Názor k článku

Nikdo z města neinformuje obyvatele o svých záměrech.

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:komise nebo výbor
Nejprve si vysvětlíme rozdíl mezi komisí a výborem. Komisi zřizuje rada města. Je poradním orgánem rady. Rada v Nera je obsazena pouze členy koalice, je to Kroužecký, Lenc, Mrzílková, Štěrba, Kaňka a Rajchertová, Landová. Není absolutně představitelné, že by rada schválila zřízení komise. Od voleb neexistuje žádná komise. V minulém volebním období komise existovaly, ale rada města neměla o jejich rady zájem, většinou přestaly pracovat. Výbory zřizuje zastupitelstvo, jsou jeho poradním orgánem. Navrhovala jsem výbor pro životní prostředí a infrastrukturu, ale návrh neprošel: měla jsem dojem, že je to nepochopením pojmu infrastrukturu (je modrá - voda a zelená - vegetace), tak jsem příště navrhla výbor pro životní prostředí a klimatické změny, ani ten neprošel, opět jsem nabyla dojmu, zda to nebylo způsobeno tím, že starosta při čtení usnesení četl klimatické změny jako klimatizační. A to je podstatný rozdíl. Ať už to bylo čím chtělo, návrh neprošel. V zastupitelstvu je 9 lidí coby opozice a většina 11 koalice, která si schválí třetí světovou válku. Takže výbor není a nebude. I kdyby byl schválen, zbývá nám prakticky rok práce a to se nedá stihnout. K vašemu návrhu: pokud někdo chce něco vykácet, musí požádat o povolení, je-li strom ve výšce 130 cm větší obvod než 80 cm. (O kácení tenčích stromů se žádat nemusí). Pokud odbor životního prostředí kácení povolí, Spolek občanů Neratovic, jehož jsem předsedkyní, se může odvolat. Jenže Stř. kraj většinou odvolání zamítne. Tajemník městského úřadu před lety pracoval na kraji a L. Mrzílková byla krajskou zastupitelskou. Když někdo chce něco vysadit na svém pozemku, o nic žádat nemusí. Když se jedná o výsadbu na městském pozemku, musí žádat Odbor ŽP o povolení, musí předložit plánek a popis druhů stromů nebo keřů. Nevím, zda to tady někdo dělá. Já opravdu žádala o vysazení ibišků pod balkonem, měla jsem předložit plánek, ale neumím kreslit, tak jsem rozmístění keřů popsala jako rastrové, jenže tehdejší úřednice neznala význam slova rastr. Ale nakonec mi bylo dovoleno ibišky vysadit. Jako občan můžete klidně zastupitelstvu výbor navrhnout. Pouze předseda musí být zastupitel. Komisi můžete navrhnout radě města. Tak mnoho štěstí!

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz