Tisk článku

MZI ve městech a obcích neboli stromy, stromy, stromy.

patří sem i tiny forest - což je lesík v lidmi obydleném prostředí na relativně malé ploše s hustou výsadbou. Jeho smyslem je vytvořit v městské oblasti na malé ploše co nejrozmanitější, rychle rostoucí a soběstačnou zeleň.  Je nutné vytvářet i zelené stěny z keřů, vysazovat husté keřové porosty, využívat i tzv. náletové dřeviny...Ponechávat stávající zeleň tam, kde má být navržena nová...
O významu stromů vědí snad lidé na celém světě. Dozvídají se o něm už i děti v předškolním věku. Zvlášť v posledních letech, kdy dochází k výrazným změnám klimatu na planetě Zemi, se o významu zeleně a stromů nevyjímaje, vede spousta diskuzí. Jak ale dosáhnout toho, aby stromy mohly zdárně růsti v lidských sídlech a být zde nejen provozně bezpečnými souputníky obyvatel města a obcí a současně mít možnost plnit i své základní funkce, pro život lidí i fauny, životně důležité funkce? 
Důležitými funkcemi stromů pro život lidí v okolních obydlích jsou nejen bioklimatická a hygienická funkce, poskytující okolnímu prostředí produkci kyslíku, úpravu mikroklimatu s citelným zvlhčením a ochlazením okolí stanoviště stromů a tím snížení vzniku tepelných ostrovů, ale také ochranná funkce, mírnící sílu větru a s ním spojenou erozi půd a prašnost. Neméně důležité pro obyvatele měst a obcí jsou estetické a společenské funkce zeleně, které umocňují ráz obcí a měst, podtrhují a dotvářejí jak současnou, tak historickou architekturu a zároveň slouží jako odpočinkové oázy uvnitř sídelní zástavby. kde se lidé mohou potkávat a vést společenský "sousedský" život. 
Aby však stromy mohly v městském prostředí prospívat a plnit všechny své, pro život ve městech a obcích, tak důležité funkce, potřebují ke svému životu také vhodné stanovištní podmínky pro svůj kořenový systém. Kvalitní kořenový prostor je základní podmínkou pro zdárný, bezpečný růst a vývoj každé rostliny. A u stromů to platí mnohonásobně. Jak důležitý je kořenový prostor pro stromy a jinou vzrostlou zeleň, a jak jej vytvořit v zadlážděném , prostorově omezeném prostředí obytných sídel, protkaných spletí inženýrských sítí? To je nosné téma a soubor přednášek olomoucké konference.
Dle anotace olomoucké konference převzala Mgr. Anna Spěváčková

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz