zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.11. 20:03
Titulek:8. 11. 1620 Bitva na Bílé hořeodpovědět
Přesně 400 let uběhlo od poměrně nepatrné, ale pro české země osudové šarvátky stavovského vojska a spojené katolické armády na vyvýšenině zvané Bílá hora. Tuto událost, považovanou za největší katastrofu našich dějin, bychom si měli stále připomínat. Naše země, Čechy a Morava byly za třicetileté války, která následovala po bitvě na Bílé hoře, hlavním bojištěm a nejpostiženější zemí. Ztratili jsme polovinu obyvatel, ať už následkem války či emigrace. Je zajímavé, že v Praze třicetiletá válka začala a také skončila a to v roce 1648, kdy se Švédové pokoušeli obsadit Prahu. Pražané zabránili Švédům dostat se přes Karlův most na Staré a Nové město pražské. Bohužel, Švédům se už předtím podařilo obsadit Malou stranu a Pražský hrad a odvézt do Švédska poklady nevyčíslitelné hodnoty. Na závěr: I když v dějinách neexistuje kdyby, zdá se, že v případě vítězství protestantských stavů bychom dost možná nyní mluvili všichni německy a byli jednou ze německých spolkových zemí. Což už pomalu jsme.
Jméno:chodec po nera
Datum:08.11. 22:40
Titulek:největší katastrofou našich dějinodpovědět
je 17.listopad 1989
Jméno:Dr. Novák
Datum:09.11. 15:19
Titulek:CK RUodpovědět
Dobrý den paní magistro,
to je hezká připomínka. Oni Češi vždy spíše kopali do kotníků sobě navzájem, než by se spojili proti nepříteli. Pamatuji vyprávění jednoho, dnes již, želbohu, nebožtíka z válečné Prahy. Češi udávali na Gestapo tak moc na své soudruhy, že to ani Němci nestačili vyřizovat!
A dnes, dnes to není jiné. Režimy se mění, ale člověk, ten zůstává podlý a zlý. Přitom by stačilo dle starého moudra ctít otce svého, matku svou a vlast.
Víte, já si poslední dobou říkám, zda by bývalo nebylo lepší, kdyby se nerozpadlo CK Rakousko - Uhersko. Jistě, museli bychom si hájit národní tradice, kulturu, ale cožpak to i teň nemusíme hájit před eurounijním zglajšaltováním, či před hordami muslimů?
Pěkný den a má úcta.
Jméno:jirba
Datum:10.11. 22:38
Titulek:já tam taky nebyl..odpovědět
Zájmy tehdejších elit se prosazovaly pomocí vojska, což byli žoldáci z celé Evropy, kteří klidně zdrhli, když jim šlo o kejhák.
Dnes (10.11) dávala ČT letos sesumírovaný dokument o konci II.sv.války. Stručně řečeno - pomlouvali CCCP, Rudou armádu titulovali jako hordu hrdlořezů, lupičů, znásilňovačů..Fašismus velebili jako skvělé inženýry, kterým rus zničil jejich hračky
Jméno:Radim
Datum:11.11. 14:12
Titulek:doplněníodpovědět
Opravdu jsme prohráli?

V čem tedy spočívá dědictví Bílé hory? V první řadě nás odřízla od severoněmecké a skandinávské kultury a přimkla ke kultuře jihoněmecké a románsko-středomořské. Ukončila pokus o stavovský stát, který se sice navenek inspiroval holandským a švýcarským vzorem, avšak daleko více připomínal polskou praxi, která vedla do záhuby – vnitřně rozleptaný polský stát se nakonec stal kořistí sousedů. Ukončila nábožensko-politickou roztříštěnost, kdy jedna frakce hledala oporu v Drážďanech, druhá v Heidelbergu a třetí ve Vídni, a tím činily z vnitřních českých sporů ke škodě celé země nosič velkých zahraničních konfliktů. V případě stavovské rebelie bylo hlavní tragédií to, že se stala roznětkou třicetileté války, která pak po třech dekádách skončila tam, kde začala – v Praze. Pro naši vlast to znamenalo zvýšenou četnost i ničivost válečných tažení, i když je takřka jisté, že podobné rozsáhlé měření sil by bývalo v Evropě proběhlo i s jinou než českou roznětkou. Válečný stav trvající dalších osmadvacet let také zásadně prohloubil některé její důsledky. První pobělohorská vlna konfiskací ještě nevedla k mocenské převaze cizí, nově příchozí šlechty, i když k ní nemálo přispělo souběžné vymření tří vlivných domácích rodů (Rožmberků, Smiřických a Pernštejnů), přinesla ji až druhá vlna po zavraždění Albrechta z Valdštejna, Adama Trčky z Lípy a Viléma Kinského v Chebu v roce 1634. Na druhou stranu je třeba přiznat, že románský původ větší části nově usazené šlechty přinesl spíše zpomalení germanizace než naopak. Ať už se tedy podíváme na Bílou horu z jakéhokoliv úhlu, nelze nevidět, že tím, kdo nakonec zvítězil, jsme byli MY – národ, který ji přežil.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz