomu napsat něco víc? Děkuji
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:09.03. 19:45
Titulek:zimní stadionodpovědět
Bohužel, musím vás zklamat. Ačkoliv je zastupitelstvo města nejvyšším orgánem ve městě, zimním stadionem se nezabývalo. Většinu pravomocí si uzurpuje rada města, která je jednobarevná - čili složená POUZE z koalice. V zápise z jednání rady dne 28.2.2024 jsem v programu rady města našla bod:

63. RM/04/61/24 – Pronájem areálu zimního stadionu v Neratovicích.

V textu k tomuto bodu je uvedeno:

63. RM/04/61/24 – Pronájem areálu zimního stadionu v Neratovicích
Usnesení:
Rada města po projednání bodu odložila rozhodnutí o výběru budoucího nájemce na příští jednání
RM 13. 3. 2024.

Takže 13. 3. by se mělo rozhodnout.
Schváleno: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,
nehlasoval: 0)

V pondělí si DOVOLÍM nahlédnout do podkladů z rady a uvidíme, co se tam skrývá.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:09.03. 20:01
Titulek:doplněníodpovědět
Ještě doplnění materiálu z rady:

Návrhy usnesení:

Varianta A:
Rada města schvaluje pronájem areálu Zimního stadionu v Neratovicích – pozemky a budovy v k.
ú. Neratovice:
- budova na st. p. č a se st. p. č. 2840
- st. p. č. 2841
- dále budovy bez čp. na a se st. p. č. 1817, 1818/1, 1818/2
- p. p. č. 265/2 - 68 m2
- p. p. č. 265/3 - 20 m2
- p. p. č. 265/6 - 1582 m2
- p. p. č. 265/7 - 473 m2
- p. p. č. 265/15 - 9 m2
- st. p. č. 2890 - 139 m2
- st. p. č. 2898 - 194 m2
- zděné šatny na st. p. č. 2890
společnosti Cylindr West s.r.o., IČ 02622432 na dobu určitou 6 let od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2030
za nabídnuté nájemné ve výši 50 000 Kč/ měsíc.
Odpovídá: Bohumil Koníček, vedoucí odboru správy majetku
Termín: 4/2024

Varianta B:
Rada města schvaluje pronájem areálu Zimního stadionu v Neratovicích – pozemky a budovy v k.
ú. Neratovice:
- budova na st. p. č a se st. p. č. 2840
- st. p. č. 2841
- dále budovy bez čp. na a se st. p. č. 1817, 1818/1, 1818/2
- p. p. č. 265/2 - 68 m2
- p. p. č. 265/3 - 20 m2
- p. p. č. 265/6 - 1582 m2
- p. p. č. 265/7 - 473 m2
- p. p. č. 265/15 - 9 m2-
- st. p. č. 2890 - 139 m2
- st. p. č. 2898 - 194 m2
- zděné šatny na st. p. č. 2890
společnosti JK Rangifer s.r.o., IČ 02843218 na dobu určitou 6 let od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2030 za
nabídnuté nájemné ve výši: 05 - 09/2024: 0 Kč/měsíc
10/2024 – 05/2025: 55 000 Kč/měsíc
06/2025 – 05/2026: 105 000 Kč/měsíc
06/2026 – 05/2030: 205 000 Kč/měsíc

Odpovídá: Bohumil Koníček, vedoucí odboru správy majetku
Termín: 4/2024
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:09.03. 20:02
Titulek:doplněníodpovědět
Varianta C:
Rada města schvaluje pronájem areálu Zimního stadionu v Neratovicích – pozemky a budovy v k.
ú. Neratovice:
- budova na st. p. č a se st. p. č. 2840
- st. p. č. 2841
- dále budovy bez čp. na a se st. p. č. 1817, 1818/1, 1818/2
- p. p. č. 265/2 - 68 m2
- p. p. č. 265/3 - 20 m2
- p. p. č. 265/6 - 1582 m2
- p. p. č. 265/7 - 473 m2
- p. p. č. 265/15 - 9 m2
- st. p. č. 2890 - 139 m2
- st. p. č. 2898 - 194 m2
- zděné šatny na st. p. č. 2890
panu Milanu Uhrovi, IČ 45884846 na dobu určitou 6 let od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2030 za
nabídnuté nájemné ve výši …………Kč/ měsíc.
Odpovídá: Bohumil Koníček, vedoucí odboru správy majetku
Termín: 4/2024
Rozhodnutí bylo odloženo na příští jednání RM dne 13. 3. 2024
Jméno:Zuzka
Datum:14.03. 09:34
Titulek:jak to dopadlo?odpovědět
Tak co Chabada? Ví už se něco? Rada města zasedala včera.
Jméno:Andrea
Datum:15.03. 11:33
Titulek:snad už někdo jinýodpovědět
doufám ,že to Chabada už nedostane . Humus , bordel, stadion v jeho režii je pro ostudu ! Na vině je ovšem i město , zřejmě řádně nedohlíží na to jak se pan Chabada o zimní stadion stará .
Jméno:Juliana
Datum:16.03. 16:00
Titulek:zimní stadion nemá nikdoodpovědět
Tak už je zveřejněn na webu města zápis z rady. Rada nevybrala žádného zájemce. To je divné. Co bude se zimním stadionem dál?

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz