Tisk článku

MÍSTNÍ POLITIKA: Začíná diktatura v našich obcích?

Na jednání zastupitelstva obce chodí již jen velmi málo lidí. Proč? Prostě se přestali o život v obci zajímat. Žijí jen sami pro sebe. Vymlouvají se na to, že po volbách jsou karty rozdány. Strany se spojí do koalic a vládnou.

A to bez ohledu na připomínky občanů. Kdo by se prý jimi zabýval, když nejde o předvolební období? Demokracie je diskuse a právo projevu. Občané však mají dnes možnost projevit se na jednání zastupitelstva často velmi omezenou. A tak tu vlastně pomalu nenápadně začíná nová diktatura, podobná té za komunistů. O tu jsme po roce 1989 rozhodně neusilovali.

Jak se začínající nová diktatura konkrétně projevuje?

Jednací řád zastupitelstva je upraven tak, aby občané měli jen minimální prostor ke kritice vedení města. K jednotlivým bodům jednání mohou mluvit jen jednou, a to nejvýše po dobu tří minut. Potom řídící jednání zastupitelstva může odpovědět cokoliv anebo vůbec nereagovat. I když řekne sebevětší lež, nesmysl nebo vůbec neodpoví, tak občan na to již nesmí reagovat !

Podobné je to při závěrečné diskusi. Diskuse tak není pro občany žádnou diskusí, ale maximálně jen tříminutovým monologem.

Formálně se konají přibližně jednou za rok besedy s občany. Zapíší se jejich připomínky, (nezapíší, v Neratovicích se nedělá z besed žádný zápis. Pozn. A.S.) a tím to většinou končí. Jen výjimečně jsou tyto připomínky dále rozpracovány do konkrétních úkolů a realizovány.

Jsou cenzurovány zápisy z jednání zastupitelstva, a to ve prospěch vedení města.

Jednání zastupitelstva jsou často jen jednou za dva měsíce. O prázdninách se řádné jednání zastupitelstva také nekoná. O to je menší šance řešit problémy občanů a též šance občanů problémy prezentovat a diskutovat o nich.

Opoziční a nesouhlasné články v místních zpravodajích jsou zcenzurovány. (Ano. Byly mi 3x moje články zcenzurovány. Pozn. A:S.)

Někteří zastupitelé jsou současně zaměstnanci města. Tím dochází ke střetu zájmů. To dříve nebylo možné.

Existuje nepřímé uplácení. Například sportovci dostanou dotaci na hřiště a jeho provoz. Tím jsou pak zavázáni k „poslušnosti“ v zastupitelstvu.

Stále ještě přetrvává diskriminace těch, kteří se do města přistěhovali (“náplavy“).

Jejich náměty jsou obvykle brány jako druhořadé. Totéž ovšem, bohužel, platí i o návrzích opozice.

O rady, doporučení nebo náměty seniorů zastupitelstva většinou nestojí. Kolik měst má vytvořenou Radu starších? Tím je přerušeno důležité předávání zkušenosti !

Arogantní chování starostů a radních k opozici je také poměrně běžné.

Úroveň jednání zastupitelstev je nižší, vzhledem ke „stranické“ disciplíně. Proč by se „straničtí“ zastupitelé na jednání připravovali, když stejně budou hlasovat podle své strany?

Kdo toto vše nezažil, ten tomu nebude věřit. Vládnoucí skupina si dovoluje stále více a více. Procházejí jí i velké ekonomické škody. Nemají osobní zodpovědnost, takže jsou prakticky nepostihnutelní.

Co však s tím?

Zajistit to, aby diskuse byla skutečnou diskusí, byť s časovým omezením.

Zajistit přímé přenosy z jednání zastupitelstva pro občany.

Vyčlenit alespoň jednu stranu zpravodaje obce pro opozici a občany.

Neumožnit zaměstnancům města, aby kandidovali do zastupitelstva, chtějí-li nadále být zaměstnanci.

Umožnit naopak to, aby kontrolní funkce (kontrolní výbor) měla opozice (jak se teď právě např. stalo na Slovensku po poslaneckých volbách).

Vyčlenit půl hodiny času na začátku jednání zastupitelstva pro připomínky občanů.

Minimalizovat odměny zastupitelů a členů výborů a komisí (v roce 1993 zastupitelé menšího města brali měsíčně 50 Kč – byla to spíše čestná funkce). Čím vyšší jsou odměny zastupitelů, tím je také větší ekonomická poslušnost k příslušné volební straně. Neposlušného by již v příštích volbách totiž strana neuvedla na kandidátce.

Demokratické volby nejsou zárukou toho, že nemůže dojít časem k posunu k diktatuře. Je potřeba průběžně provádět kontrolu činnosti zvolených. Vždyť Hitler, Gottwald i Putin byli také zvoleni demokraticky! A jak to dopadlo a dopadá?

Okřídlené heslo „Za demokracii je nutno bojovat denně!“ by občané měli brát mnohem vážněji, než jej dosud berou!

Alespoň jednou ročně na jednání zastupitelstva své obce by měl jít každý občan, který to s demokracií myslí vážně. Samozřejmostí by také měla být účast všech svéprávných občanů ve volbách. Kdo se voleb nezúčastní, ztrácí morální právo kritizovat zvolené.

Kde chybí argumenty, tam končí diskuse !

Ať dále žije demokracie !

Anna Spěváčková

Názory

19.11. 19:17Anna Spěváčková, SPD
POZOR! Článek je převzatý!!!
22.11. 11:54Lubor
pravda o diktatuře
24.11. 19:27Anna Spěváčková, SPD
Souhlas pan Joukla se zveřejněním článku
25.11. 07:49Anna Spěváčková SPD
kompletní e-mail
26.11. 08:18Anna Spěváčková SPD
také diktatura....
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz