Názor k článku

Hledáte marně můj pravidelný příspěvek v Listech?

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:
Titulek:pravidla pro zastupitele nejsou!!!!!
Víte, co je zajímavé? V novém Statutu vydávání zpravodaje Listy města Neratovice jsou stanovena pravidla obsahu příspěvků JEN pro občany. Článek 2 Tematické zaměření a obsah zpravodaje 4. příspěvky občanů týkající se dění ve městě, s výjimkou příspěvků diskriminujících občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, bez identifikačních znaků pisatele (anonymy) a poukazujících na osobní problémy mezi jednotlivými spoluobčany (občanské soužití, sousedské vztahy apod.), příspěvky hanlivé či urážející představitele města nebo jiné osoby. Politická kritika je přípustná. Pozn.A,S,: Chci vidět, kolik občanů napíše do Listů. Zatím články marně hledám. Buď občané rezignovali na nějaké články nebo jim byly také zcenzurovány???(pozn. A.S.) Pravidla pro zveřejňování příspěvků zastupitelů se netýkají jednotlivých osob, ale pouze KLUBŮ zastupitelů. Cituji: Kluby zvolených zastupitelů mají právo zveřejňovat ve zpravodaji svá stanoviska, pro tyto účely je zřízena pravidelná rubrika. Pro vyjádření názorů jednotlivých klubů zastupitelstva je stanoven rozsah příspěvku max. 1500 znaků včetně mezer a současně max. ¼ strany pro každý subjekt (politická strana, sdružení, hnutí) zastoupený v zastupitelstvu. Nevyužitý prostor určený pro tyto účely, je po uzávěrce k dispozici pro potřeby vydavatele. Pozn.A.S.: Znamená to, že jednotlivec nemůže vyjádřit svůj názor bez ohledu na své stranické kolegy? Nebo příspěvek zastupitele musí být schválen všemi ostatními členy. Nebo stačí nafalšovat podpisy? Ten požadavek je zcela absurdní, žádné kluby nemáme a není důvod, proč je vytvořit. Každý zastupitel hlasuje sám za sebe. Jestli se chtějí domluvit, je to jen jejich věc. A teď to nejdůležitější: Nikde, opakuji, nikde nejsou stanovena pravidla pro obsah příspěvků zastupitelů. To znamená, že ZASTUPITEL může psát o čemkoli a redakční rada nemá právo příspěvek zcenzurovat!!!!!! V minulém volebním období mi L. Mrzílková zcenzurovala několik příspěvků, rozhodovala o tom sama. Nyní máme jakousi redakční rada a ta se činí!!!! Jak za Rakouska Uherska. Mnohem hůř.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz