Názor k článku

Dlažba v Lobkovicích

Odpovědět na

Jméno:Martin Růžička
Datum:
Titulek:Byla to moje korespondence s památkáři
Byla to moje korespondence s památkáři (vyšlo to místo Listů): Vážený pane, Růžičko, idea revitalizace návsi v Lobkovicích vzešla ze strany předchozího vedení města Neratovice. Národní památkový ústav, ú.o.p. středních Čech byl požádán architekty ze studia LOCAPLAN o dvě konzultační schůzky. Výsledkem těchto dvou schůzek je upravená studie. Od počátku NPÚ požadoval maximální zachování zeleně/stromů, řešení odvodnění zvonice a minimalizování zádlažby v prostoru areálu kostela a na návsi. Výsledná studie je kompromisem mezi našimi požadavky, návrhy architektů a požadavky města. Výsledně řešení, ale zatím není řešením konečným, jelikož v současné době bylo zahájeno správní řízení a ve čtvrtek 6.12. se uskuteční schůzka, kterou jsme iniciovaly s kolegyní Ivanou Šimonkovou z odboru památkové péče MěÚ Neratovice, jelikož jsme toho názoru, že by se ke studii měl vyjádřit v předstihu i vlastník většiny dotčených pozemků, kterým je Římskokatolická farnost Neratov ice. Na informování občanů ze strany města nemá NPÚ žádný vliv. S pozdravem Mgr. Veronika Hlaváčková ------- Dobré ráno, žulové kostky byly navrženy ze strany NPÚ jako náhrada původně městem zamýšlené pískovcové dlažby na silnici i chodnících. Pískovcová dlažba dle našeho názoru není svou materiálovou podstatou vhodná pro tak rozsáhlé plochy a komunikace. Z hlediska památkové péče je jednoznačně pro dané místo vhodnější žulová dlažba, která je v současné době jedním z nejpoužívanějších a nejdostupnějších materiálů pro historické plochy. Nemůžeme se zcela vracet k historickému povrchu, protože tím by byla pouze zpevněná a uježděná hlína. A asfalt a okolní velmi živelné plochy v současné době k významnosti a kráse daného místa příliš nepřispívají. Jak jsem již psala, tak nyní probíhá správní řízení ke studii. Jak se se studií naloží je na zástupcích města, nikoliv na NPÚ. Na jednání rozhodně nikdo z představitelů města návrhy architektů a požadavky NPÚ nerozporoval. Doporučuji si vyslechnou názory architektů, protože jejich řešení má opravdu hlavu a patu. S pozdravem Mgr. Veronika Hlaváčková

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz