zpět na forum

Jméno:chodec po nera
Datum:07.04. 15:17
Titulek:Neratovice opět nejhoršíodpovědět
Včera 26 nových případů, nejvíc na okrese.
Prskači si to užívají a radnice tiše přihlíží.
Jméno:Lezec po nera
Datum:07.04. 18:52
Titulek:Noodpovědět
A co má radnice dělat? Hlasitě přihlížet?
Jméno:chodec po nera
Datum:07.04. 20:57
Titulek:pokutovatodpovědět
všechny ty prskače a MP by byla ekonomicky soběstačná
Jméno:Lezec po nera
Datum:08.04. 14:26
Titulek:Prskači?odpovědět
Prosím, kdo je ten prskač? Každá osoba bez roušky nebo jen osoba s příznaky respiračního onemocnění?
Jméno:nevěřící Tomáš
Datum:09.04. 05:34
Titulek:kdo je prskač?odpovědět
Stačí si vzít sportovní oblak a můžete si prskat do alelujá. To si nevymyslí ani v Neratovicích.
Jméno:Jindra
Datum:07.04. 21:11
Titulek:Přeci jednat!odpovědět
Schopný starosta by měl místo naparování se, jak jsou Neratovice nejlepší v ČR ve Sčítání, svolat krizový štáb a dát jasné instrukce MP. Případně zaúkolovat úředníky (na home office?) kontrolami dodržování opatření po městě. Dětská hřiště nevyjímaje.

Jméno:Jiří
Datum:08.04. 09:25
Titulek:hm,schopný starostaodpovědět
V tomto Kocourkově a ještě za zády s Hmyzuzdar...To je dobrý for.
Jméno:Lezec po nera
Datum:08.04. 14:25
Titulek:Svatá prostotoodpovědět
Úředník je jaksi úředník a ne policista, tudíž jej nemůže starosta vyslat do terénu kontrolovat roušky, mimo to starosta ani úředníky úkolovat přímo nemůže, ale vysvětlovat tady rozdíl mezi samosprávou a státní správou asi nemá smysl.

Městapo není nějak početné, ale po městě chodí a roušky kontrolují.

Pokutovat nenošení na místě nemohou, jenom předat podnět příslušnému úřadu.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.04. 17:10
Titulek:šíříte bludyodpovědět
Starosta ŘÍDÍ městskou policii. Může je úkolovat. Ale: strážníci mohou pokutovat za nenošení respirátorů a roušek dle zvláštního zákona.

"Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožňuje příkazem na místě postihovat porušení krizových a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, nabyl dne 13.5.2020 účinnosti. Nový zákon vyvolal poměrně značné kontroverze, jejichž výsledkem zřejmě bylo i to, že Senát jeho návrh nakonec neprojednal, čímž sice prakticky text beze změn odeslal k podpisu prezidentovi, ale ten jej mohl podepsat až po uplynutí třicetidenní lhůty, kterou má Senát dle Ústavy na projednání. Prezident zákon podepsal dne 11. 5. 2020 a dne 13. 5. 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 243/2020 Sb. Dnem vyhlášení nabyl zákon účinnosti.

Samotný text je velmi stručný, když ve dvou odstavcích upravuje zcela novou pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky, a to přestupky spočívající v nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictvím nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a přestupky spočívající v porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření vydaných podle krizového zákona."

Pokud se týká úředníků, může starosta či místostarostové jejich rozhodnutí ovlivnit. Stačí jím naznačit, jak mají rozhodnout. Myslící úředník pochopí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.04. 17:19
Titulek:podrobnosti najdete na:odpovědět
https://www.ksb.cz/covid/c s/articles/124_zakon-o-blo kovych-pokutach-za-rousky- je-jiz-ucinny-aktualizace0 1

smažte mezery
Jméno:Honza
Datum:09.04. 04:21
Titulek:to je ono!odpovědět
Takže výjde zákon,který se má dodržovat a stát potažmo státní správa nekoná.Páč kdyby konala,nechodilo by se tu bez roušek a dávno jsme mohli mít po opatřeních.Takže za co jsou ti co mají konat placeni??!Občas potkám v autě policajty,ale že by někdy vylezl a domlouval či pokutoval,to jsem ještě neviděl.
Jméno:PetrS
Datum:08.04. 04:36
Titulek:to ani neodpovědět
Stačila by větší kontrola z řad MP.Ale když ono je tak teplo v té služebně,že.A nač se kvůli malým rybám honit.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz