zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.11. 20:25
Titulek:Jaké problémy jsou v ČR a co nás čeká...převzato:odpovědět
Autor Stan: V prvním dílu naší série se pokusím nastínit výchozí stav, v dalších dílech se můžete těšit na možné scénáře budoucího vývoje.

Hlavním problémem České republiky je její koloniální status. Vládnou nám zkorumpované politické elity, ekonomiku ovládají zahraniční koncerny a finanční instituce, z hlediska mezinárodní dělby práce jsme pouhou montovnou, z níž se ve velkém vyváží kapitál.

Z toho plynou další problémy, kterým čelíme, pokusím se o stručný a jistě i nekompletní výčet:

- Raketově rostoucí zadlužení státu, neefektivní vynakládání prostředků daňových poplatníků státem;
- absence jakékoliv koncepce rozvoje státu;
- přebujelý a nekompetentní státní aparát, který spíše než lustrace potřebuje kvalifikační zkoušky;
- nárůst nedůvěry v politické instituce a jejich představitele;
- právní systém obsahující statisíce právních norem, které nikdo není schopen znát, dodržovat, natož vymáhat;
- tolerovaná a netrestaná lichva, v jejíchž patách jdou nelítostní soukromí exekutoři;
- propastné rozdíly mezi centrem (Praha, velká města) a periferií;
- nekontrolovaný a nekontrolovatelný růst cen základních potřeb, především energií, potravin a bydlení;
- školství odpovídající našemu postavení kolonie ničené „inkluzí“ a „genderismem“;
- zmanipulované zpravodajství v masmédiích;
- plíživý nástup cenzury;
- nepodmíněné tresty odnětí svobody za verbální projevy;
- návrat špionománie jak vystřižené z 50. let;
- síťová a klíčová odvětví (těžba surovin, energetika, vodohospodářství) ve vlastnictví nebo pod diktátem zahraničních korporací či domácích oligarchů;
- zanedbaná dopravní infrastruktura;
- čím dál častější výpadky v zásobování, v současné době nedostatek léčiv…

https://outsidermedia.cz/k olebka-ma-i-hrob-muj-v-jak e-zemi-zijeme-1-dil/

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz