Tisk článku

Všimli jste si, že ve městě je mnoho ulic, které nejsou označeny tabulkami se jmény?

Je to tak. Přijde-li někdo cizí do města, marně bloudí, nezbude mu než se ptát. Označit ulice tabulkami se jmény je povinnost města.

Mnoho lidí nezná jména ulic a tak cizí občan marně tápe a hledá. Jak je možné, že město neplní své povinnosti? Za označení ulic přece odpovídá město. Má vůbec město vypracovaná pravidla pro označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov? 

 

Za označení ulic nebo jiných prostranství tabulkami se jmény odpovídá město. Je to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., paragraf 30: 


Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

Par.34:

 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

 

Další podrobnosti stanovují další paragrafy:

Par. 29:

 

(1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.

 

Ještě je nutné doplnit informaci o číslech budov:
1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

 

Tak jsem zvědavá, jestli město napraví tyto nedostatky. 

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz