Názor k článku

Zelené plochy se zase změní v hnědou vyschlou pampu

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:upozornění na odpovědnost
určeno pro H. Jelínkovou OŽP, L. Syrovou OŽP, předsedkyni kontrolního výboru A. Proškovou, tajemníka P. Svobodu a starostu města R. Kroužeckého Vážení, dne 11. 7. 2022 byly masivně a zbytečně posekány kvetoucí porosty bylin za domem 1044-49 na rohu ulic Na Výsluní a Kojetická. Pan Vejvoda mi telefonicky na můj dotaz odpověděl, že se pro sekání rozhodlo FCC bez nařízení sekání H. Jelínkovou z OŽP. Vzhledem k tomu, že dle dokumentu: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura V Štíhlách 1311/3, 142 00 PRAHA 4 - Krč, tel.: 606 824 266, IČO 49649574, DIČ CZ6808241198, ČKA 02919 www.jebavy.com, home.czu.cz/…avy KOREKCE PASPORTU ZELENĚ V NERATOVICÍCH V NÁVAZNOSTI NA PROBÍHAJÍCÍ KLIMATICKOU ZMĚNU ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH, v němž je uvedeno, že by se jedna třetina plochy zeleně (tj. každé plochy, ne celkově) neměla intenzivně sekat, ale ponechat byliny (kvetlo několik druhů jestřábníků, škardy, pampelišky huňaté, lopuchy větší, jetele červené a další byliny) vykvést, vysemenit, aby se na neposekané zelené ploše mohl vyvíjet hmyz, kterého valem ubývá. Bez opylovačů totiž nebude úroda a bude hlad. Žádám proto, aby mi paní Jelínková písemně odpověděla na moji otázku, zda nařídila sekání nebo ne, jak tvrdí pan Vejvoda. Jedná se totiž o vyjasnění odpovědnosti za poškození životního prostředí. Pokud to byla paní Jelínková, je nutné z jejího nesprávného rozhodnutí vyvodit důsledky, pokud FCC pak postupovat dle smlouvy. Znovu opakuji, že žádám o písemnou odpověď v elektronické podobě v zákonné lhůtě. S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města a předsedkyně Spolku občanů Neratovic

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz