zpět na forum

Jméno:Václav Trnka <vtrnka2@gmail.com>
Datum:14.03. 09:33
Titulek:Rozvoj lesů v Neratovicíchodpovědět
Dobrý den,
četl jsem článek o tom, že město Neratovice koupilo pozemky za Kojetickým potokem pro stavební parcely. Ptal jsem se pana starosty, zda by město nemohlo část pozemků zalesnit, protože obyvatelé města (současní i budoucí)potřebují mít možnost se projít do přírody. Bohužel mi odpověděl, že je zájem o stavební parcely obrovský a že by nemohl před lidmi obhájit investici 48 mil Kč pro výsadbu lesa. Doufám, že se přístup města k zeleni změní a bude myslet více na budoucí generace.

@Paní Spěváčková: Myslíte si, že lze město přimět, aby s tématem lesů a zeleně něco dělalo? Myslím si, že by obyvatelé určitě rozvoj zelených ploch uvítali a vedení města ocenili.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 11:08
Titulek:orná půda, zahrádky nebo lesy....odpovědět
Navrhovala jsem, aby pozemek město koupilo, ponechalo jej jako ornou půdu, která mizí před očima. Orná půda je bohatství státu i obce. Nejsme v potravinách soběstační a zastavit ji je zločin. Dále jsem navrhovala jako další alternativu využití, aby pozemek město pronajalo zahrádkářům z důvodu zvyšujících se cen ovoce a zeleniny, které v budoucnosti budou dál růst. Město by mělo umožnit svým obyvatelům z paneláků, aby si mohlo vypěstovat zdravé produkty a současně se mohli vyžívat s rodinami na zahrádkách, o které je velký zájem (a ještě bude!). Moje návrhy nebyly ze strany koalice a možná i části opozice přijaty s pochopením. Argumentem vedení je, že nejsou parcely na výstavbu rodinných domků. Znamená to, že město podporuje developery typu Jeřela, Peter nebo další, kteří hodlají využít možnost obchodovat s pozemky a domky. Nakonec ODS se netají tím, že podporují tento způsob výstavby. Pan Hrodek ví, o čem hovořím. Když město pozemky pronajme na zahrádky, nebude z nich mít očekávaný zisk potřebný k uskutečnění různých monstrózních plánů jako je přestavění kulturáku, výstavbu parkovacího domu a jiné akce. Na prvním místě jsou v Nera peníze a nic jiného. Proto mám dojem, že ani zalesnění nebude akceptováno s pochopením. Jak lze město přimět k něčemu? Lidé by museli přijít na zasedání a dupat na koalici, aby jim naslouchala. Zkuste to. Bohužel, covid nahrává totálnímu odtržení vedení města od občanů. Je zajímavé, že pan Kupka z ODS, k němuž pan Hrodek vzhlíží jako k svému vzoru, má plán vysázet zelený pás kolem Líbeznic. Naráží zřejmě na soukromé vlastnictví pozemků.....
Jméno:Petr
Datum:14.03. 19:41
Titulek:?odpovědět
O 300m dál je docela velký les, kam můžou lidi na procházku.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 20:47
Titulek:to myslíte vážně?odpovědět
Vy myslíte les na Skalách, kde uschly stovky smrků, bříz, borovic a různých keřů? Projděte se tím lesem a pořádně se rozhlédněte. Možná budete muset počkat až vyraší listy, abyste mohl odlišit stromy živé od mrtvých. Ačkoliv jehličnaté stromy by vám neměly dělat problém. Kromě toho asi nevíte, že napříč lesem na Skalách, zhruba tam, kde se rozkládá lesní školka, by měla vést nová silnice II/101 jako spojnice Mladé Boleslavi a Brandýsa nad Labem.
Jméno:Alena
Datum:15.03. 07:16
Titulek:To jako s tím 50 letodpovědět
starým plánovaným obchvatem Neratovic myslíte vážně? V plánu to měli komunisti, ale jsme 30 let po sametovce a NIC. A myslíte, že když je teď státní pokladna hodně hluboká, na NIC nebudou peníze, že by se tento projekt dob minulých mohl ještě někdy realizovat? Navíc jste tu VY a Vaše osoba by se jistě šla přivázat ke stromu, jako jste to dělala v ul. 28. října. A která se díky VÁM prodražila o desítky milionů. Tak že ten příspěvek, že je les vedle je pravdivý!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.03. 08:35
Titulek:vy jste tedy případ....odpovědět
Ale prosím vás. Velmi jemně řečeno: mýlíte se. II/101 není obchvat Neratovic, je to aglomerační okruh okolo Prahy určený pro její objíždění. Je to záležitost z doby po převratu. A mohla byste mi říct, kdy a kde jsem se PŘIVÁZALA ke stromu v ulici 28. října? Vy si děláte, hm....srandu? Mám pocit, že byste se měla nechat vyšetřit. Plánovitě tady lžete, abyste mě pomluvila.Vy nevíte, že kácením dřevin v ulici 28. října jsem se nezabývala já, ale právnický subjekt Sdružení občanů Neratovic, jejímž nejdůležitějším členem byla, bohužel již zemřelá, JUDr. Kuhnelová za nezištné pomoci pana Koliandra, který už také není mezi námi, a dalších ochránců lip v této ulici, vlastně v celém městě? O žádné peníze jsem město neochudila. Město se ochudilo o peníze samo. Ulice se roky neopravovala až zchátrala, místo úspěšně rostoucích lip, které mohly být zachovány, nakoupilo z Itálie (!) speciálně šlechtěné lípy, ty byly dva roky na zvykání v Belgii (v přímořském podnebí!!!!) a pak byly vysazeny v ulici 28. října. Pěkně se prodražily. Podle projektu paní Kaščákové měly být sestřihávány do stěn, pak ekologický odborník Ivan Dejmal navrhl lípy sestřihávat do kuželů. Jak je zvykem zde v Nera, nikdo lípy netvaroval. Před pár lety na objednávku z 0ŽP byly prořezány a ještě "oholeny" směrem do silnice. Těmito zákroky dostaly pěknou ťafku a postupně chátrají. Pomalu, ale jistě. Nikdy se nedožijí stáří. Od té doby se ve městě bezohledně kácí další stovky dřevin bez ohledu na prospěch obyvatel. Město , ať už v jeho čele stál kdokoliv, pochopilo, že občané jim nezabrání v provádění zvěrstev na vegetaci.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 11:53
Titulek:Úbytek orné půdy je katastrofaodpovědět
Zemědělec: Úbytek zemědělské půdy je alarmující

Zemědělská půda ubývá a poslední údaje ukazují, že úbytek je rychlejší, než se předpokládalo. Připomíná to týdeník Zemědělec s tím, že úbytek zemědělské půdy je dlouhodobý problém nejen českého zemědělství, ale celé společnosti.Spolu s půdou souvisí potravinová soběstačnost, potravinová bezpečnost, ale také třeba udržení vody v krajině, Český statistický úřad ve svém šetření Agrocenzus ukázal, že za posledních šestnáct let ubylo v naší zemí zhruba 148 tisíc hektarů zemědělské půdy. Z výsledků posledního šetření Agrocenzus, které provádí Český statistický úřad od roku 2000, vyplynulo, že zemědělské subjekty v roce 2016 obhospodařovaly 3457 tis. ha zemědělské půdy, to je 43,8 % rozlohy České republiky, v roce 2000 to bylo 45,7 %. Během 16 let se plocha obhospodařované zemědělské půdy snížila o 148 tis. ha. To znamená, že denně ubylo asi 25 ha. Doposud se uváděly informace o úbytku mezi 12-15 ha denně. Nová data jsou tedy velmi alarmující.Celkově tak ubylo tolik půdy, jako je výměra okresu Benešov, druhého největšího okresu ve Středočeském kraji. Jen na přímých platbách tak tímto úbytkem přichází Česká republika asi o miliardu korun za rok, a to nehovoříme o hodnotě produkce, kterou by tato půda mohla generovat, úbytku vody v krajině a dalším.Rozsah zemědělského půdního fondu se v ČR snižuje a ubývá hlavně orná půda. Mezi roky 1930 a 1990 se výměra orné půdy snížila o 617 000 ha a mezi roky 1990 a 2015 téměř o 250 000 ha. Často ubývá kvalitní půda v blízkosti měst. Na jednoho obyvatele připadá stále méně půdy (0,4 ha zemědělské a 0,28 ha orné půdy), přičemž to je základní faktor trvalé udržitelnosti a potravinové bezpečnosti. Součástí programového zaměření činnosti Zemědělského svazu ČR (ZS ČR) je chránit zemědělský půdní fond. Z vlastního šetření ZS ČR o výsledku hospodaření za období let 2004-2016 vyplývá průměrný zisk ve výši 2500 Kč/ha. Vlivem úbytku zemědělské půdy zemědělci mají zisk každoročně nižší minimálně o 400 milionů korun.Úbytek zemědělské půdy má i další důsledky, které negativně ovlivňují naši krajinu. Půda je k životu velmi důležitá, a to nejen proto, že se na ní pěstují zemědělské plodiny, ale také z hlediska vodní bilance a stability vodních režimů v krajině. Půda v dobrém stavuje schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny, a tím tlumit výskyt povodní i sucha. Jeden hektar hluboké černozemě může akumulovat až 3500 m3 vody.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 11:54
Titulek:Úbytek orné půdy je katastrofaodpovědět
Od roku 1938 se kvůli záborům zemědělské půdy snížila retenční kapacita krajiny ČR asi o 2,4 miliardy kubických metrů vody.

Zdroj: Zemědělec, Nina Havlová
Jméno:Vysoký
Datum:14.03. 12:18
Titulek:les neprojdeodpovědět
Je vidět, že lidé kolem Mrzílkové hrabou poslední zbytky toho, co se dá ještě zpeněžit. Už toho moc nezbývá.
Jméno:HAHAHA
Datum:14.03. 14:49
Titulek:KOLIKodpovědět
že je Mrzílkové? Že by se holka narodila na začátku minulého století a ti staříci a stařenky, co jsou díky covidu zavřeni v ústraní kují pytle někde v domovech seniorů - jako vtip do této doby fakt dobrý! A je fakt, že jim toho tedy už moc nezbývá! Ale to už vtip není!
Jméno:Bláha
Datum:14.03. 16:01
Titulek:to je gólodpovědět
Jak jste na to přišel? Jaké pytle kují stařečci v domově důchodců?

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz