zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Osvobození Plzně -jak to skutečně bylo
Od prvního dne povstání a revoluce, kdy byl "Hnědý dům" přeměněn v sekretariát KSČ, tam chodily stovky lidí a ochotně dávaly své síly k disposici povstalcům. Do povstání se zapojila i městská policie, která byla od počátku povstání jedinou větší vojensky organizovanou a ozbrojenou plzeňskou silou. Její ilegální pracovníci reorganizovali bezpečnostní složky a zatkli policejního ředitele, nespolehlivé důstojníky a kolaboranty. Reorganizovaný sbor obsadil všechny policejní strážnice a za podpory ozbrojených občanů zajistil některé úřady a veřejné budovy. V květnových dnech vystupovala většina příslušníků policejního sboru po boku povstalců a stala se ozbrojenou oporou revolučních národních výborů. Povstání se rychle rozšířilo na celý kraj. Podstatně k tomu pomohly vojenské akce skupin Národní stráže a Revoluční gardy ustavované zpočátku převážně živelně v celém kraji. Značný podíl na jejich činnosti měla především mládež, která nastoupila ihned v první den povstání do boje. Její příslušníci odzbrojovali Němce, obsazovali důležité veřejné a vojenské objekty, zatýkali fašisty a kolaboranty. Díky nadšení lidu Plzně a Plzeňska byla již 5. května osvobozena všechna větší města v kraji a ve většině z nich byly ustaveny Revoluční národní výbory. Mezi těmito místy byla Plzeň, Rokycany, Zbiroh, Kralovice, Plasy, Blovice, Přeštíce, Dobřany, Klatovy, Sušice, Kdyně, Domažlice a Nepomuk. Během čtyřiadvaceti hodin od začátku povstání byly ustaveny národní výbory téměř ve všech vesnicích na českém západě. Po celou dobu povstání hrozilo střetnutí s oddíly "wehrmachtu", které se zmateně přesouvaly na západ do amerického zajetí, a zejména s početnou německou posádkou v Plzni (měla asi pět až sedm tisíc mužů), která byla velmi dohře vyzbrojena a měla zkušenosti z války. Naproti tomu čeští povstalci v Plzni měli od začátku značný nedostatek zbraní. Za této situace přistoupili k vyjednávání s německým velitelem generálem von Majewskym. Jednali s ním člen RNV K. Křepinský a generál J. Kloud. Podle nich byl von Majewsky svolný k jednání. Sdělil jim, že vojska internoval do kasáren a nezahájí boj, pokud nebude vyprovokován. Čekal na rozkazy z Prahy. Generál Kloud vyslal do Klatov delegaci k americké armádě s prosbou o rychlou pomoc. Spojky narazily na Američany za městem. V noci na 6. května americký velitel vyzval telefonicky německé velitelství ke kapitulaci. Generál von Majewsky odpověděl, že špatně slyší a aby američtí parlamentáři přijeli do Plzně. Poté americký ve

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz