Tisk článku

Zastupitelstvo schválilo Ceny města Neratovice 2023

V tajném hlasování bez předchozího vysvětlení, kdo je kdo a proč by měl cenu dostat, pouze na základě krátké informace, zvítězili tři občané města:

1. Miroslav Král -  za námět a realizaci unikátního proutěného betléma. Příště musí dostat cenu města i Lenka Klodová za dílo Miluji, pískovcové skulptury v lesíku u úřadu a zničené a odstraněné ohrazení hřiště u nemocnice. Další cenu dostane Kurt Gebauer za Knihu u Labe a poslední bude Jan Novotný za Jezdce na koni. Všichni tři posledně jmenovaní ale svá díla osobně vyrobili.

 

2. Josef Kubias – in memoriam za přínos pro kulturní a společenský život města Neratovice. Jaký? Skládal verše místního a regionálního významu, recitoval je při vítání občánků a loučil se se svými spoluobčany v obřadní síni. Také hrál divadlo.

 

3. Alois Václav Kubý – in memoriam za celoživotní práci v oblasti duchovního života (byl farář a vikář, pozn A.S.), rozvoj sociálních služeb (založil Charitu, ředitel, pozn. A.S.) a kultury města Neratovice.

Jeho plány na výstavbu kostela a sociálního střediska u Vojtěcha, kvůli kterým byla zbourána oblíbená hospoda u Vojtěcha, nebyly realizovány. V kapli sv. Vojtěcha zůstal pouze základní kámen. Přispěl k obnovení pouti k hrobu Františka Palackého v Lobkovicích.

 

Další navržené osoby:

- Vladimír Čermák byl předlistopadovým předsedou národního výboru, byl de facto zakladatel města Neratovice, člověk, na kterého vzpomíná hodně občanů s úctou a vděkem. Hovořil se lidmi, naslouchal jim, pomohl jim řešit tíživé životní situace. Když za ním někdo přišel, vyslechl jej a podle možnosti pomohl. Nepamatuji, že byl arogantní k lidem, jak se, bohužel, dnes chovají politici v čele města. Běda, když někdo z tmavých spoluobčanů zlobil. Už šel k předsedovi na koberec. Samozřejmě, že nebyl svatý. Měl své chyby. Rozhodoval o městě s ohledem na tehdejší zvyklosti. Jeho spolustraníci nedosahovali jeho kvalit, často to byli omezení a netolerantní komunisté. Rád se podíval skleničce na dno. Víc nevím, tak dobře jsem jej zase neznala. Ale byl člověk na svém místě. Pro většinu lidí byl autorita, uznávaná hlava města. Na prvním místě bylo pro něj blaho města a jeho obyvatel, ne jeho osobní prospěch. Nijak se neobohatil. Jak řekl farář Kubý na jeho pohřbu: „V kalhotách přišel na svět, v kalhotách z něj odešel“.

Před lety těsně po převratu někdo ze straníků navrhl, aby na dnešní radnici byla umístěna tabulka s upozorněním, že zde žil a pracoval předseda národního výboru Vladimír Čermák. V porevoluční euforii a naději v zářné zítřky návrh neprošel. Uplynula řada let. Zářné zítřky se kamsi rozplynuly, na radnici se střídají všelijací starostové a pamětníci začínají srovnávat. Když byl Čermák, mluvil s lidmi. Dnes ne. Nikomu se neposmíval. Ptal se jich na názor. Zajímalo ho, co zde chybí a mohlo by se prosadit. O tom se nám může jen zdát. Obyčejní lidé pro něj nebyli socky ani póvl jako dnes. Za odlišný názor či kritiku nikoho nepronásledoval ani na něj nevolal policii nebo soudy. Naopak, pokud to šlo, zjednal nápravu. Včera zase padl návrh na udělení ceny města. Byla jsem to tentokrát já, kdo ho navrhl. Neprošel. Možná ti mladí ani netuší, kdo to byl.

- ing. Miroslav Čemus – in memoriam za dlouholetou výchovnou činnost v oblasti skautingu

- STP- vedení organizace – za velmi prospěšnou činnost Svazu tělesně postižených

- Ing. Tomáš Machovec – za prospěšnou práci pro město v FCC (tak to nechávám bez komentáře!)

- Libuše Procházková – za vynikající přístup ke klientům v Pojďte dál

- Tomáš Grohman – za pomoc ukrajinským uprchlíkům

- Mgr. Marcela Brodilová – za obětavou práci s ukrajinskými uprchlíky – výuka češtiny

- Jan Hlavatý – za pomoc ukrajinským uprchlíkům – výuka češtiny a ubytování

- Marie Václavíčková – za dobrovolnou činnost ve Svazu tělesně postižených

- Sbor církve bratrské v Neratovicích – za pomoc ukrajinským uprchlíkům v mnoha oblastech

- Ing. Michaela Landová – za obětavou a rozsáhlou činnost pro Mlékojedy

Poněkud jsem zestručnila a zkrátila nominace z časových důvodů.

Připomínám, že podle Pravidel pro udělování ceny se cena uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i ocenění mimořádných projevů odvahy pči záchraně lidských životů.

Tak nevím. Co vy na to? Vyhovují všechny navržené subjekty těmto pravidlům?

 

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz