zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:22.09. 09:14
Titulek:Výstižný projev předsedy ČsSL plk. V. Vaška. odpovědět
Přečtěte si projev předsedy ČsSL plk. v.v. Ing. V.Vaška.

"Přátelé, rok se s rokem sešel a jsme tu znova, v jiných podmínkách..... To s sebou přináší fakt, že na řadu okolností se dnes díváme z trochu jiného zorného úhlu, avšak řada důležitých aspektů si ponechává svoji aktuálnost. Před pár lety nás Babiš a jemu podobní odborníci drželi v šachu a hlavně ve strachu díky jakési epidemii Covid – 19. Dnes sice tento druh epidemie už nemá svoji bývalou váhu, avšak strach je tu pořád. Ti, kteří řvali, že Babiš straší český národ (a on ho fakt strašil), se díky podvodu šéfa Ústavního soudu shlukli kolem jakéhosi pana Fialy a nyní si hrají na mocipány. Takových už tu bylo. Ostatně oni vykazují stejně pochybný psychický syndrom, jako značné penzum mladých lidí, kteří veřejně pohrdají stářím a usilují o omezení práv seniorů včetně toho volebního, aniž by jim došlo, že jednou také zestárnou a jejich potomci s nimi mohou zacházet ještě hůře, jestli je budou vychovávat ve stejném duchu. Pokud bych měl v úmyslu tu Fialovou mládež vůbec nějak oslovit, pak asi takto: S odstupem a nadhledem nad výsledky posledních voleb, se musím v podstatě jen smát… Starší generace, volící mír, národní hodnoty a prosperitu české republiky v těchto volbách rozhodně neprohrála. Nemá totiž, vzhledem k budoucnosti, co prohrát! My starší jsme chtěli zvolit budoucnost nikoli pro sebe, naši budoucnost už neřešíme, ale pro mladé, pro ty, kteří by měli cítit morálním povinnost pokračovat v tom, za co umírali naši předci, u jejichž památníku se tady v Žatci pravidelně scházíme. Ale pro Vás, zlatou mládež, to jsou jen neznámá slova. Sami jste si zvolili svoje katy. Zkušenosti jsou nepřenositelné! Sáhněte si na ta kamna, jak budou pálit, až se rozhoří! Bude to vaše bolest! Smích Vás přejde. Svoboda půjde do kopru stejně rychle, jako vám zmizí radost nad výsledky voleb. Ale to už bude pozdě. Byla to jedna z posledních šancí, jak všechno, co se tady děje a co někteří nevidí, zastavit. Tak si to užijte. Tupé zvíře také strčí hlavu do oka, když nevidí dál, než na návnadu. My už to nezastavíme, voliči se zdravým selským rozumem už vymírají a mládí každý rok víc a víc, po vzoru bývalých svazáků, nastupuje do voleb se svou naivitou. Podle toho vypadají výsledky. Je čas přijmout tuto realitu. Vlast a iluze z listopadu 1989 jsou rozkradené a umírat za cizí zájmy budete už jen vy, mladí. Bude to váš boj a vaše bolest.

http://cssl.cz/2023/09/15/ pietni-akt-u-pamatniku-cs- letcu-v-zatci/
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:22.09. 19:39
Titulek:pro nespokojenceodpovědět
Soudě podle výkřiků některých účastníků diskuze na neratkách jsem povinna zveřejnit zde vše bez ohledu na obsah a autora, jako by mi financovali mé soukromé stránky a ještě přispívali na další výdaje spojené s provozováním mých, opakuji, soukromých! webových stránek. Milí zlatí, máte smůlu. Jen já rozhoduji, co zde zveřejním a co ne.

Kdybyste tak pištěli ve spojitosti s cenzurou v Listech, placených z veřejného rozpočtu města, kdy šéfredaktor a zastupitel O. Hergesell, možná v souladu s redakční radou, rozhoduje bez vysvětlení o zveřejnění či nezveřejnění příspěvků opoziční zastupitelky (nebo zastupitelů?)
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:22.09. 19:56
Titulek:Jsme poslední generace? odpovědět
Převzato z Neviditelného psa

KONEC SVĚTA: Poslední generace
Ladislav Jakl

Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další už nepřijdou, protože nastane konec světa. Nechceme být poslední generací, proto musíme burcovat.

Všichni cítíme, že jde o jistou marketingovou zkratku, o nadsázku, o symboliku. Má v sobě ale racionální jádro. Jsme v jistém bodě zlomu a mnohá data o tom svědčí. Zničující trendy nás dlouho nechávaly chladnými, až mezitím nabyly fatálních a apokalyptických rozměrů. Zažíváme projevy změn už nevratných, nebo můžeme na poslední chvíli ještě něco udělat?

Jsem v tomto smyslu spíše skeptikem. Podle mne jsme již za bodem zlomu a už pojedeme pořád jenom z kopce. Až do pekel. A poslední generací opravdu jsme, a to v mnohých ohledech. Místo burcování je dnes čas už jen na určitou rekapitulaci. Chtělo by se říci testament, ale komu by byl určen, když jsme poslední generací, že.

Ano. To podle všeho jsme. Jsme poslední generací, která umí číst knihy. Která potřebuje číst knihy. Generací, které nestačí po internetu posbírané střípky, ale která si potřebuje otáčet jednu papírovou stránku za druhou.

Jsme poslední generací, která považuje gramatiku za důležitou věc. Poslední generací, jejíž příslušníci se zastydí, když udělají chybu v psaném projevu. Poslední generací, která chce (a mnohým se to i daří) mluvit a psát hezky česky.

Jsme poslední generací, která udrží pozornost déle než dvě minuty, která rozumí mluvenému i psanému projevu, která umí dokončit souvislou větu, která umí vyjádřit myšlenku, jež má začátek a konec i nějaký smysl. Jsme poslední generací, která se dorozumívá prostřednictvím vět a ne pouze citoslovci a halekáním. Nebo možná poslední generací, která se vůbec dorozumívá.

Jsme poslední generací, která ví, že se má dávat ve dveřích přednost starším, že je třeba staršího pustit si sednout, že je nutno staršího pozdravit jako prvního. A že se vůbec má zdravit a přát lidem dobrý den. Že to je krásný vynález a ozdoba dne, takový hezký pozdrav.

Jsme poslední generací, která má potřebu se mezi sebou vídat, mluvit spolu, podat si ruku, vzájemně se obejmout se, dát si pusu, poplácat se po rameni, připít si. Poslední generací, pro kterou slovo „přítel“ znamená blízkého člověka, na kterého je spolehnutí, kterého máme rádi a který nám pomůže, ne anonymní kdosi někde na fejsbuku.

Jsme poslední generací, pro kterou má slovo sdílení silný a emotivní obsah. Sdílí se osud či utrpení,
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:22.09. 19:57
Titulek:dokončení....odpovědět
sdílí se dobré i zlé ve společném životě. Sdílí se úcta ke ctnostem, sdílí se oddanost ideálům. Ne že sdílení znamená si něco za úplatu vypůjčit nebo rozeslat fotku svého oběda cizím lidem.

Jsme poslední generací, která má cosi jako obecný společenský přehled. Můžeme se spolu bavit o věcech z dějin nebo zeměpisu a rozumíme si. Umíme zařadit zásadní historické události i velké osobnosti světových dějin.....

Poslední generace. Jsme poslední generace, která cítí nějakou zodpovědnost. Reálnou, konkrétní, ne pseudonáboženskou. Generace, která zná cenu věcí, která se upřímně bojí o své blízké a má o ně starost a chce o ně pečovat.

Nic z toho už tu nebude. Opravdové emoce budou nahrazeny kýčovitou pózou. Mluvení bude nahrazeno blekotáním, Myšlení tupostí. Čtení lajkováním. Práce přiživováním se. Poctivé dílo virtuální náhražkou. Krása vyzývavou obscenitou.... Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další už nepřijdou, protože přijde konec světa.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:24.09. 08:36
Titulek:Defenestrace - česká specialita....??odpovědět
Před 540 lety, ve středu 24. září 1483, došlo v Praze k tzv. druhé pražské defenestraci, jež je možná paradoxně nejméně známou, ačkoli byla nejkrvavější. Od obou slavnějších „sester“ (defenestrace z roku 1419 a z roku 1618) se odlišovala v jednom významném bodě: zatímco ty dvě náboženskou válku zažehávaly, tato ji de facto ukončovala.„V Praze na Starém a Novém Městě obec pražská zbouřivše se, smetali jsou z rathauzů konšely a některé zbili a stínati dali křivě a neprávě,“ píše ve svých Pamětech slavný kutnohorský kronikář Mikuláš Dačický z Heslova.

Takzvaná druhá pražská defenestrace, od níž právě dnes uplynulo 540 let, je z trojice pražských zúčtování „s vrchností" tou nejméně známou. Zatímco defenestrace z roku 1419 (První pražská defenestrace je událost z neděle 30. července 1419, kdy byli protihusitští novoměstští radní (konšelé) zabiti svržením z okna radnice. Událost je považována za počátek husitských válek.) i z roku 1618 se dočkaly mnoha literárních, obrazových i filmových ztvárnění a staly se součástí obecného povědomí o českých dějinách, o obdobném násilném aktu, k němuž došlo za vlády Vladislava II., se mluví podstatně méně. K čemu vlastně tehdy 24. září 1483 na pražské Novoměstské radnici došlo a proč?

„14. března 1483 král Vladislav dosadil na Novoměstskou a Staroměstskou radnici konšely, z nichž někteří byli zodpovědní za stíhání radikálních husitů z doby před třemi lety. Tento králův rozhodný čin přivítali pouze katolíci a umírnění kališníci. Vnitropolitická situace v Čechách se začala vyhrocovat. Znesvářené strany, reprezentované radikálními husity a zbytkem konfesně rozdělené společnosti, opět nastolily situaci, v níž se objevovaly na denním pořádků různé akce, které měly provokovat stranu protivnou,“ uvádějí Stručné dějiny husitství.

Konkrétně na Novoměstské radnici se noví konšelé rekrutovali zejména z řad osob, jež podle autorů Dějiny Prahy nebyly příliš majetné, ale zato se vyznačovaly bezskrupulózní touhou po moci. Aby se jí mohly chopit, hodlaly své politické oponenty chladnokrevně a nemilosrdně vyvraždit. „Již od června pražští roajalisté plánovali pro své nepoddajné odpůrce českou předpremiéru bartolomějské noci,“ píše historik František Šmahel v knize Husitské Čechy.

Záměrem nových konšelů bylo zajmout a popravit 80 představitelů rozhodných husitů, a tím i zastrašit všechny ostatní. Akce byla naplánována na půlnoc z 24. na 25. září 1483. Spiklenci měli označit své domy světly a přijít k radnici.

K jejich škodě se v
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:24.09. 08:37
Titulek:pokračováníodpovědět
K jejich škodě se však tento plán nepodařilo utajit a husitští radikálové se o něm dozvěděli ještě předtím, než došlo k zatýkání. A rozhodli se své budoucí katy předejít a udeřit jako první.

Věrní Čechové tedy nečekali, až budou na radnici zvonit ke šturmu, a ve středu před sv. Václavem 24. září dali zvonit v Týnském chrámu a hned potom i v jiných kostelích. Rychle se shromáždilo mnoho sousedů, bylo osm hodin ráno, a šli se zbraněmi ke staroměstské radnici, kde už předem byl Bohuslav Legát od Ráje, čestný a odvážný měšťan, s dalšími pražskými sousedy. A pan Bohuslav zvedl oštěp, který držel v rukou, a mrštil jím o práh, až se zabodl,“ popisuje začátek městského převratu a druhé pražské defenestrace kniha Ze starých letopisů českých.

Po dobytí staroměstské radnice podnikl rozhorlený dav stejný útok i na Novém Městě. Tady bylo zúčtování s osazenstvem radnice ještě radikálnější a krutější. Část nespolehlivých a zkorumpovaných konšelů byla na místě pobita, přičemž osm těl poté vzbouřenci vyházeli z oken. „Mnohem krvavěji počínali sobě novoměstští; nejen že povraždili všecky postižené na radnici a vyházeli mrtvoly okny ven, ale dopídivše se některých uteklých, vychladili se na nich ukrutně jako na předním konšelu Páralovi, a zachovali jen několik zjímaných k odsouzení,“ uvádí František Palacký.

Po dobytí všech tří pražských radnic (kromě staroměstské a novoměstské ještě malostranské) zaútočili vzbouření kališníci i na kláštery a Židy. Terčem útoku se stali zejména bosáci z kláštera u kostela svatého Ambrože a mniši od svatého Jakuba, kteří byli vyhnáni z města. Židovské domy byly vyloupeny.

Převrat se završil v pátek, kdy vzbouřenci hned časně ráno obsadili Vyšehrad a Pražský hrad, aby je nemohly napadnout hradní posádky. Kolem páté odpoledne pak došlo k hromadné popravě pěti radních na Staroměstském náměstí.

Velké obce pražských měst si pak zvolily nové obecní starší a 6. října vyhlásily program, připouštějící v Praze pouze husitskou konfesi ve smyslu kompaktát a omezující panovníkovy zásahy do městské samosprávy. Konšelské úřady připadly mužům z Poděbradovy éry.

V březnu 1485, uzavřel celou událost zemský sněm mezi kališníky a katolíky svolaný do Kutné Hory, na němž byla basilejská kompaktáta prohlášena za základní zemský zákon, kališnická i katolická víra byly zrovnoprávněny a na 31 let byl vyhlášen náboženský mír v zemi. Tato smlouva uzavřela dlouholeté náboženské spory v Čechách a znamenala definitivní tečku za husitskými válkami.Jméno:Jirka
Datum:24.09. 09:24
Titulek:omg-Googleodpovědět
to taky zvládnu

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz