Tisk článku

Rozpočet na rok 2022

2x jsem na zasedání zastupitelstva v září a říjnu navrhovala, aby byl rozpočet předložen zastupitelstvu už po 2. nebo dalším čtení na radě – můj návrh nebyl schválen! Nakonec byli zastupitelé pozváni na tzv. pracovní schůzku, ze které se NEDĚLÁ zápis - bez přítomnosti veřejnosti

Byla nám, zastupitelům, předem elektronicky zaslána aktuální verze návrhu rozpočtu z 12.10. 2021, z něhož jsem vybrala:

Vyjádření předkladatele ing. M. Melicharové, vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice:

- rozpočet na rok 2022 bude sestaven jako deficitní, počítá se s deficitem ve výši 218,5 milionu Kč.

- podle makroekonomické  predikce (předpovědi) MFČR ze srpna 2021 se očekává růst reálného HDP pro rok 2022 4,2%.

No to chci vidět! (Pozn. A.S.)

- meziroční inflace v září 2021 je 4,9%, v roce 2022 se bude pohybovat nad 3%

Údajně to bude až 10%, tvrdí někteří ekonomové. (Pozn. A.S.)

- v návrhu rozpočtu je zahrnuta dotace z MPSV na přístavbu DKE ve výši 56 mil. Kč. Ostatní dotace nejsou uvedeny v rozpočtu pro rok 2022.

- Celkové kapitálové výdaje jsou 287,3 mil. Kč, z toho 278,8 mil. je připraveno na investiční akce.

Ty vybírá vedení města, zastupitelé ani veřejnost nemají vliv na jejich výběr! (Pozn. A.S.)

- největší stavební akcí je výstavba 1.etapy nové polikliniky za 90 mil. Kč, další akcí je budování přístavby DKE za 81 mil. Kč.

Kdyby město neuváženě nezprivatizovalo budovu s poliklinikou na Kojetické ulici, nemuseli bychom nyní zbytečně utrácet za novou polikliniku. Kdo ví, co v ní časem bude, až město nasadí  tržní nájem a pak tam budou plastičtí chirurgové nebo jiný lukrativní obor. Místostarosta Lenc se už vyjádřil v tom smyslu, že město musí vydělávat…Stejně tak je ve hvězdách, komu bude sloužit nová přístavba. Vrabci si ve městě štěbetají, že se uvažuje o velmi výdělečném Alzheimer centru, kde klienti platí velmi vysoké částky, na které většina lidí ve městě nedosáhne. Je to možná jenom drb, uvidíme na další tzv. pracovní schůzce bez přítomnosti veřejnosti. Tedy pokud se bude konat...

Pokračování v příštím článku.

 

 

Anna Spěváčková

Názory

24.11. 14:10Jiří
Rozpočet na novou polikliniku.
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz