zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:30.01. 19:05
Titulek:Politické usnesení SPDodpovědět
Vládní pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými
prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky
propadla.
Ve středu 18. ledna se na mimořádné schůzi Sněmovny zahájí projednávání vládního
poslaneckého návrhu na zavedení korespondenčních voleb. Jde o zavedení
korespondenčního hlasování našich občanů žijících v zahraničí počínaje volbami do Sněmovny v roce 2025. Uvedený návrh přitom ani neprojednala Legislativní rada vlády.
Příslušný návrh zákona je navíc předkládán neregulérním způsobem, protože jde o novelizaci
dosud neschváleného a neúčinného zákona o správě voleb. Tento návrh navíc přichází v
době, kdy je již dnes hlasování našich občanů žijících v zahraničí umožněno na našich
ambasádách. Pro vládní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN jsou korespondenční
volby zjevně důležitější než řešení katastrofálních dopadů cen energií a všeobecné drahoty na naše občany a firmy. Hnutí SPD zavedení korespondenčního hlasování do českého
právního řádu principiálně odmítá, jelikož navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje
veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v Ústavě ČR, kterými jsou mj. rovnost,
přímost a tajnost hlasování probíhajícího osobně, bez prostředníka, za plentou a zcela
svobodně. Vládními stranami navržené korespondenční hlasování představuje útok na
samotné základy svobodné politické soutěže a legitimitu voleb. Současně umožňuje rozsáhlé
manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní
koalice se zavedením korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí pokoušejí
nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, jelikož se jejich podpora mezi
voliči v ČR dramaticky propadla. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých,
přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Jsme přesvědčeni,
že Sněmovna by měla projednávat zásadní zákony, které by pomohly našim občanům a které
také budeme navrhovat projednat ve Sněmovně. Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:31.01. 08:24
Titulek:Politické usnesení SPDodpovědět
Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou
vládou. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné
finanční a životní podmínky.
Ústavní soud svým rozhodnutím z minulého týdne nezrušil jednorázový pětikoaliční zákon, který v
loňském roce snížil mimořádnou valorizaci důchodů v průměru o jeden tisíc korun měsíčně.
Důchodce s průměrným důchodem tak kvůli tomuto vládnímu opatření přijde za 20 let strávených
ve starobním důchodu o zhruba 270 tisíc korun. Rozhodnutí Ústavního soudu bere hnutí SPD na
vědomí, ale nesouhlasí s ním. Argumentace odůvodnění v této věci byla spíše politická a
ekonomická, nikoli ústavně právní. Kloníme se naopak k názoru tří soudců Ústavního soudu,
včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně a někdejšího předsedy Nejvyššího soudu
Pavla Šámala, kteří jsou přesvědčeni, že zákon o snížení valorizace důchodů měl být jako
protiústavní zrušen, a to zejména kvůli nezákonnému zneužití stavu legislativní nouze vládou při
jeho projednávání a též kvůli retroaktivitě účinnosti zákona. Ostatně i samotný nález Ústavního
soudu obsahuje jasné tvrzení, že k porušení legitimního očekávání příjemců důchodů ohledně
mimořádné valorizace zohledňující skutečnou výši inflace ve sledovaném období skutečně došlo.
Vyjadřujeme rovněž politování nad tím, že hnutí ANO odmítlo při přípravě a podání této ústavní
stížnosti spolupracovat s hnutím SPD. Společně podaný návrh by měl mnohem vyšší legitimitu a
politickou váhu, navíc bychom do něj dodali mnohé další odborné a ústavně právní argumenty. V
SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Prosazujeme mimořádnou valorizaci důchodů kryjící růst inflace.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:16.02. 19:57
Titulek:Politické usnesení SPDodpovědět
Podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství. Evropská unie
schválila Migrační pakt EU, který znamená povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve
výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého migranta. Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit! Návrh ministra
Jurečky z KDU-ČSL ohledně sociálních dávek, na rozdíl od návrhu SPD, neobsahuje způsob, jak
odhalit osoby, které sociální systém zneužívají a dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat
mohou. Fialova vláda odmítá zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům. Hnutí SPD
naopak zvýšení pomoci zdravotně postiženým prosazuje. Jednoznačně odmítáme přijetí eura,
které znamená konec nezávislosti našeho státu.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:29.02. 18:23
Titulek:Politické usnesení SPDodpovědět
Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci. Prosazujeme referendum
k Migračnímu paktu EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.
Tuto středu proběhne ve Sněmovně mimořádná schůze svolaná opozicí k Migračnímu paktu
EU. Důvod pro svolání mimořádné schůze je více než jasný, protože zástupci členských států
EU se dne 8. února shodli na konečné podobě Migračního paktu EU. Odsouhlasený postoj
členských států je definitivní a nyní jej pouze formálně schválí Evropský parlament. Vláda Petra
Fialy (ODS) nejenže dlouhodobě nelegální migraci aktivně svými kroky fakticky podporuje, ale
při závěrečném jednání v EU se navíc zbaběle a alibisticky při hlasování zdržela. Vláda
pětikoalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Migrační pakt EU mj. znamená tzv.
„povinnou solidaritu" a relokace nelegálních imigrantů mezi státy EU, anebo povinné platby ve
výši půl miliónu korun za každého odmítnutého imigranta. Od schválení Lisabonské smlouvy
nám jsou na základě většinového hlasování v orgánech EU pod hrozbou drakonických sankcí
vnucována nařízení, jejichž realizace směřuje přímo proti národním zájmům České republiky
a jejích občanů. To se týká právě oblasti migrační a azylové politiky, kdy nám státy jako
Německo, Francie a Belgie, jež nezvládají projevy masové ilegální imigrace, kterou samy
vyvolaly, tyto kvóty na přidělování imigrantů de facto nařizují. Hnutí SPD Migrační pakt EU
jednoznačně odmítá a požadujeme, aby se k Migračnímu paktu EU i k samotnému členství
ČR v EU vyjádřili čeští občané v celostátním závazném referendu.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz