Názor k článku

Krizový štáb klame občany

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:E-mail L. Drágy.
RE: přístupná dětská hřiště Vážená paní, k Vašemu opakovanému konstatování že: „Tvrzení zápisu z jednání krizového štábu z 22.10. 2020 že "- dětská hřiště jsou uzavřena, ostatní venkovní prostory - cvičiště a sportoviště naopak zůstanou veřejnosti k dispozici" není pravdivé. Uzavřena jsou pouze dětská hřiště oplocená s vraty nebo brankami se zámkem.“ Vám sděluji následující: Tvrzení zápisu z jednání krizového štábu z 22.10. 2020 že "- dětská hřiště jsou uzavřena, ostatní venkovní prostory - cvičiště a sportoviště naopak zůstanou veřejnosti k dispozici" je pravdivé, neboť skutečně jsou uzavřena pouze dětská hřiště oplocená s vraty nebo brankami se zámkem (tzn. ta, která lze efektivně uzavřít) a ostatní venkovní prostory jsou k dispozici veřejnosti (v zápise jsou výslovně zmíněny jen některé venkovní prostory). Ostatní venkovní prostory by se těžko uzavíraly, spíše jen znepřístupňovaly (např. Vámi navrhovanými páskami), které bychom pak po čase (za Vašich častých připomínek) likvidovali po celém městě. Nejen proto KŠ upustil od tohoto opatření, které také zvažoval a ponechal část venkovních zařízení k dispozici pro obyvatele města. V těchto prostorách (za dodržování vládou stanovených opatření) není riziko přenosu nákazy tak vysoké, jak neustále upozorňujete. Není pravda, že nikdo těmto prostorům nevěnuje pozornost. PČR i MěP věnují pozornost všem prostorům ve městě, kde by mohlo docházet nebo dochází ke shlukování většího počtu osob než je v dané chvíli povoleno a záležitost je vždy patřičně řešena. Dále pro Vaši informaci uvádím: V ČR jsou tři stupně krizových štábů: - UKŠ = ústřední krizový štáb - KŠK = krizový štáb kraje - KŠ = krizový štáb ORP (= např. města Neratovice) Dále svůj krizový štáb mohou mít a zpravidla mají i např. jednotlivá ministerstva či další subjekty podílející se na řešení krizové situace. Obsah činnosti a složení krizového štábu kraje a krizového štábu ORP stanovují §§ 12 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Současně bych Vás chtěl upozornit, že v zákoně č. 240/2000 Sb. (§§ 18–22) je mimo jiné uvedeno: Krizový štáb obce může zřídit starosta k přípravě na krizové situace a jejich řešení jako svůj pracovní orgán. Věřte tomu nebo ne, ale všemi podněty zastupitelů (nebo i Vašimi) a občanů města se KŠ Neratovice zabývá,

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz