zpět na forum

Jméno:Andrea
Datum:07.06. 17:32
Titulek:přístavištěodpovědět
Prý byla prezentace nového přístaviště. Vůbec jsme o tom nevěděli. Byla jste tam, paní Spěváčková. Pokud jo, můžete prosím napsat nějaké postřehy? Zápis a nebo záznam určitě nikde nenajdeme.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.06. 12:13
Titulek:Ano, byla....odpovědět
včera jsme bohužel už nenašla čas na to, abych vám napsala své postřehy, dnes večer to zvládnu. A pozor: pozvánka byla na webu města, ale dnes už tam není!!! není ani v archivu, takže nikdo si už nemůže zjistit, zda tam bylo zmíněno, že se bude realizovat přímý přenos na youtube, jak bylo tvrzeno.

Na Facebooku bylo toto:
ÚTERÝ 7. ČERVNA 2022 V 18:00
PŘÍSTAVIŠTĚ NERATOVICE - veřejná prezentace
Kino Kd Neratovice

Událost pořádá Roman Kroužecký starosta

Veřejná

Vedení města Vás zve na veřejnou prezentaci projektu "Přístaviště Neratovice". Prezentace se zúčastní zástupci hlavního investora Ředitelství vodních cest ČR a projektant Ing. arch. Ondřej Tomek. Jste všichni srdečně zváni.

A dost. Upozorňovala jsem starostu, že taková informace - pouze na webu města a facebooku je nedostatečná, neboť vylučuje ty, kdo nemají přístup na internet či neumí s počítačem, one každý studuje web a facebook, navrhovala jsem vytisknout plakáty a umístit je na výlepové plochy. Byla jsme odmrštěna jako obvykle. Je to diskriminace určité skupiny lidí: Kdyby starosta odešel, bylo by pozdě. Kdyby věnoval tolik péče našim lidem jako Ukrajincům, byli by všichni spokojeni. Na prezentaci přišlo cca 25 lidí (zastupitelé Sloup, Soukupová, Prošková, Mrzílková, L.enc a já). Byli přítomni odpovědní odborníci, jak je nazval moderátor pan Hofman. Starosta Kroužecký, ing. Fojtů ředitel ŘVC, M.Zura - oddělení přípravy, ing. Arch. Tomek -
Atelier Kotas a Partners.

Údajně byl on-line přenos na youtube, to alespoň tvrdili lidé u kamery.

Jako první vystoupil odborník Kroužecký. Zopakoval historii záměru přístaviště, zmínil se o nějaké petici s 15 podpisy, údajně to byli lidé bydlící u nově vybrané lokality U Žebráka, údajně nebyli proti. Bylo to podáno poněkud nesrozumitelně, jak je ovšem u starosty zvykem.
Posléze byly předvedeny plány nového přístaviště včetně okolí, podobná přístaviště v jiných obcích (všechna jsou umístěna mimo obytnou zástavbu!), na to poukázal pan Matějka, protože přístaviště pro jachty je umístěno za tzv. neratovickou riviérou a osobní loď by přistávala za železničním mostem. Pan Matějka se divil, proč přístaviště pro jachty není také za mostem. Prý musí být na atraktivním místě. No jistě, kdo má jachtu, nebude parkovat za průmyslovými podniky.Konec, večer pokračování.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.06. 20:28
Titulek:dokončení zápisu průběhu prezentaceodpovědět
Člověk míní, pánbůh zase mění....včera i dnes večer jsem byla zavalena jinými povinnostmi, takže mi nezbyl čas na dopsání zprávy. Ale určitě se do toho pustím v nejbližší době. To je zase suplování za velmi dobře placené vedení města a jejich podřízené, kteří by měli pořídit zápis a zveřejnit ho včetně odkazu na přenos na youtube. Mimochodem, zveřejňuje ho starosta Kroužecký, který se vůbec nepodílel na změně umístění přístaviště, naopak, byl tvrdě proti ní, ignoroval včetně L. Mrzílkové a M. Lence protesty obyvatel Lobkovic (a nejen jich) proti výstavbě přístaviště u louky nad jezem. Chová se, jako by on měl na změně zásluhu. Zastupitelstvo ho pověřilo, že musí jednat s ředitelstvím o změně umístění přístaviště! Ne že by se on o tom rozhodl. Taková je pravda.
Jméno:Khýn
Datum:08.06. 12:40
Titulek:Vodpovědět
Odkaz na Youtube - ale nutno po zkopírování smazat mezery:
https://www.youtube.com/wa tch?v=1Q99GmSAQPs&ab_chann el=RomanKrou%C5%BEeck%C3%B D
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.06. 20:14
Titulek:suplujete práci starosty....odpovědět
To je sice hezké, že jste nám poskytl adresu přenosu, ale to měl přece udělat starosta. NIKDE, opakuji NIKDE nebylo uvedeno, že bude přímý přenos ani kde ho najdeme. Starosta selhává v základní povinnosti starosty vyplývající ze zákona o obcích - informovat občany města o dění ve městě, o své činnosti a pod.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.06. 10:30
Titulek:pokračování prezentace. odpovědět
Starosta pak líčil, jak lidé budou procházet od náměstí až k Labi podle návrhu architektů tzv. neratovickou promenádou (ten vzletný název), ale už se nezmínil, že se kvůli ní zlikviduje spousta stromů.Je to pořád stará písnička. Velké plány, které si vyžadují velké náklady a při tom se přesune něco zisku do soukromých kapes. Pořád se hovořilo o tom, jak vše bude řešeno koncepčně, tak jsme podotkla, že když koncepčně, tak by měli zrekonstruovat ulici kapitána Jaroše, kde jsou zdevastované chodníky a rozbitá silnice, od Kavana není až dolů jediný přechod ani lavička či odpadkový koš. A tudy půjdou lidé na "atraktivní" přístaviště. Důležité ovšem je, kdo z nich bude mít jachtu a bude přístaviště používat. On se někdo najde, kdo má tady jachtu, že? Prý přístaviště je příkladem využití potenciálu atraktivního veřejného prostranství u řeky.
Tihle pitomci nechápou, že mnohem atraktivnější je pobývat u řeky v tichu a pohodě, pozorovat ptáky, krmit kačenky a třeba rybařit nebo si zaplavat. Nic přírodního nesmí být zachováno, je nutné vše zničit podle představ technokratů. Pak ti na pódiu líčili, jak se velmi intenzivně snaží zprůchodnit celou trasu od přístaviště až do Lobkovic podél břehu, tedy prolomit prostor areálu mlýna, aby lidé nemuseli obcházet Lidl a stezku vést přes veslaře. No to chci ten nesmysl vidět. V nastalé diskuzi promluvil pan Matějka, navrhl, aby přístaviště bylo až ZA žel. mostem, ale to už jsem psala, pan Bartoš upozorňoval na velké vlny v době puštěného jezu, pan Prošek poukázal, že labská cyklostezka vede po levém břehu Labe a tudíž mimo přístaviště, pan doktor Baštecký hlavně požadoval, aby nebylo zapomenuto na stojany pro kola (já bych dodala, že by to měly být hlavně ty moderní oblouky, ke kterým lze přikurtovat kolo za rám a není nutné se plazit po zemi, aby bylo možné umístit zámek k nízkým nevhodným stojanům, které jsou prakticky všude, kromě u zastávky sídliště. Pan Netušil nebo pan Bendl, nebo oba, upozornili na to, že by bylo vhodné obnovit most či spíš lávku přes plavební komoru, čili obnovit kratší cestu přes hydro do Mlékojed (za starosty Roitha se město odmítlo podílet se finančně na výstavbě lávky, za mohutného souhlasu pana Judy - navrhl zrušit i jesle!, nyní je ředitelem Maltézské pomoci, to je paradox, co?), něco jsem nezachytila. A byl konec. Kdo má zájem, může si pustiti celý přenos na youtube, stačí napsat Roman Kroužecký přístaviště, najde tam hned o kousek dál i sanitku pro Ukrajinu. No to je skvělé.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.06. 07:20
Titulek:Jiří Bartoš napsalodpovědět
Komu: Roman.Krouzecky@neratovice .cz
Datum: 10. 6. 2022 10:41:29
Předmět: přístaviště - k prezentaci 6.6.2022

K prezentaci v kině přes přístaviště.
V úvodním expozé jste se, pane Kroužecký, úzkostlivě vyhýbal použít sousloví NAD JEZEM a POD JEZEM. Zazněla poznámka, že stále platí rozhodnutí o stavbě nad jezem.
Ředitel Falta předvedl něco mimo a zdrhnul..Vy jste potvrdil mé mínění, že město neznáte - nevíte o Hospodě U žebráka..Vyhodit desítky milionů za sezónní přístaviště je prasárna. Někdo tu bezohledně sleduje svůj byznys. Je naprosto zbytečné přístaviště, ukotvení, velké lodě. Ta může zastavit, jako nyní, nad jezem, kde přístaviště je. Stejně při plavbě by musela nad jez se otočit. Navíc - není žádný provozovatel, který by dnes zahrnul Neratovice do svých plánů, není loď..Silnice na vyhnutí se šraňkům, tedy okolo pod mostem, je zásadní. Jen idiot si může myslet, že by s tím dráhy něco mohly udělat. Názor z pódia, že neratovické přístaviště bude nejatraktivnějí cíl na Labi může vyříct pouze provokatér, nebo chovanec ústavu. Prezentace přístavišť na Labi byla už předloni pod hořínským zdymadlem (proč jste tam nebyl ?).
Tam byli ředitelé všeho okolo Labe a Neratovice s lokalitou NAD JEZEM už bylo vyškrtnuto - základní důvod té elity - lidé to tam nechtějí !! Pane Kroužecký, kolik stálo vydláždění lobkovické návsi těmi speciálními žulovýmy bloky ? Naprosto nesjízdné pro kočárky, rizikové pro cyklisty, též pro chodce. Vyhozené miliony. No a jak jsem řekl, není třeba budovat průchod skrze veslařský areál, cesta okolo Lídlu je pouze o sto metrů delší, je zde, je bezpečná. Vy, pane Kroužecký a spol., neznáte město a novou generaci, co vyrůstá v soubor ničitelů všeho pěkného atp.
Jak jsem navrhoval a fotkama doložil a nakonec i p.Lenc to vzal jako možnost, stačilo pár plovoucích kostek..Říční loď má předpisy, musí být ve všem soběstačná. Vy vnucujete názor, že po Labi budou dálkoplavby na pramičkách. Jistě nevíte, protože město neznáte, že u dnešní Terezy byl vícedenní sraz labských říčních jachet, tedy na přírodním břehu v pohodě kotvilo čtyřicet kajutových plavidel !
Znamenám k další Vaší činnosti - stavba polikliniky, dobrý to základní záměr, skončila sporem s tím, že to bude vlastně NEFUNKČNÍ barák. Dnes už za 200 milionů..
Tolik potřebná cyklostezka mezi Kly - Kostelec má dnes už tři různá jména placených úředníků na kraji, Vy jste řekl jméno čtvrté osoby, nějaké dámy.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.06. 07:20
Titulek:Jiří Bartoš napsalodpovědět
Tato cesta pro kolaře by měla být prioritou před zbytečným přístavištěm. Proč by Neratovice nemohly být raritní v tom, že tu nebude přístaviště ! Podobně jako jezdí přes náměstí prázdný motorák..
Dávno před Vaším příchodem na MÚ jsem navrhoval nerezovou vanu do díry po padesátce a fontánu za kinem. Vše přišlo ku zhotovení po mnoha letech, ale povedlo se to !!
A já z toho mám dobrý pocit (vše mám doloženo fotkama s daty..).
Jiří Bartoš

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz