Tisk článku

Pane starosto, odejděte! Včera bylo pozdě

Je mnoho důvodů, proč by měl starosta Kroužecký složit svou funkci. 

- Starosta je neschopný řídit zastupitelstvo. Ponižuje zastupitele, kteří mají jiný pohled na věc. Je arogantní a ironický nejen vůči opozičním zastupitelům, ale i občanům. Nejhorší je, že ostatní zastupitelé s ním spojení v koalici, mlčí. 

A jak říká dávné latinské úsloví:  "Qui tacet, consentire videtur ubi loqui potuit et debuit“" přeloženo: "O tom, kdo mlčí, se předpokládá, že souhlasí, a to vždy, jde-li o jeho prospěch."

- Starosta porušuje zákony. Naposled se tak stalo na zasedání zastupitelstva dne 6.12.2023. Měl se projednávat rozpočet. Navrhla jsem vyčlenit z rozpočtu několik kontroverzních bodů - např. peníze na lesík u nádraží, který městu nepatří, je v majetku pana Lobkovice, další návrh se týkal lesíku za věžáky na náměstí, nyní na pozemku TJ Neratovice, k tomuto návrhu měl starosta komentář, že jsou tam náletové dřeviny - on neví, že tzv. náletové dřeviny jsou životaschopnější než dřevin lidmi vysazené, že je nutné je ponechat na místě, stejně tak nekácet stávající dřeviny na parcelách určených k tzv. revitalizaci. On tomu vůbec nerozumí a nedá si říci, že dnešní trendy jsou zcela jiné. Musíme si vážit každého keře a stromu, který roste a prosperuje. 

Když jsem tedy navrhovala vyčlenit ještě několik bodů z rozpočtu, pobídl mě, abych  vyplnila příslušný formulář!!!!!

Tento formulář a povinnost zastupitele ho používat, byl ale do jednacího řádu doplněn později a antedatován!  Tzn. datování dokumentu dřívějším datem, než činí datum skutečné.

Podle zákona o obcích má i občan právo podle par. 16, odst. 

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Vztahuje se to tedy i na zastupitele, jenž je také občanem. 

- Starosta lže. Na zasedání tvrdil, že si nechal děvčaty z odboru ŽP vypracovat takovou složku, aby popsaly a vyfotografovaly stromy na ploše TJ Neratovice, a pak mi prý nabídl, abych se toho ujala, když jsem taková kritička, že mi dá k dispozici FCC a od nás lidi, ale já jsem se toho prý bála jako čert kříže a odmítla jsem.  Lhal. Nikdy mi něco takového nenabídl. 

Je absurdní, že tento všehoschopný starosta od 1. ledna 2024 pobírá vyšší odměnu: 

 Pro naše město s počtem obyvatel 10 001-20 000 platí pro starosty nová částka 93 413,- (dosud 86 287,-).

 

Anna Spěváčková

Názory

04.01. 13:33Alena
Jinými slovy
04.01. 15:42Anna Spěváčková, SPD
divím se.....
04.01. 19:45Jarka
jj,diagnoza
05.01. 07:39Anna Spěváčková, SPD
sám nepůjde a zastupitele ho neodvolají
10.01. 16:28Roman
Fijalo odstup!
11.01. 05:32Lojza
dobře,,odstoupí Fiala
11.01. 14:45Milan
Odborníky máme
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz