Názor k článku

Nové spalovny odpadů 

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:nové metody likvidace odpadů
Je to zplynování a pyrolýza odpadů. Na webu cvut je tato informace: Zplyňování: co nejúplnější termická přeměna uhlíkatého materiálu (tj. např. odpadu) na hořlavé plyny působením zplyňovacích médií. Jako zplyňovací médium se používá: • volný kyslík (čistý O2 nebo vzduch, příp. směs) • vázaný kyslík (H2O pára, CO2) • vodík • směsi výše uvedených (např. vodní pára + kyslík) Produktem je: - hořlavý plynu (generátorový plyn, syngas), který obsahuje- žádoucí hořlavé složky, zejména CO, H2 a CH4 - doprovodné - obvykle nežádoucí či balastní - složky, např. N2, CO2 , H2O, sirné sloučeniny, karbonizační produkty (např. dehet), tuhé částice - odpadní tuhý zbytek (popel, škvára) s minimálním zbývajícím obsahem uhlíku.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz