zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:30.01. 19:51
Titulek:Poslední generace.....odpovědět
Tento článek jsem si vypůjčila od autora Ladislava Jakla, protože s ním ve všech bodech souhlasím. Co vy na to?

Poslední generace
Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další
už nepřijdou, protože nastane konec světa. Nechceme být poslední generací, proto musíme
burcovat.

Všichni cítíme, že jde o jistou marketingovou zkratku, o nadsázku, o symboliku. Má v sobě
ale racionální jádro. Jsme v jistém bodě zlomu a mnohá data o tom svědčí. Zničující trendy nás
dlouho nechávaly chladnými, až mezitím nabyly fatálních a apokalyptických rozměrů. Zažíváme
projevy změn už nevratných, nebo můžeme na poslední chvíli ještě něco udělat?
Jsem v tomto smyslu spíše skeptikem. Podle mne jsme již za bodem zlomu a už pojedeme
pořád jenom z kopce. Až do pekel. A poslední generací opravdu jsme, a to v mnohých ohledech.
Místo burcování je dnes čas už jen na určitou rekapitulaci. Chtělo by se říci testament, ale komu by byl určen, když jsme poslední generací, že.

Ano. To podle všeho jsme. Jsme poslední generací, která umí číst knihy. Která potřebuje
číst knihy. Generací, které nestačí po internetu posbírané střípky, ale která si potřebuje otáčet jednu papírovou stránku za druhou.

Jsme poslední generací, která považuje gramatiku za důležitou věc. Poslední generací,
jejíž příslušníci se zastydí, když udělají chybu v psaném projevu. Poslední generací, která chce (a
mnohým se to i daří) mluvit a psát hezky česky.

Jsme poslední generací, která udrží pozornost déle než dvě minuty, která rozumí
mluvenému i psanému projevu, která umí dokončit souvislou větu, která umí vyjádřit myšlenku, jež
má začátek a konec i nějaký smysl.

Jsme poslední generací, která se dorozumívá prostřednictvím vět a ne pouze citoslovci a halekáním. Nebo možná poslední generací, která se vůbec dorozumívá.

Jsme poslední generací, která ví, že se má dávat ve dveřích přednost starším, že je třeba
staršího pustit si sednout, že je nutno staršího pozdravit jako prvního. A že se vůbec má zdravit a
přát lidem dobrý den. Že to je krásný vynález a ozdoba dne, takový hezký pozdrav.

Jsme poslední generací, která má potřebu se mezi sebou vídat, mluvit spolu, podat si
ruku, vzájemně se obejmout, dát si pusu, poplácat se po rameni, připít si. Poslední generací, pro
kterou slovo „přítel“ znamená blízkého člověka, na kterého je spolehnutí, kterého máme rádi a který
nám pomůže, ne anonymní kdosi někde na fejsbuku.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:30.01. 19:52
Titulek:Poslední generace.....odpovědět
Jsme poslední generací, pro kterou má slovo sdílení silný a emotivní obsah. Sdílí se
osud či utrpení, sdílí se dobré i zlé ve společném životě. Sdílí se úcta ke ctnostem, sdílí se oddanost ideálům. Ne že sdílení znamená si něco za úplatu vypůjčit nebo rozeslat fotku svého oběda cizím
lidem.

Jsme poslední generací, která má cosi jako obecný společenský přehled. Můžeme se
spolu bavit o věcech z dějin nebo zeměpisu a rozumíme si. Umíme zařadit zásadní historické
události i velké osobnosti světových dějin.
Že si na totéž naříkaly všechny generace? Ale jistě. Že se ale nyní děje něco kvalitativně
zásadnějšího než dříve? To je velmi pravděpodobné. Tento týden se na toto téma sešli odborníci na
sociometrii, sociologii a na patologické společenské jevy na semináři konaném na půdě Poslanecké sněmovny.
A předkládali data. Citován byl například věhlasný sociální psycholog zabývající se studiem morálky a sociálních emocí Johnatan Haidt. Ten je na základě studia dat z mnoha zemí světa přesvědčen, že dnešní zlomový posun u mladé generace ve schopnostech ohledně vzdělání a
chování je reálným a měřitelným jevem.
Jedno z jeho čísel, která na semináři zazněla, bylo, že od roku 2010 se u teenagerů USA,
Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu výskyt mentálních depresí zvýšil o 145 procent
(dívky) a o 161 procent (chlapci). Haidt to dává do souvislostí s rokem 2012, kdy v jedné ohromné
vlně zasáhla moderní svět záplava levných „chytrých“ telefonů, které mohli rodiče najednou běžně kupovat svým dětem. Průzkumy hovoří, že téměř ihned se ve všech standardizovaných testech skokově snížil IQ u mládeže v mnoha zemích světa. Skokově narostl počet psychických poruch, nastala
měřitelná zlomová ztráta pocitu spokojenosti a štěstí u mladých, skokově narostl počet
sebepoškozování a sebevražd mladých. Jako trpký dovětek zaznělo i konstatování, že každý rok
spáchá sebevraždu více lidí, než jich zahyne ve válkách, vraždách a teroristických činech
dohromady. Kupodivu se tyto zlomy v datech objevují zrovna v době, kdy odezněly sociální dopady velké světové finanční krize z let 2008 – 2009 a životní úroveň ve zkoumaných zemích zase začala růst. Také platí, že v Evropě míra výskytu sociálně patologických jevů vzrostla výrazněji v zemích severně od Alp (tedy i u nás) než ve Středomoří. Souvisí to s životní úrovní, náboženstvím (protestanti kontra katolíci), nebo způsobem života?
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:30.01. 19:53
Titulek:Poslední generace.....odpovědět
Ne, počasí za tím nehledejme, na Severu bylo škaredě vždy a na Jihu hezky, zatímco zde jde o změny posledních deseti let.
Nároky ve školách klesají, zkoušení je přežitkem, vědět něco o světě kolem je zbytečné
„to si přece najdu na netu“. Plytkost a povrchnost potřeb, vztahů, cílů, neochota o něco usilovat,
něco obětovat, to nejsou nářky dědků a babek na odpis, to jsou data a fakta.
Poslední generace.

Jsme poslední generace, která cítí nějakou zodpovědnost. Reálnou, konkrétní, ne fanaticko pseudonáboženskou. Generace, která zná cenu věcí, která se upřímně bojí o své blízké a má o ně starost a chce o ně pečovat. Nic z toho už tu nebude. Opravdové emoce budou nahrazeny kýčovitou pózou. Mluvení bude nahrazeno blekotáním. Myšlení tupostí. Čtení lajkováním. Práce přiživováním se. Poctivé dílo virtuální náhražkou. Krása vyzývavou obscenitou. A víte co? Třeba to vůbec není zlá zpráva. Generace před námi by nepřežily bez silných svalů. Lidskou sílu nahradilo nářadí, domácí zvířectvo, mechanizace, automatizace. Atrofování hrubé síly tak nikomu nevadilo. Tedy kromě těch, kterým chybí adrenalin a kteří cítí nutnost zpotit se občas i jinak než na sluníčku.
Tak na co dnes inteligence, vzdělání, všeobecný přehled, umění komunikace? Nač to v době, kdy to vše za příští generaci zvládnou chytré krabičky? Rozum už nebude třeba, jako už dnes nejsou tolik nutné svaly. Takže je vlastně všechno v pořádku. Nebo není? Nebo pocit být příslušníkem poslední generace není žádnou výhrou? Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další už nepřijdou, protože přijde konec světa.
Ladislav Jakl, 21. září 2023
Jméno:Janina
Datum:31.01. 08:48
Titulek:Generaceodpovědět
Už aby tahle zkostnaťelá generace, která neumí pořádně vyjádřit své emoce a nepřipouští žádné psychické problémy, na vše nadává a vše nové je pro ni světová hrůza, byla minimálně zbavena svéprávnosti.
Věk není automaticky nárok na úctu a respekt, starý člověk nerovná se bůh a jediná pravda na světě.
V dnešní době už naštěstí není potřeba slepě papouškovat názory už dávno vyvrácené, a například v péči o děti i zdravotně závadné a je možné si vše zjistit a ověřovat, což je pro některé zkostnaťelce termín naprosto neznámý, ověřování informací, fuj, přece Máňa od vedle (případně populistický politik, nebo ten onen jiný "odborník") povídal/a...
Jméno:Lucka k tzv. Janině
Datum:31.01. 13:25
Titulek:jste generačně odpovědět
naprosto hnusné individuum ! Vás bych zbavila svéprávnosti ! Co na to Vaši rodiče, taky jsou zkostnatělá generace, která má jít už do kopru ?
Styďte se za to ,co jste zde napsala !!!
Jméno:Janina
Datum:01.02. 07:28
Titulek:Generaceodpovědět
Moji rodiče rozhodně nejsou zkostnatělá generace, věkově možná ano, ale názorově opravdu ne. Dokázali jít krásně s dobou a přizpůsobit se rychle měnícímu způsobu života. Už dávno si uvědomili, že tu nejsou komunisti a podobná havěť a plně si to užívají, cestují a jsou konečně velmi spokojení.
Stejně tak moji zvývající prarodiče, jsou velmi uvědomělí a spokojení, stačí jen chtít a ne na vše nadávat, jak je tady častým jevem.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:01.02. 17:00
Titulek:dotazodpovědět
Opět zde perlí Janinka. Ano, opravdu existují starší lidé, kteří nemají existenční starosti a mohou si cestovat, kam se jim zachce. Obvykle mají několik bytů, které vhodně zprivatizovali, občas jim možná do kapsiček doputoval nějaký ten halíř, a jsou tak zvaně za vodou. Možná něco výhodně zrestituovali či jinak získali nějaký ten majeteček. Jen by mě zajímalo, jaké mají vzdělání, jestli ano, pak za té havěti komunistické určitě studovali zadarmo. Jistě dostali byt od státu nebo od podniku; mohla byste nám blíže osvětlit jejich curriculum?
Jméno:Niki
Datum:01.02. 18:26
Titulek:komunistaodpovědět
Tak to byl havěť i náš pan prezident Petr Pavel.
Jméno:Jeníček
Datum:31.01. 13:31
Titulek:Co je špatněodpovědět
na článku p. Jakla? Po přečtení Vaší reakce na tento článek je mi Vás upřimně líto a dělá se mi nevolno od žaludku při představě, že by to snad jednou mohl být názor většiny nastupující generace. Nechci zde hodnotit Vaši inteligenci a mravní hodnoty, ale zamyslete se nad svým dosavadním životem a snažte se pro společnost něco smysluplného udělat. Nebo už máte vše hotovo a pouze čekáte na vyšší věk, kdy nastane ten správný čas Vás také zbavit svéprávnosti ?
Jméno:Janina
Datum:01.02. 07:36
Titulek:Generaceodpovědět
Ano, to je názor nastupující generace, ostatně jako každé nově nastupující generace v celé historii a celém světe.
Doba se průběžně mění a je potřeba se s tím smířit, ne pořád vzlykat po tom, co bylo a už naštěstí nikdy nebude.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:01.02. 16:51
Titulek:poznámkaodpovědět
Milá Janinko, nemám slov. Vy jste génius. Jak vy víte, s čím se smířila nastupující generace dokonce v celé historii a v celém světě? Jen tak dál, určitě to dotáhnete daleko. Divím se, že s takovým talentem se zahazujete na nějakých nerátkách. Zkuste nějaká důležitější média, tam můžete vyniknout. Možná si vás všimne i pan Fiala nebo sám PP!!!
Jméno:Jeníček
Datum:02.02. 16:20
Titulek:Ano, ještě si dobře odpovědět
pamatuji na nadšené názory nastupující mladé generace v modrých košilích a nakonec z toho vznikl rudý chlívek, jehož následků se dodnes nemůžeme zbavit. Vy o životě zatím nevíte vůbec nic. Pokud nebudete tak rychlá na klávesnici a spíše použijete hlavu, bude to třeba časem lepší. Já už jsem si své odžil, vychovali jsme dvě děti, dali jim vzdělání a těšíme se ze čtyřech vnoučat. A teprve v této době si plníme dávné sny, hodně cestujeme, ale vždy, když se vracíme zpět domů do reality, tak z toho zde stále cítím ten rudý odér a stím se smířit nehodlám a své potomstvo vedu ve stejném duchu. Nikdy jsem se nespoléhal na něčí pomoc, ale raději na svůj selský rozum a na své ruce. Kdo si dnes stěžuje, že má malý důchod, tak se asi málo snažil, ale samozřejmě mohou být i jiné důvody(zdravotní, tragická ztráta partnera a pod.) Mnoho lidí si neuvědomuje v jakém blahobytu v této době žijeme. Bohužel je ale dnes na státní "cecíček" přisáto nebývalé množství nemakačenků, svobodných matek (typycký prototyp je krásně potetovaná trojnásobná matka ideálně se třemi partnery, kuřačka s mobilem za desítku), neziskovek a rádoby veřejně prospěšných intitucí, o LGBT ani nemluvě. A toto by měla být ta nová nastupující generace? Pokud do ní nepatříte, tak máte ještě nadějí, že to nebude skutečně poslední generace. Jistě se najdou tací, kteří se mnou nebudou souhlasit, ale to je již jiná kapitola.


přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz