Tisk článku

Vedení města dalo novým územním plánem obyvatelům ránu pěstí

 V novém územním plánu je spousta míst, proti jejichž nepřijatelnému využití roky protestovali obyvatelé města. Nový územní plán (ÚP) je tak špatný, že by se měl zamítnout a přepracovat.

Jenže nyní má koalice v zastupitelstvu opět potřebnou většinu jedenácti hlasů a územní plán schválí, i když zatím předstírá snahu po domluvě s ostatními zastupiteli.

Na vysvětlení: radní Michaela Landová minulý týden složila mandát; důvodem bylo budoucí hlasování o návrhu nového územního plánu. Opozice tajně doufala, že paní Landová jí poskytne potřebný jedenáctý hlas pro neschválení problematického nového územního plánu, ale přepočítala se.

Paní Landovou nahradí Jakub Zika, člen finančního výboru. Ten bude na 100% hlasovat pro nový územní plán.

A zpátky k novému územnímu plánu. Proč je problematický? Desítky občanů města se obrátily na pořizovatele  ÚP - odbor výstavby na městském úřadu – se stovkami námitek a připomínek. Pořizovatel – úřednice státní správy paní Čákorová – údajně ve spolupráci s určeným zastupitelem (svými politickými souputníky zvoleným Tomášem Hrodkem, členem ODS, absolventem hotelové školy), který měl pravidelně informovat zastupitelstvo (ani jednou to neudělal!). A další renonc:  údajně se vedení města žádné spolupráce s pořizovatelem nezúčastnilo (přestože jsou členové zapsáni na zápisech ze společných schůzek) a nemohlo prý zasáhnout do podoby územního plánu. Teď bych měla pokračovat ve vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce.  Ale pokračujme.

Spousta námitek byla překlasifikována jako připomínky. Jaký je v nich rozdíl? Námitky může podávat jen určitá skupina osob (vlastníci pozemku, zástupci veřejnosti, ale i spolky a všichni, kdo se cítí být záměrem poškozeni). S námitkami se MUSÍ pořizovatel vypořádat a rozhodnout, zda je zohlední nebo ne a musí to ODŮVODNIT. O námitkách musí hlasovat zastupitelstvo. (Ale to je smete ze stolu jednou větou…). Připomínky může podat každý, ale musí být vyhodnoceny a zohledněny. (Co to je, není jasné.) S námitkami se pořizovatel (odbor výstavby) řádně nevypořádal.

Jako určeného zastupitele si koalice zvolila Tomáše Hrodka (absolvent hotelové školy). Ten měl komunikovat se zastupitelé na pracovních setkáních, kde měli probírat, jak dále postupovat s územním plánem. Výsledky těchto schůzek pak měl předkládat pořizovateli. Důležitá je včasná a úplná komunikace mezi zastupiteli, projektantem a pořizovatelem, a právě její hladký průběh by měl řádně zajistit určený zastupitel. Jenže, T. Hrodek nikdy o ničem zastupitele neinformoval. Vše se dělo za zavřenými dveřmi na radnici

Je nutné připomenout, že ÚP je v mnoha bodech v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. 

A teď co je novém ÚP naprosto nepřijatelné.

Přístaviště. Zastupitelé schválili usnesení, že starosta města vstoupí do jednání s ředitelstvím vodních cest o přeložení přístaviště k Žebráku. Přesto je umístěno v novém ÚP u louky v Lobkovicích, proti čemuž obyvatelé protestovali, a to nejen lobkovičtí, ale i veslaři a obyvatelé vzdálenějších míst.

Zahrádky určené k likvidaci. Za Billou a za Penny kvůli individuální výstavbě, Na Výsluní kvůli nové obslužné komunikaci v polích. Podle nového zahrádkářského zákona je zahrádkaření veřejně prospěšná činnost a má se podporovat.

Parkoviště na sídlišti na zelených plochách se stromy – většinou na bocích panelových bloků.

Parkoviště místo rozsáhlé zelené plochy se spoustou zeleně naproti krytému bazénu.

Rozsáhlé zábory orné půdy určené pro zástavbu a to i zástavbu hromadnou, zvláště na okraji města směrem do volné krajiny. Vláda už před několika roky vydala nařízení, aby se města nerozšiřovala do volní krajiny a nevytvářela nové a nové satelity. Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond se týkají 135 hektarů!

Na další nepřijatelné části územního plánu zde není prostor. Územní plán by měl být zamítnut a přepracován. Jenže koalice má nyní už jistých 11 hlasů a pokud dojde k nějaké změně obsahu ÚP na základě určitých dohod, pak je to jen proto, že se blíží volby a někteří činitelé by chtěli zůstat u koryt a další se k nim dostat.

 

 

 

 

Anna Spěváčková

Názory

02.03. 07:02Rostislav z Lobkovic
územní plán a nepravdy
02.03. 13:40Anna Spěváčková
znovu vysvětlení a dotaz
02.03. 13:14Neratovák
k paní Landové
03.03. 07:49Marie
opozice x koalice
03.03. 12:45občan Lobkovic
reakce
03.03. 23:25Občanka Lobkovic
Chá,chá
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz