Tisk článku

Proč by město mělo upustit od výstavby na orné půdě

Klima se mění, trvale se otepluje. Jako hlavní příčina je uváděna stoupající koncentrace oxidu uhličitého CO2 v ovzduší a z toho vyplývající skleníkový efekt.

Jenže za skleníkové plyny jsou pokládány také vodní pára, metan, oxid dusný, přízemní ozon a další. Je opravdu příčinou oteplování CO2, kvůli němuž se zakazují benzinové a naftové motory, topení uhlím, dokonce i dřevem bez ohledu na to, že není známo jádro problému? Vyřeší problém elektromobilita nebo je to cesta do chudoby a strádání?

Podívejme se globálně na změny na planetě. Ubývají lesy, pokračuje likvidace orné půdy. A tady se pozastavíme. Půda se totiž chová jako nějaká houba. Nasává vodu a je schopná ji zadržet. Ochlazuje a zvlhčuje klima na zemi.

Kdysi jsem zažila přednášku členky Rangers ve floridském Everglades.  S houbou v ruce vysvětlovala školní třídě úlohu půdy pro vodní režim krajiny. S houbou v ruce předváděla školní třídě, jak půda nasává vodu a pak ji zase jako vodní páru vypouští do ovzduší. Přesně tak se chová i orná půda kdekoli na světě. U nás také. A teď si spočítejte, o kolik % orné půdy jsme jen v rámci našeho státu přišli.

Za období od roku 1999 do 2017 ubylo celkem až 77 tis. ha zemědělské půdy, co v průměru představuje úbytek cca 4 tis. ha ročně a více než 11 ha za den. Ubývá i množství ornice působením přívalových dešťů a větru. V České republice je určitou formou vodní eroze potenciálně ohroženo 54 % zemědělské půdy, různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy.

I doposud zachovaná půda ztrácí svou kvalitu, je utužená tak, že po ní voda odtéká pryč, jak ztrácí svou nasákavost. Proto tak zemědělce trápí sucha.

Pakliže se vrátíme o padesát let nazpět, je to katastrofa, kterou způsobila hamižnost a hloupost lidí. Na celém světě i u nás bylo postaveno obrovské množství staveb a infrastruktury, kvůli nim byla zničena funkce půdy na ochlazování a zvlhčování klimatu. Navíc ony stavby absorbují sluneční záření a s ním i teplo, které je pohlcováno a postupně vyzařováno do prostoru.

Pak se nedivme, že se otepluje. Ve městech dokonce je až o tři stupně tepleji než v okolí a tento fenomén neustále roste.

Rozhlédněte se po našem městě, kde všude zmizely zahrady a pole a místo nich byly postaveny domy, kolem nich byly vydlážděny pozemky, vznikly širokánské silnice a hrbolaté chodníky.

Za těchto okolností je zločinem padajícím na hlavy vedení města stavět na pozemku, který město koupilo od pana Lobkowitze. Buď ponechte pole pro pěstování plodin nebo, a to by bylo vhodnější: rozparcelujte a pronajměte plochu zahrádkářům, aby si mohli vypěstovat svou zdravou zeleninu a ovoce v době, kdy ceny míří do neskutečných výšin a kdy nemáme jistotu, že nám vůbec někdo něco prodá - dovážíme více než 60% zeleniny. 

Pne starosto, zasaďte se o to, aby se na orné půdě nestavělo! Nakonec, kdo nyní dosáhne na hypotéku při současných cenách? Žádný obyčejný člověk. Developeři si už mnou ruce, jak jim město svěří výstavbu!

 

 

Anna Spěváčková

Názory

23.10. 19:24Anna Spěváčková
Schůzka k využití pozemku V Trativodech.
24.10. 22:07Jiří
no to víte, boháči
25.10. 06:31Lubor
developeři
25.10. 06:58mno
chystat se mohou
23.10. 19:35Anna Spěváčková
Schůzka k využití pozemku V Trativodech.
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz