Tisk článku

Zase někdo vyrobil další kus papíru. Podobných má město už spoustu a k ničemu. 2.díl.

Víte, že město od srpna 2021 vlastní dokument "Cíle a závazky energetické politiky"? Kdo ho vypracoval, ví bůh, údajně jej podepsal starosta Kroužecký.

Co dalšího dokument obsahuje:

Město Neratovice dále v rámci této energetické politiky prohlašuje, že bude:

1. pro dosažení energetických úspor udržovat efektivně fungující informační systém, založený na monitoringu dat o spotřebě a umožňující další práci s těmito daty,

2. zřizovat, jmenovat a podporovat pozici energetického manažera města a funkční Tým energetického managementu,

3. uplatňovat energetické parametry a kritéria při nákupu produktů, materiálu a služeb, při přípravě investičních akcí s vazbou na spotřebu energie či vody a smluvně požadovat jejich plnění

4. předkládat, diskutovat a prosazovat návrhy na snižování energetické náročnosti a využívat moderní technologie a postupy,

5. zajišťovat dostupnost informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot,

6. rozvíjet možnosti energetického poradenství občanům města,

7. postupovat v souladu se všemi platnými legislativními a dalšími požadavky vztahujícími se ke spotřebě energie,

8. tuto energetickou politiku dokumentovat a sdělovat všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům, nájemcům a spolupracujícím osobám, komunikovat ji na všech úrovních, pravidelně přezkoumávat a v případě potřeby aktualizovat.

 

Můj komentář:

ad 1.: Chci vidět v Neratovicích fungující informační systém...to bude zase jen na facebooku a lidé bez přístupu na počítač a na FB zase ostrouhají?

ad 2.: Energetický manažér města už existuje, je to paní Jana Laubová, pracovala už delší dobu v kanceláři tajemníka města a jmenována byla podle dokumentu v části schválení týmu managementu hospodaření s energií. V popisu činností kanceláře tajemníka města je popsána činnost energetického manažera:  na všech měřících místech odběru elektrické energie města sleduje účinnost energetických opatření při jejich spotřebě. Takže bude kontrolovat elektroměry. To je zase funkce pro funkci. A kde je poradní činnost???? Kde je spotřeba plynu? (tedy pokud vůbec bude…) To není energie?

 

TÝM MANAGEMENTU HOSPODAŘENI S ENERGIÍ

Pracovní komise byla schválena radou města dne 25.8. 1921.

Členové: Jana Laubová – energetický manažér, tehdy místostarosta M. Lenc, tajemník Petr Svoboda a úředník Josef Beláz, realizace staveb.

ad. 3.: Chci vidět, jak bude město vymáhat plnění čehokoli při investičních stavbách, když město nebylo schopné dosáhnout toho, aby firmy při zahájení stavebních prací chránily zeleň. Při rekonstrukci ulice Školní nebyly chráněny kmeny stromů podél stavby, při kopání výkopů pro T-mobil byly kořeny stromů a keřů bezohledně ničeny a poškozovány atd.

ad 4.: Město bude s někým diskutovat? S kým???? S nikým nikdy nediskutovalo.

ad.5: Město chce zajistit dostupnost informací….to je asi nějaké sci-fi. Doposud aby z něj lidé tahali informace; co jde, město utajuje a navíc mnoho lidí spojených s radnicí lže.

ad. 6: Energetické poradenství  pro občany – to jsem navrhovala na zasedání, bylo to zamítnuto. Jak to, že doposud nefunguje, to jsou zase jen slova na papíře?

ad.8: A co tak sdělovat energetickou politiku zastupitelům, hlavně opozičním, kteří se nedostanou k informacím, a samozřejmě i k občanům?

Takže vážení čtenáři, to je asi vše. Pište, prosím, své připomínky. Děkuji.

 

 

Anna Spěváčková

Názory

01.11. 12:04Anna Spěváčková
diskuze???
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz