zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Jaké problémy jsou v ČR a co nás čeká...převzato:
Autor Stan: V prvním dílu naší série se pokusím nastínit výchozí stav, v dalších dílech se můžete těšit na možné scénáře budoucího vývoje. Hlavním problémem České republiky je její koloniální status. Vládnou nám zkorumpované politické elity, ekonomiku ovládají zahraniční koncerny a finanční instituce, z hlediska mezinárodní dělby práce jsme pouhou montovnou, z níž se ve velkém vyváží kapitál. Z toho plynou další problémy, kterým čelíme, pokusím se o stručný a jistě i nekompletní výčet: - Raketově rostoucí zadlužení státu, neefektivní vynakládání prostředků daňových poplatníků státem; - absence jakékoliv koncepce rozvoje státu; - přebujelý a nekompetentní státní aparát, který spíše než lustrace potřebuje kvalifikační zkoušky; - nárůst nedůvěry v politické instituce a jejich představitele; - právní systém obsahující statisíce právních norem, které nikdo není schopen znát, dodržovat, natož vymáhat; - tolerovaná a netrestaná lichva, v jejíchž patách jdou nelítostní soukromí exekutoři; - propastné rozdíly mezi centrem (Praha, velká města) a periferií; - nekontrolovaný a nekontrolovatelný růst cen základních potřeb, především energií, potravin a bydlení; - školství odpovídající našemu postavení kolonie ničené „inkluzí“ a „genderismem“; - zmanipulované zpravodajství v masmédiích; - plíživý nástup cenzury; - nepodmíněné tresty odnětí svobody za verbální projevy; - návrat špionománie jak vystřižené z 50. let; - síťová a klíčová odvětví (těžba surovin, energetika, vodohospodářství) ve vlastnictví nebo pod diktátem zahraničních korporací či domácích oligarchů; - zanedbaná dopravní infrastruktura; - čím dál častější výpadky v zásobování, v současné době nedostatek léčiv… https://outsidermedia.cz/k olebka-ma-i-hrob-muj-v-jak e-zemi-zijeme-1-dil/

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz