zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:moje návrhy do programu zasedání
Včas jsem v pondělí 26.4.2021 podala do podatelny před 11 hod. své návrhy na zařazení do programu zasedání zastupitelstva. 1. Seznámení s projektem skateboardového hřiště v Neratovicích. "Mám za to, že mezi hřištěm a koupalištěm je nutné vybudovat protihlukovou stěnu, aby návštěvníci koupaliště nebyli rušeni rámusem z hřiště." Nebylo schváleno. 2. Údržba travnatých ploch autora Doc. Ing. Jebavého. "Je nutné vytipovat nové plochy pro extenzivní způsob péče (sekání 2x ročně) a nových ploch pro intenzivní péči a j.". Nebylo schváleno. 3. Je nutné skončit s odstraňováním loubince zvaného psí víno na gabionech na sídlišti a nahrazovat je plaménky a pár keříky. "Psí víno poskytuje potravu včelám a bobule ptákům, na podzim se krásně zbarvuje." Nebylo schváleno. 4. Tristní situace v lesíku Mládežnická a v Kostomlatského sadech. Nebylo schváleno. Přinesla jsme několik vytržených kořenů z lesíku jako doklad devastace kořenových systému při vytváření cest - naštěstí existuje fotodokumentace. Suma sumárum zastupitelé mi nic neschválili. Je zřejmé, že životní prostředí a zeleň nejsou prioritou města.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz