Názor k článku

3 323 seniorů

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:kdopak šíří pomluvy????
Tento návrh jsem poslala všem zastupitelům včetně starosty před zasedání zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva NEBYL schválen. Určeno pro veřejné zasedání zastupitelstva města Neratovice, konané dne 9. 12. 2020. Sepsáno dne 26. 11. 2020 v Neratovicích, posláno elektronickou poštou. Návrh změn jednacího řádu Zastupitelstva města Neratovice Důvod předložení: V jednacím řádu není uvedena možnost obdržet podklady pro zastupitele v tištěné podobě, v jednacím řádu Zastupitelstva není podrobně popsán postup pro elektronické hlasování. Vzhledem k neodhadnutelnému vývoji epidemie koronaviru je třeba se připravit na situaci, kdy části členů zastupitelstva bude nařízena karanténa, ev. onemocněl nebo patří do rizikové skupiny obyvatel a chce chránit své zdraví. Z toho důvodu navrhuji novelizaci a doplnění jednacího řádu o body, které umožní distanční účast zastupitelů... Článek čl. 6 Účast členů zastupitelstva na zasedání formou videokonference 1) Zastupitelé se mohou v případě, že jim byla nařízena karanténa či z jiného důvodu (onemocnění covidem v domácí péči či příslušností do rizikové skupiny obyvatel) účastnit zasedání zastupitelstva distančně, a to formou videokonference. 2) Na zastupitele účastnící se zasedání zastupitelstva osobně se vztahuje jednací řád zastupitelstva v plném rozsahu, na zastupitele účastnící se zasedání zastupitelstva distančně se tento jednací řád vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje. 3) Účast na zasedání stvrzují zastupitelé přihlášením se do videokonferenční aplikace tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. Potvrzení jejich účasti zaznamená zapisovatel do prezenční listiny. 4) Do rozpravy se zastupitelé hlásí prostřednictvím zápisu požadavku (hlásím se, hlásím se s přednostním právem, technická/faktická poznámka) do textové části aplikace (chat). 5) Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy, přičemž pořadí určuje textová aplikace (chat), do které budou zaznamenány i požadavky o přihlášení se osobně přítomných zastupitelů. Tento záznam provede osoba řídící zasedání zastupitelstva. 6) Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přihlášen ve videokonferenční aplikaci, ztrácí pořadí. 7) Pozměňující, resp. doplňující návrhy zasílá zastupitel elektronicky do textové části aplikace (chat). 8) Hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz