Tisk článku

Povedl se plán Strategie rozvoje města Neratovice do roku 2035? 2.díl. 

Kontakt na jednoho z autorů Strategie pana Zbyňka Rýpara: 732 331 218. Připomínky ,prosím, zasílejte na e-mail: zbynek.rypar@opusconsulting. 

Má to jeden háček. Na webu města jsem marně hledala onen plán Strategie, aby mohli občané posílat své připomínky. Ověřovala jsme si, zda přece jen není plán někde zakamuflován, není. Není tam. Občané proto jsou zase vyřazeni z možnosti podílet se na tvorbě důležitého dokumentu. Zase jsou páté kolo u vozu. Na návrzích se podle pana Rýpara podílelo vedení města a úředníci. Ti nám také vládnou, jak se denně přesvědčujeme. 

Vraťme se tedy k další části plánu, jak jsem si stihla vypsat. V závorce jsou tučně kurzívou zvýrazněné moje komentáře.

Existují také hrozby a to eskalace bezpečnostní situace.(To my víme velmi dobře. Stačí se projít k večeru po sídlišti. Pomohly by pěší hlídky MP a zaměstnat určitou skupinu obyvatel. Práce by tu bylo!!!)
Dále neřízená bytová výstavby bez vazby na infrastrukturu a služby. (A to chce město realizovat masivní výstavbu za Kojetickým potokem a za Výsluním - ještě o tom bude řeč.)
Hrozbou je i odchod mladých z města. (Proč si autoři nezjistili, proč mladí odcházejí? )

Měla by se rozvíjet bytová výstavba ve vyšším standardu (takže opět pro bohaté, žádná možnost bydlení pro chudší vrstvy - to už je dnes i střední vrstva- a starší obyvatele. Potřebujeme dům s pečovatelskou službou místo parkovacího domu. Tam by se starým lidem dobře žilo.Kousek na nákup, kolem by mohla být spousta zeleně.)
Cestovní ruch jako strategické odvětví.(Úžasné! Jediná věc hodná pozornosti je kulturák - doklad architektury 70. a 80 let, ale ten chce město zlikvidovat. Pak ještě zbytky architektury necitlivě zrekonstruhovaných budov z padesátých let, tzv.sorela na starém sídlišti!). 

Dále pokračuje vize města, které pečuje o přírodní bohatství s přihlédnutím ke klim. změnám!!!(Orná půda je naše přírodní bohatství a tu chce město zastavět). Město respektuje svou historii a těží z ní. (No to určitě. Co je pozůstatek socializmu a poválečných let se muselo zničit - pomníky Rudé armádě). Město podporuje tvůrčí prostředí (??)

Pilíře rozvoje má být životní prostředí, zelené a vodní plochy, kvalitní péče o zeleň, rozvoj zelených ploch udržení vody v přírodě (a co voda ve městě? Tam odtékají tisíce hektolitrů do kanálů!)

Pokud se týká strategické oblasti:
- je to výběr dodavatele služeb v oblasti péče o zeleň, veřejné osvětlení a svozu odpadu. (To je přesně to, o čem už řadu let píši)
- revitalizované náměstí! To je právě ten podraz vedení města, které podvedlo obyvatele města tím, že původně se jednalo o tzv. odpočinkové místo místo kašny na náměstí a najednou se jednalo o celé náměstí, kde by byly vykáceny současné vzrostlé jehličnany, náměstí by bylo vydlážděné a zpevněné mlatem, zastávky by byla přesunuto za cenu mnoha milionů).
-rozvojové území Na Výsluní - (nová masivní výstavba na poli s maximálně úrodnou půdou. Kdyby město pole rozparcelovalo a pronajalo zahrádkářům, byly by mu vděčné desítky lidí, půda by byla zachována pro naše potomky. )
- úřad na jednom místě - sestěhování Městského úřadu po dokončení rekonstrukce do výškové budovy. (Tak z toho jsem jelen. Do výškové budovy? Budou zrušeny ty malé bytečky? Nebo budou úředníci přestěhováni do kulturáku, jak bylo původně prezentováno? )

Budou ještě další díly, materiálu je hodně. Ale občané nemají možnost se k němu dostat. Na webu není, tedy v této chvíli.

Anna Spěváčková

Názory

20.01. 11:43Mirek Rozner
ničení odkazu našich předků
20.01. 12:21Martin
rozvoj? Jen kecy
20.01. 17:25Anna Spěváčková SPD
dodatek
20.01. 18:03Jirka
co se staví
20.01. 18:17Karel Svoboda
Kralupy
20.01. 19:45Anna Spěváčková SPD
realita byla jiná
20.01. 20:19Karel Svoboda
manipulace
21.01. 08:01Martin
nevěřím ničemu
21.01. 09:24Anna Spěváčková, SPD
co máte pořád s tou vírou?
20.01. 19:22Anna Spěváčková, SPD
doplnění
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz