zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:zpátky na zasedání zastupitelstva
Hned zpočátku bylo podezřelých několik věcí. Proč jsme nedostali podklady k zasedání elektronicky (já papírově) v předem před zasedáním, když paní Prošková dala do podatelny žádost o svolání zasedání včas, a proč nám byly materiály předloženy na stůl až před jednáním? To nikdy nebylo. Proč? Neměli jsme možnost si věci promyslet ani mezi sebou projednat. Bylo to schválně nebo z nedbalosti? Další podezřelé bylo to, že v předloženém dokumentu nebyla uvedena finanční částka pomoci z našeho návrhu (podepsaní zastupitelé žádající o svolání zasedání) maximum 750 000+ pro město Hodonín, jak bylo domluveno, ale částka 350 000,-, která měla být rozdělena pro jednotlivé obce takto: Mikulčice 60 000,-, Lužice 50 000,-, Hrušky 40.000,-,Moravská Nová Ves 50 000,- a Hodonín 150 000,-. Jako předkladatel byl uveden místostarosta Lenc. Místostarosta Lenc se v poslední době velmi angažuje. Ohajoval usnesení tím, že rada se jednoznačně neshodla a zvolila rámec, že nebyl žádný návrh s usnesením - to nebyla pravda, v žádosti podané paní Proškovou usnesení bylo. Prostě se vymlouval a nebyl schopen vysvětlit, PROČ rada svévolně změnila částku a způsob jejího rozdělení. Paní Vojtová to řekla správně: "Jestli si cokoliv projednáte v radě, my si nemůžeme něco projednat". (Je fakt, že rada složená ze členů koalice vládne městu!) Někdo měl zájem na tom, aby zastupitelé neprohlédli léčku a schválili podstatně nižší částku. Je odporné, co se děje na radnici. Naštěstí nás bylo jedenáct, přesně tolik hlasů bylo potřeba, aby byla schválena částka 750 000 na účet města Hodonína. Pro hlasoval Hornák, Soukupová, Vojtová, Hrodek, Poříz, Landová, Šanda, Sloup, Prošková, Brodilová, Spěváčková. Kořanová se buď zdržela nebo nehlasovala, Kroužecký a Lenc byli proti. Omluveni údajně byli: Reichertová, Kaňka, Mrzílková a Štěrba. Jinoch, Kelinová a Vebr dle starosty omluveni nebyli. P.S.:Součástí podkladů byl i přehled sbírek obcí, které byly osvědčené krajským úřadem Jihomoravského kraje na pomoc obcím zasažených tornádem. Asi abychom viděli, jak jsou zavaleni penězi. Seznam měl jednu vadu: nebyly zde uvedeny částky.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz