Tisk článku

Na území Spolany se má stavět spalovna odpadů čili Průmyslové energetické centrum Neratovice (PECeN)

Na území Spolany se má stavět spalovna odpadů čili Průmyslové energetické centrum Neratovice (PECeN) neboli Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)

V těcho zařízeních se odpad nejen spálí, ale vyrobí se z něj teplo nebo pára a elektrický proud. Ale odpad jen tak nezmizí, zbydou emise vypuštěné do ovzduší obsahující karcinogenní (rakovinotvorné) dioxiny a furany, a pevné zbytky. Těch je 1/3 z původního množství odpadů. Zhruba desetinu tvoří popílek, což jsou zbytky z čištění spalin. V něm se nejvíce koncentrují toxické (jedovaté) látky, obzvlášť dioxiny, které se postupně hromadí v životním prostředí a v tělech živočichů, tedy i člověka. Narušují imunitu, fungování štítné žlázy a rozmnožovací systém člověka. Ale o dioxinech něco víme, vznikaly přece i ve Spolaně a spousta lidí na ně doplatila. Ale dioxiny a hlavně tzv. bromované dioxiny (jejich koncentrace se většinou vůbec nesledují) jsou i v dalších pevných zbytcích - popelu a strusce, což je nedokonale spálený odpad. Na př.kusy kovu, keramiky, skla, ale i papíru a pod. Přesto se popel a struska používají do stavebních materiálů. Pevné zbytky se ukládají na skládky, Ačkoliv, jak je zřejmé, obsahují velmi nebezpečné látky. A co hluk? Nebude spalovna hučet? To není nikde uvedené. Naše spalovna bude mít kapacitu 160 000 t odpadů. Neratovice vyprodukují celkem 8 115 t odpadu, z toho je 4 067 t tříděného, 56 t smetků ze silnic a 1 241 t objemného odpadu (to jsou skříně, pohovky a pod.) A to je málo. Bude tedy snaha třídit co nejméně, aby se "nakrmila" spalovna?  Tisíce tun odpadu se stejně budou muset dovážet z širého okolí. Nedivme se Libiši, že nesouhlasí se stavbou spalovny, na rozdíl od Neratovic, které proti výstavbě nemají námitek! Nikdo se nikoho neptal, zda zde chce spalovnu nebo ne. V mnoha městech uspořádali referendum a spalovnu zamítli. Jak  je zřejmé, budou nejen přes Libiš jezdit desítky kamionů s odpadem. Problémy s odpady nevyřeší spalovny. Jediné řešení je snížení množství odpadů. Snížit množství obalů (to je věc výrobců a prodejců!), znovu využívat materiály a použitelné předměty (město by mělo shromažďovat a opravovat vše, co lidé chtějí vyhodit a prodávat za pakatel zájemcům). P.S.:Šíří se zprávy, že až se postaví spalovna, nebudeme za odpad nic platit; to je výmysl.

Anna Spěváčková

Názory

17.02. 18:17Jan
Strasite lidi akorát
17.02. 20:21Anna Spěváčková
vysvětlení
17.02. 20:52Anna Spěváčková
schůzka jen pro zastupitele
22.02. 11:35Anna Spěváčková
Libiš zve občany na besedu o spalovně!
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz