Tisk článku

Z programu zasedání zastupitelstva 7.2.2924 nechal starosta stáhnout i další body programu.

O co se jednalo? 

Byly to body, které jsem už kdysi předložila zastupitelstvu jako změnu jednacího řádu zastupitelstva. Tenkrát nebyly schváleny, ale předpokládala jsem, že nyní by se mohla situace změnit. 
Návrhy: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje návrh na zřízení vývěsných skříněk podél náměstí pro propagaci subjektů působících ve městě Neratovice - na př. církve, politické strany, DDM, ZUŠ, spolky, Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, Klub pro seniory a další. Odůvodnění: různé organizace mají své propagační skříňky rozházené po městě a je žádoucí, aby je měli občané soustředěné na jednom místě, aby měli přehled, co se ve městě děje. 

2. Pravomoc Městského zastupitelstva v oblasti vydávání periodika Listy města Neratovic. 
Usnesení: ZM si podle par. 84 odst. 84 odst. 4 zákona o obcích vyhrazuje pravomoci v oblasti vydávání tištěného periodika, zejména volby a odvolání redakční rady, schválení pravidel pro vydávání periodiky, výběru redakce a firmy pro pro grafické vydávání a tisk. 

A co si myslíte, že se stalo? Starosta navrhl stáhnout z programu i tento bod, který by zvýšil pravomoci zastupitelstva na místo rady města. Proč? Zastupitelstvo je veřejné a umožňuje občanům informovat se, co se děje nyní v zákulisí tajné rady města. 

P.S.: Bohužel, nyní vyšla novela zákona o obcích, která rozšiřuje pravomoci rady města. Proč? No protože rada je neveřejná, čili tajná, ale zastupitelstvo je veřejné. Je to další hřebíček do rakve svobodě slova a demokracii. 

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz