zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.03. 10:35
Titulek:Zasedání městského zastupitelstva 24.3.2021odpovědět
Dne 24. března se koná veřejné zasedání městského zastupitelstva od 16.00 v sále společenského domu. V 19.00 je bod Vystoupení občanů, může v něm promluvit každý na jakékoli téma. ALE: Občan se může přihlásit a promluvit ke KAŽDÉMU bodu zasedání. I k navrženému programu, jen v tomto bodě nemůže nic navrhnout, to je právo zastupitelů.

Navrhovala jsem 1.3. starostovi odložení zasedání vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, jako alternativu jsem navrhovala distanční jednání pro ZÁJEMCE z řad zastupitelů i občanů vzhledem ke karanténě, nemoci nebo jen příslušnosti k rizikové skupině obyvatel.

A teď se přečtěte, jaká diskuze se rozpoutala na e-mailech.

1.3. 15:03
Žádost o odložení veřejného zasedání zastupitelstva města dne 24. března 2021
Vážení kolegové,

dovolte, abych požádala pana starostu Kroužeckého o odložení veřejného zasedání městského zastupitelstva dne 24. března 2021 a z to důvodu velmi vážné situace v souvislosti s pandemií covidu-19.

Odůvodněné žádosti:
- Každý den se zvyšuje počet nakažených a zemřelých, ani naše město není ušetřeno těchto stoupajících čísel.

- V době zasedání bude ještě trvat nouzový stav, je nařízený zákaz vycházení po 21. hodině, zasedání by muselo skončit tak, aby se zastupitelé dostali do svých domovů před touto hodinou. Existuje výjimka ze zákazu vycházení pro výkon povinnosti veřejného funkcionáře, ale neměli bychom jí využít, pokud nechceme být považováni občany za papaláše, pro které platí jiná pravidla.

- V naší republice je nyní nákaza způsobena z velké části velmi nebezpečnou britskou mutací koronaviru a je velmi pravděpodobné, že do termínu zasedání bude rozšířena ještě nebezpečnější africká mutace, další vývoj nelze k datu zasedání předvídat.

- K nákaze nyní stačí vteřiny a dvoumetrové rozestupy jsou nedostačující.

Proto žádám o odložení zasedání zastupitelstva dne 24. 3. 2021.

Jako alternativu navrhuji zajistit distanční účast zastupitelů a veřejnosti, kteří jsou v karanténě nebo patří do rizikové skupiny, případně dalších zájemců z řad zastupitelů a veřejnosti. Zasedání lze v tomto případě provést coby videokonferenci nebo telekonferenci, při nichž jsou členové zastupitelstva obce a veřejnost "přítomni" při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak "on-line".

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovic.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.03. 10:37
Titulek:Zasedání městského zastupitelstva 24.3.2odpovědět
Odpověď pana starosty:
1.3. 16:04
Vážení kolegové zastupitelé.

Pochopitelně, že nastalou situaci vnímám. Nechci se ale zatím unáhlovat a tak ještě vyčkejme, jaký bude vývoj. Zrušit jednání ZM se dá vždy.

Jednání distančním způsobem zatím nemáme technicky zcela vyřešené. Jednáme s firmou Bitest o vhodném řešení. Stále je problém s přímým připojením veřejnosti

(to je ale ze zákona pro platný průběh zasedání povinnost) a navíc počet zastupitelů s distančním přístupem bude omezen. Tedy může nastat situace, kdy nebudou uspokojeni všichni zájemci.

Hezký den a pevné zdraví.
Ing. Roman Kroužecký
starosta

Žádnou výzvu, že se mají hlásit ti, kdo požadují distanční jednání, jsme nedostali. Naopak, z předcházejícího e-mailu vyplývalo, že distanční jednání není technicky vyřešené. Co se mezitím dělo, není známo.

Dne 22.3. 10:48 jsme obdrželi e-mail tohoto znění:
Vážení zastupitelé.

Na minulém jednání ZM jsme přijali usnesení ke změně platného Jednacího řádu ZM Neratovice. Změna se týká distanční účasti na jednání ZM. Dle Přílohy 1, článku 11, lze požádat o distanční účast na jednání ZM. Protože do pátku 19. 3. tak nikdo z vás neučinil, předpokládám vaši prezenční účast. Řádně se doposud omluvily pouze zastupitelky paní Mgr. Rajchertová a paní Soukupová.

Přeji vám všem hezký den a pevné zdraví.
Ing. Roman Kroužecký
starosta

Na tento email reagovali někteří zastupitelé:
22.3. 11:03 Re: Změna jednacího řádu ZM
Vážený pane starosto,
musím říct, že bych od vedení města očekávala větší vstřícnost. Proč nebyli zastupitelé hned při rozesílání mailu o materiálech na jednání zastupitelstva upozornění, že mohou požádat o distanční přístup? Paní Spěváčková reagovala s podivem, že se bude zastupitelstvo konat. Taky jste ji mohl upozornit, že má možnost požádat o distanční přístup.
Změnu jednacího řádu jsme sice minule schválili, ale upozornit na tu možnost by bylo vhodné, přeci jen to není ještě zažitá praxe.
Osobně též nepokládám prezenční konání za vhodné v současné situaci. Ale jednání se zúčastním. Očkovaná jsem, takže se ohrožena necítím a ani bych neměla svou účastí ohrozit nikoho jiného.
S pozdravem .........

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.03. 10:41
Titulek:Zasedání měst. zastupitelstva 24.3.2021odpovědět
RE: Změna jednacího řádu ZM
Bohužel, pan starosta nepíše pravdu. Nežádala jsem distanční přístup pro CELÉ zastupitelstvo, ale jasně jsem napsala: Jako alternativu navrhuji zajistit distanční účast zastupitelů a
veřejnosti, kteří jsou v karanténě nebo patří do rizikové skupiny, případně dalších zájemců z řad zastupitelů a veřejnosti.

Tomu snad musí každý rozumět!!! Pak jsme obdrželi e-mail od pana starosty, že to po technické stránce není vyřešeno. Nebylo řečeno, že je vše vyřešeno, že to půjde a máme se přihlásit, kdo má zájem. To je opravdu podraz.
Anna Spěváčková

22.3. 14:31 Další můj e-mail panu starostovi:

RE: Změna jednacího řádu ZM
Znovu upozorňuji, že jsem již 1.3. navrhovala odložit zasedání nebo zvolit distanční přístup určité skupiny zastupitelů a veřejnosti, NE celého zastupitelstva. Nemá cenu to stále opakovat. Chci distanční přístup pro sebe. Až se nakazím, nikdo, opakuji, nikdo mi nebude pomáhat se uzdravit.

Anna Spěváčková

To je zatím vše v kauze zasedání zastupitelstva. Je smutné, jak je možné, že vedení města není schopné organizačně zvládnout jedno jediné zasedání a včas informovat zastupitele a veřejnost.
Jméno:Pavel
Datum:23.03. 14:51
Titulek:vychazeniodpovědět
"zákaz vycházení po 21. hodině" sice plati, ale vracet se do mista bydliste muzete i po 21hod.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:25.03. 11:53
Titulek:průběh velmi stručněodpovědět
Před zasedání si pár lidí nechalo udělat antigenní test na covid, ale vzhledem k nevelké spolehlivosti antigenních testů...
Chyběla paní Soukupová, Rajchertová, pan Sloup se dostavil později. Také jsme se zúčastnila, jelikož jsme nedostala žádnou informaci, že se mohu připojit distančně. Ticho po pěšině. Teprve když jsme panu starostovi ironicky poděkovala za distanční jednání, oznámil mi, že to nešlo, protože mám Linux. No já nevím, nejsem odborník, ale mohl mi to oznámit dříve. Ale to je na naší radnici normální. Abych nezapomněla: nebyli účastni žádní úředníci, kromě sekretářek starosty a tajemníka, ani tajemník, ani policie, ani ředitelé příspěvkových organizací, hlavně škol, no a ani diváci. K občerstvení jsme měli k dispozici jen kávu,ačkoliv paní Brodilová prosila o horkou vodu na čaj. Nebyla. To je také normální. Ano, abych nezapomněla, také dva chlebíčky, abyste nám měli co závidět. Zasedání skončilo deset minut před jedenáctou.
Co se projednalo a jak: zprávy starosta ani tajemníka se nečetly: namítala jsem, že on-line diváci by to měli slyšet, prý si to mají přečíst na webu. Stejně tak dopadla zpráva tajemníka, nečetla se. Ani zpráva finančního výboru a teď si nejsem jistá, zda tak dopadla i zpráva kontrolního výboru. Padla tam zmínka o nevýhodné smlouvě s FCC, kontrolní výbor dospěl k názoru, že ve městech, kde jsou technické služby jsou služby levnější, kontrolované a operativně řízené. Ale u nás v Nera je smlouva s FCC na dobu neurčitou a placená paušálem. Proč asi? Padla také zmínka o bývalé správkyně zeleně Vaculové, nyní ve Vinoři, která FCC objednala pět sečí travnatých ploch ve Vinoři. Ale tato dáma dohazovala svým známým různé, vetšinou zbytečné zakázky jako ořezání starých stromů pod záminkou nebezpečnosti, příkladem může být cukrový javor za kinem, kde pan Žďárský uřezal jako nebezpečné konce větviček, pak tam vyrostl chumel špatně ukotvených nových větví jako smeták. A tyto zásahy se děly v celých Neratovicích. Nikde jsme neviděla v mnoha městech tolik zmrzačených stromů. Ke zprávě starosty (zprávy jsme dostali e-mailem) jsme požadovala, aby byly na webu města veškeré dokumenty ke stavbám, i výkresy vnitřních prostor. V některých městech nejsou k dispozici, protože je to prý dílo projektanta a to je neveřejné. Jenže- stačí dodatek ke smlouvě tohoto znění: Prohlašujeme, že souhlasíme se zveřejněním veškeré dokumentace související s touto veřejnou zakázkou. Například k dostavbě dvojky školy není na webu města žádný materiál.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.03. 11:03
Titulek:pokračování průběhu zasedání odpovědět
Byl schválen 15 hlasy návrh dotačního výboru zastupitelstva (ve složení p. Poříz -zaměstnanec městského Společ. domu, pí. Rajchertová - ředitelka městského DDM, pí. Soukupová zaměstnankyně Společ. domu a p. Sloup - hlasoval spolu s koalicí pro rozpočet na rok 2020 i 2021) na rozdělení dotací pro rok 2021. Co je prioritou města je zřejmé z částek určených pro různé oblasti. Pro oblast sportovní jsou určeny DVA MILIONY a další miliony určené na sport jsou v rozpočtu. Pro oblast kulturní a vzdělávací stačí 600 000 korun. Oblast životního prostředí, tj. zeleň, zachycování dešťové vody a jiné akce není v dotacích vůbec obsažena!!! Pak následovaly smlouvy o poskytnutí dotace pro Spolek V polích z Korycan 70.000,-, TJ Start Mlékojedy 70.000,-,TJ Sokol Byškovice (předseda radní V. Kaňka)100 000,-, Veřejnoprávní smlouva o dotaci Středočeského kraje Domu kněžny Emmy 12 698 200,-, Maltézská pomoc 100 000,. Tady je nutné upozornit na to, že dle www.hlidacstatu.cz obdržela Malt. pomoc v letošním roku od Středočeského kraje 6 896 900, zajímavé je, že
dotace od města Neratovice jsou označeny písmenem F, což je index korupčního rizika, písmeno F znamená vysokou míru rizikových faktorů. Pak následovala smlouva s organizací Semiramis z.ú. z Nymburka, která působí na území města v oblasti protidrogové prevence - 100 000,-. I zde Hlidac statu uvádí dotaci Středočeského kraje v letošním roce 9 386 200,- Kč. Pokud se jedná o neratovické dotace, jsou také označeny písmenem F, což je index korupčního rizika, písmeno F znamená vysokou míru rizikových faktorů. Zvláštní, že? Hovořila jsem o tom na zasedání, jenže nikoho to nezajímalo. Následovala smlouva se spolkem Pojďte dál o poskytnutí dotace 200 000,- Kč, Charita Neratovice 350 000.-, Centrum Alma 200 000,-, Svaz tělesně postižených 55.000,-, TJ Neratovice dotace ve výši 2 MILIONY na provozní výdaje. To jsou slušné peníze, vzhledem k tomu. že TJ Neratovice vlastní obrovskou a určitě ne prodělečnou ubytovnu na KOjetické, halu v ulici kpt. Jaroše a různá sportovní zařízení. Má pronajatou tenisovou halu na Kojetické, chatu na Studenově, která kdysi sloužila lidem ve městě...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.03. 09:49
Titulek:ještě k zasedání zastupitelstvaodpovědět
Další bod programu byla Strategie prevence kriminalita na léta 2021 až 2025, kterou vypracovala Bc. D. Foglová, manager prevence kriminality. Zajímavé, ale ne překvapující, je vzestup trestné činnosti na území města. Nejvíce roste násilná trestná činnost, za ní hospodářská. Podle osob roste nejvíce tr. činnost u mužů nad 18 let. Obětí tr. činnosti jsou nejvíce muži, pak děti od 0-18. Ženy a senioři jsou na tom stejně, o něco lépe, ale tyto skupiny jsou nejčastěji spojeni s agresí, fyzickým napadením a majetkové trestné činnosti. Pomoc seniorům by měla směřovat na sdílení pocitu sounáležitosti a mentální ochranu před dopady vnímané samoty. Jenže my nemáme ve městě ani klub důchodců!!! Kulturák nepořádá pro seniory žádné tancovačky, radnice se nesetkává se seniory. Senioři se nemají kde se scházet, kde si popovídat. V jiných městech se starosta setkává se seniory a ptá se jich, co potřebují, jsou setkání před vánocemi, velikonocemi, na MDŽ a pod. Senioři jsou osamocení, špatně slyší, špatně vidí, často jsou zmatení, ale nikdo se o ně nepostará. O určitou komunitu, o které se nesmí hovořit, je postaráno mnohem více.

Pokud se týká přestupků je nejvíce proti bezpečnosti a veřejnému pořádku, hned za ním alkoholizmus a toxikomanie. Největší nárůst přestupků proti bezpečnosti na pozemních komunikacích je překročení rychlosti, zatímco nedovolené parkovaní se rapidně zmenšilo. Jistě vás budou zajímat riziková místa a lokality v Nera. Samozřejmě Kojetická ulice, Benešovka, Na Výsluní, 28. října, staré Neratovice. Parkoviště u Billy, u kašny za kinem, cesta k Mlékojedům, okolí nádraží, lesík vedle úřadu, Beach park Mlékojedy.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.03. 10:21
Titulek:další informace ze zasedání zast.odpovědět
Mapa kriminality.

http://mpneratovice.cz/vie w.php?nazevclanku=mapy-kri minality&cisloclanku=20160 20025

Bohužel, tr. činy a přestupky jsou vyjádřeny barevnými puntíky bez nějakých podrobností.

Kyberkriminalita: PČR evidovala od roku 2019 8 417 tr. činů, což bylo ve srovnání s rokem 2018 o 1 600 skutků více.

Je zajímavé, že podle sdělení sociálních pracovnic MěÚ je možné za sociálně vyloučené lokality ve městě považovat následující oblasti (na zasedání bylo řečeno že v Nera NEJSOU vyloučené oblasti):
- Bytové domy ve starých Neratovicích, holobyty a ubytovny - cca 100 lidí
- Bytové domy na KOjetické ulici č.p. 1021 a 1023 -cca 400 obyvatel!!!!
-Bytové domy ve Školní ulici (cca 200 obyvatel).

Problémem ve městě je také rizikové chování mladistvých a nezletilých. Od roku 207 rapidně vzrostly výchovné problémy kategorie 0-15. Je pravděpodobné, že bez výchovných zásahů mohou tyto děti do budoucna představovat potencionální nebezpečí pro své okolí. (Já bych řekla, že už nyní!)

Závěrem je konstatováno, že město bude vést permanentní diskuzi a sdílení informací a poznatků s jeho obyvateli.

P.S.: Počet obyvatel 65+ z roku 2018 je 3 126 občanů.
Lidé pravidelně dojíždějící mimo Neratovice vnímají Nera jako bezpečné město (14% hlasů), nedojíždějící jaké NEBEZPEČNÉ město (28%).

Doporučením je zabývat se zlepšením kvality života pro ty, kteří nemohou služby získané jednotlivými poskytovateli nalézt v místě,kde se pohybují. Podpora komunitních center. (Žádné nejsou - pozn A.S.)
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.03. 10:52
Titulek:zasedání zastupitelstvaodpovědět
Závěrem autorka konstatuje, že před vedením města stojí rozhodnutí, jaká opatření přijmou k zamezení popsaných projevů jednání a to na úrovni politické nebo posílení represivního aparátu a zvýšení kontrol nebo pasivní prvence. Samostatnou kapitolou je agresivita mezi dětmi. objevily se odpovědi reflektující vzestup tohoto fenoménu. sou popisovány případy napadání děti před školami jejich vrstevníky nebo skupinami o málo starších dětí. Více než 2/3 respondentů se shodli na zvýšení počtu strážníků MěPo. Důraz na pěší činnost hlídek a přítomnost policistů v nočních hodinách.Obyvatelé spoléhají na práci MěPo, která supluje činnost policie státní....vybudování nebo dolnění stávajících stání pro jízdní kola a stavební prvky, které se v určenou večerní dobu uzamykají...koordinace hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek PoČR a MP Neratovice...atd.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:30.03. 18:19
Titulek:další informace ze zasedání zastupitels.odpovědět
Družstvo zprivatizovaného domu Školní č. 669 místo 2.266,- korun požaduje po městu 61.800,- Kč za pronájem improvizovaného krytu místo 2.266,- Kč. (Je zajímavé, že ve městě existuje dalších 6 krytů.) Zastupitelstvo neschválilo změnu návrhu dodatku č. 1 - čili vyšší částku navrženou družstvem.

Podivné je, že zastupitelé obdrželi materiály týkající se změny návrhu dodatku stejně jako kupní smlouvu prodeje domu Školní č. 669 označené jako NEVEŘEJNÉ. Nechápu proč a nikdo mi to nevysvětlil.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:30.03. 19:34
Titulek:další informace ze zasedání zastupitels.odpovědět
Znovu se neúspěšně projednávaly odměny členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tento bod programu byl odložen. Následoval návrh zastupitelky Mgr. A. Proškové, která zastupitelům předložila záměr využití 100% dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje "Můj kraj" na akci s názvem Lesní naučná tělocvična Neratovice. Hlavní projektant je ing. Jiřina Zemanová. O co se jedná: Podél cesty směrem na Kojetice na okraji lesíku Skala by měly být umístěny cvičební prvky z přírodního dřeva. Měly by to být akátové skoky, akátová kulatina ve tvaru Z , akátové hrazdy, balanční kladiny, žebřík a Ještěrka. Všechny porvky by byly ukotveny do betonových patek d-600m, h-600 mm na úrovni 0,80m. Nesouhlasím s tímto záměrem. Kam se podíváme, jsou cvičební prvky, prakticky všude. Dalo by se říct: vše pro děti a mládež. Ale nikdo nemyslí na to, že Skala jsou nejbližší kus přírody, kam mohou senioři jít právě v době covidu a chtějí se rekreovat v klidu a pohodě. Ve městě už je velmi málo míst, kde je klid. Všude jsou hřiště ať už pro malé děti nebo ty větší, není už pomalu tiché intimní místo k odpočinku. Jestli někdo chce instalovat další cvičební prvky, ať je umístí tam, kde už jsou, na př. u hřiště trojky školy nebo v zredukovaném lesíku u radnice na Kojetické. Ať zůstane alespoň les na Skalách na procházky bez křiku a rámusu. Nakonec se tam pohybuje i zvěř a je nutné ji nerušit, nesvědčí to ani ptákům v době hnízdění.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz