Tisk článku

Dopis Osadního výboru Byškovice radě  a zastupitelům města Neratovice

OV si nepřeje výstavbu Retail Parku v plánovaném rozsahu

Zastupitelstvo města Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

V Byškovicích dne 7.04.2023

Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města,

na základě hlasování zastupitelstva dne 08.02.2023 byl zřízen a založen Osadní výbor Byškovice (OV).

V souvislosti s prodejem pozemku města p. č. 140/7 v k.ú. Byškovice byl OV Byškovic pozván dne 27.02.2023 na prezentaci investora ohledně vybudování obchodního centra v Byškovicích. Zde nám byl předložen a prezentován společností RP Neratovice, s.r.o. návrh projektu výstavby. K návrhu jsme hned na místě měli řadu připomínek. Dotázali jsme se starosty pana Kroužeckého, do kdy máme dát stanovisko k prodeji pozemku a tedy k možnosti plné realizace plánované výstavby. Bylo nám řečeno, že to stačí do další schůze zastupitelstva tj. 22.03.2023.

Tedy jsme začali obcházet spoluobčany Byškovic a seznamovali jsme je s plánem výstavby. Potom jsme uspořádali veřejnou diskuzi, ze které jasně vyplynulo, že si občané nepřejí výstavbu v plánovaném rozsahu avšak v menším měřítku by byl záměr přijatelný (viz zaslané vyjádření OV Byškovic ze dne 18.03.2023 na MěÚ). Na zasedání zastupitelstva dne 22.03.2023 požádal pan Kadavý o slovo a chtěl seznámit zastupitelstvo s názorem občanů Byškovic. Celá záležitost na něho působila tak, že k dohodě již došlo před zasedáním. Tedy dříve než jste se mohli seznámit s naším stanoviskem.

Požadujeme tímto, aby byl brán zřetel na druhé nesouhlasné stanovisko ve vyjádření OV k této záležitosti a to na přímý přístup na obecní cestu bez použití soukromého pozemku developera. Prezentovaná studie pro odbočení neodpovídá parametrům pro vjezd kamiónů do objektu na parcely 133/1 a 133/2 (konzultováno s panem kapitánem Ing. Harmou Policie ČR).

Požadujeme, aby peníze získané z prodeje pozemku byly investovány do naší části obce.

Domníváme se, že OV byl založen hlavně pro komunikaci mezi občany a jimi zvolenými zástupci, jako prostředek, jimž občané vyjadřují své názory a přání týkající se prostředí, ve kterém žijí. K názoru občanů by měli zvolení zástupci přihlédnout při rozhodování. Takový postup zastupitelstva přispívá ke spokojenému životu v obci.

Tímto vyzýváme zastupitele, aby příště byla respektována vůle občanů a bylo přihlédnuto k jejich stanovisku tak, aby z našeho pohledu nedocházelo k neprojednání vyjádření OV. V opačném případě by práce OV ztratila smysl.

S díky a pozdravem

OV Byškovice

předseda Karel Kadavý

 

 

 

Anna Spěváčková

Názory

26.04. 13:54Hana
Byškovice
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz