zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:05.05. 20:42
Titulek:Dnes se konalo veř. zasedání zastupitelstvaodpovědět
Právě jsem se vrátila ze zasedání. Je 22.30 a už nebudu nic psát. Až zítra. Kdo sledoval online přenos ze zasedání, chápe.
Jméno:Jirka
Datum:06.05. 04:52
Titulek: to asi budeodpovědět
zas něco!Musím si tu komedii pustit.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:06.05. 11:12
Titulek:zasedáníodpovědět
Tentokrát to byla komedie na nejvyšší úrovni. Nejdůležitější bylo, že byl smeten ze stolu (neschválen) návrh usnesení pana starosty na změnu jednacího řádu města Neratovice. Kdo by si usnesení přečetl, asi by ho nenapadlo, že zastupitel může vystoupit k jednomu bodu nejvýše dvakrát, přičemž každé jeho vystoupení je omezeno časovým limitem 3 minut!!!! Naštěstí tento protidemokratický likvidační návrh nebyl schválen.Nevím, jak kdo hlasoval, koalici chyběl jeden hlas do většiny 11 - chyběl pan Jinoch.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.05. 18:32
Titulek:návrh omezit vystoupení zastupitelůodpovědět
P. Šanda přišel s protinávrhem, aby se tato změna týkala i předsedajícího a dalších subjektů. Neprošlo. Můj protinávrh, aby časový limit byl ve vteřinách (pan starosta se otázal, zda to myslím vážně, P. Šanda namítal, že správné je použít sekundy, protože vteřiny nejsou časové jednotky. Zůstalo se u vteřin, se mnou hlasoval PRO i T. Hrodek.) nebyl schválen. Takže se nic nezměnilo. Předpokládám, že ještě neskončila snaha omezit vystoupení zastupitelů a bude se opakovat.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.05. 18:51
Titulek:moje návrhy do programu zasedáníodpovědět
Včas jsem v pondělí 26.4.2021 podala do podatelny před 11 hod. své návrhy na zařazení do programu zasedání zastupitelstva.
1. Seznámení s projektem skateboardového hřiště v Neratovicích. "Mám za to, že mezi hřištěm a koupalištěm je nutné vybudovat protihlukovou stěnu, aby návštěvníci koupaliště nebyli rušeni rámusem z hřiště." Nebylo schváleno.
2. Údržba travnatých ploch autora Doc. Ing. Jebavého. "Je nutné vytipovat nové plochy pro extenzivní způsob péče (sekání 2x ročně) a nových ploch pro intenzivní péči a j.". Nebylo schváleno.
3. Je nutné skončit s odstraňováním loubince zvaného psí víno na gabionech na sídlišti a nahrazovat je plaménky a pár keříky. "Psí víno poskytuje potravu včelám a bobule ptákům, na podzim se krásně zbarvuje." Nebylo schváleno.
4. Tristní situace v lesíku Mládežnická a v Kostomlatského sadech. Nebylo schváleno. Přinesla jsme několik vytržených kořenů z lesíku jako doklad devastace kořenových systému při vytváření cest - naštěstí existuje fotodokumentace.

Suma sumárum zastupitelé mi nic neschválili. Je zřejmé, že životní prostředí a zeleň nejsou prioritou města.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.05. 07:30
Titulek:můj návrh na tři vteřinyodpovědět
Už je zveřejněn přenos ze zasedání, pro můj návrh na tři vteřiny hlasoval nejen pan Hrodek ale i pan Štěrba. Myslela jsem to fakt vážně, konečně by bylo zřejmé, že demokracie jako diskuse se nekrčí v Neratovicích v koutku, ale neexistuje.
Jméno:Honza
Datum:07.05. 05:12
Titulek: to není,ale co s tím??odpovědět
udělat velkou byznys akci a vše letité zničit???Co to má za význam??!!Za taková jednání by měly padat tresty.Myslím,že inspekce životního prostředí by si tu přišla na své.Tady je ticho a ničí se dál..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.05. 07:20
Titulek:Je to bída....odpovědět
Tajemník Svoboda prohlásil: "Kdo ví, kde jste je (ty kořeny) sebrala!" No to určitě. Zřejmě jsem podle něj běhala se sekyrou po městě a páčila jsem kořeny. Naštěstí, jak už jsem napsala, existuje fotodokumentace, jenže co si na kom vezmeme a pak, ten lesík už NIKDY nebude to, co byl. Nikdy. Jak dlouho vydrží borovice bez části kořenů, zbavené opory akátů a dalších pokácených stromů, obklopené vysychající odhalenou půdou.... A ta štěpková cesta a cesta, která má být mlatová. Všechny bývalé úzké vyšlapané pískové cestičky byly vyhloubené a rozšířené a ještě k nim přibyly další. Něco podobného provedl architekt Sendler v Litoměřicích, také nechal v Jiráskových sadech vykácet spoustu stromů a podrostů, prošpikoval plochu spoustou zbytečných zpevněných cest a navrhl kovové lavičky, ty byly u něj zvlášť oblíbené. Celý park je "průhledný" bez živých plotů - podívejte se na Kost. sady, ing. Řeháková zřejmě opisovala...ani lesík Mládežnická není jiný. Asi se ti návrháři předhánějí, kdo ty zelené prostory víc zlikviduje... a dostane víc zaplacené...

https://jiraskovy-sady.nad ace-promeny.cz/cz/novinky/ 593_hodnoceni-parku-ocima- verejnosti.html

https://mapy.cz/letecka?x= 14.1377131&y=50.5383257&z= 17&pano=1&source=muni&id=1 864&pid=65311776&yaw=3.307 &fov=1.257&pitch=0.138
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.05. 07:47
Titulek:ČIŽP a moje připomínkyodpovědět
Podala jsem 2x podnět na drastický ořez topolu černého na oploceném soukromém pozemku bývalých sběrných surovin pod Žebrákem u Labe. ČIŽP konstatoval, že byl proveden razantní ořez, kterým došlo k poškození této dřeviny. v době šetření nebyl inspekci znám původce provedeného ořezu. Kdo to asi mohl zařídit? To tam někdo vjel nepozorovaně s plošinou a ožižlal obrovský strom jen tak???? ČIŽ hodnotí ochranáři jako impotentní. Bohužel. Došlo tam k personálním změnám zřejmě k horšímu.

Ještě moje připomínky v interpelacích: 1. Opět se stříkají porosty Roundupem (Kojetická a j.)- zakázat. 2. Vyražený panel oplocení koupaliště. Opravit. 3. Cesta podél panelové stěny koupaliště - děs běs. Zrekonstruovat. 4. Špinavý a umolousaný jezdec na koni, Kost. "sady" - očistit. 5. Šílený chodník na rohu V Olšinkách u Jeřelovy stavby - jak jej mohlo město povolit? 6. Řadové domky v Byškovicích u zvláštní školy 140 cm od obrovských topolů a opět: jak to mohlo město povolit?
Jméno:Petr
Datum:07.05. 10:07
Titulek: nu jak?,odpovědět
Buď existují výjimky anebo někdo sáhnul hluboce do své kapsičky.Co myslíte,kde je pravda,b)je správně.Cokoliv pro likvidaci naší malé zemičky je posvíceno.
Jméno:Míla
Datum:08.05. 21:57
Titulek:Zeleňodpovědět
A co to ničení zeleně u parkoviště u Penny...?!
Jméno:Josef
Datum:08.05. 14:29
Titulek:soudruh Svobodaodpovědět
To je ale soudruh ten tajemník, takhle uvažuje, zazdít každého, kdo má jiné stanovisko než on, tak ho zazdít nesmyslným argumentem.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz