zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková (zastupitelka města)
Datum:
Titulek:my slušní na to doplatíme....
To, co vymyslel pan Němec, úředník, vlastně převzal z Roudnice, je poněkud nedomyšlené. Kulantně řečeno. Máme nouzový stav. Máme sedět doma. Pokud by chtěl někdo odvézt odpad do sběrného dvora, musí jít či jet ulicí Ke Spolaně a ta je na katastru Libiše, což je jiná obec a tím dotyčný poruší nařízení vlády. Jízda nebo pěší cesta s odpadem není zařazena do povolených činností. To je jedna věc. Druhá je ta, že zde máme epidemii covidu19. Nahromadění odpadu v kontejnerových stáních a, nedej bože, vytvoření pyramidy odpadu v centrální části města může mít vliv na šíření nákazy. Zvýší se počty potkanů, kteří budou mít lepší spoustu úkrytů a možná i přístup k potravě a tím větší porodnost. Hygiena v dnešní době je základní požadavek a její dodržování ovlivňuje rozšíření nákazy. V tomto směru budu informovat vedení města včetně tajemníka jako nadřízeného příslušného úředníka. Takové experimenty jsou nebezpečné i v době mimo epidemii zákeřné nemoci. Existuji jiné způsoby, jak motivovat lidi. Snížení poplatku za odpad těm, kdo minimalizují odpad, důsledně jej třídí, výrazná osvěta v městských médiích, železné soboty, sběrové soboty (odvoz nepotřebných věcí) mobilní sběr nebezpečného odpadu- stačí se seznámit s praxí v jiných městech. Myslím, že by pan Němec našel řadu méně kontroverzních příkladů vhodných pro naše město.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz