Tisk článku

Nebezpečné sklo

Ptáci hynou při nárazu na skleněné plochy. Siluety dravců nejsou příliš účinné. Už při plánování stavby by se měl brát ohled na ptáky.

V současné době jsou čím dál více v módě prosklené plochy. Najdeme je i v Neratovicích na budově spořitelny, domově důchodců, školách, supermarketech i na dalších místech. Bohužel, prosklené stěny jsou příčinou nárazů, zranění a uhynutí letících ptáků, kteří buď překážku nezpozorují nebo v zrcadlícím se povrchu vidí oblohu a stromy a nejsou schopni včas rozpoznat nebezpečí. Nejvíce ptáků hyne v blízkosti stromů a keřů.

Odhaduje se, že jedna budova ročně připraví o život nejméně jednoho ptačího obyvatele. Uvědomíme-li si, že v republice je několik milionů budov se skleněnými plochami, pak se čísla uhynulých ptáků pohybují v řádu milionů a to je něco, co bychom neměli podceňovat.

Sklem jsou nejvíce ohroženi drobní ptáci asi do velikosti kosa. Všechny tyto druhy ptáků mají své predátory, kteří sice loví jen slabé a nemocné jedince, ale budí patřičný respekt i u zvířat v plné kondici. Tohoto efektu se snaží využít někteří majitelé budov a v domnění, že pomohou ptáky zachránit, lepí na sklo výstražné siluety dravců. Bohužel, z neznalosti biologie ptactva použijí nesprávné siluety; buď ptáka, kterého žádný pták nepovažuje za predátora (havran) nebo který ptáky téměř neloví (káně) nebo kterého ptáci z přírody neznají (orel). Pak je účinek opatření mizivý. Mezi vhodné předlohy k tvorbě siluet patří poštolka, ostříž nebo krahujec. Dalším problémem je barva siluety, která by měla odpovídat realitě, černé barvy nejsou vůbec vhodné. Vůbec nejhorší úskalí je to, že si ptáci na přítomnost siluety přivyknou.

Podstatně účinnější ochranou jsou asi 2 cm široké proužky, které se na sklo přilepí svisle ve vzdálenosti od sebe max. 10 cm. Další účinnou ochranou je použití skla mléčného, různé žaluzie nebo kresby na skle.

Nebezpečnost skla pro ptáky bychom měli brát v úvahu už při plánování stavby a posoudit, zda je nutné použít průhledné sklo, či alespoň omezit jeho ploch a umístění v závislosti na riziku nebezpečí kolize s ptactvem.

Naleznete-li pod nějakou prosklenou plochou uhynulého ptáka, obraťte se na odbor životního prostředí, měl by se postarat o nápravu.


Anna Spěváčková

Názory

17.09. 12:47trouba
Náprava?
17.09. 20:22luki
bóže...
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz