zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:
Titulek:v rozpočtu neexistuje líbí či nelíbí....
Rozpočet se nehodnotí podle kriteria "líbí" či "nelíbí", ale zda jsou zisky a výdaje v pořádku. A to nebyly. Upozornila jsem na některé podivné výdaje, požádala o jejich vyčlenění z rozpočtu, a o tuto celkovou částku navýšit výdaje na výsadbu dřevin. Starosta mi oznámil, že to musím podat písemně. Ale to se přece týká jen návrhů na zařazení bodů do programu!! Netýká se to změn v rozpočtu. I občan má právo se podle zákona vyjádřit ústně k rozpočtu přímo na zasedání, kdy se rozpočet schvaluje. Občan nemá více práv než zastupitel. Jeho výmysl je protiprávní a já bych mohla podat žalobu k soudu, ale nemám na to čas a nervy. Mám jiné starosti. Cituji zákon o obcích č. 128/2000 Sb. : Jste-li: občan obce, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastníte na území obce nemovitost, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, jste cizím státním občanem a jste v obci hlášen k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, máte právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Takže starosta nezná zákony, sám si cosi vycucá z prstu, hlavně že na zasedání seděl městský právník. Ten ani necekl. Kroužecký by měl už zmizet, je to hrůza. Lže, vymýšlí si, uráží toho, kdo s ním nesouhlasí. Tentokrát i paní doktorka Kelinová se rozhodla, že snad uhodí pěstí do stolu. Bohužel mi uteklo, co bylo předmětem sporu, musím si počkat na přenos.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz