Tisk článku

Díky akátům bylo letos dost medu

Je všeobecně známo, že včely strádají nedostatkem potravy – pylu a nektaru z květů, kterých ubývá. Týká se to ale všech opylovačů nejen včel medonosných: čmeláků, včel samotářek, které netvoří společenství, motýlů, pestřenek, občas vosíků či brouků.

Většina lidí si myslí, že opylují pouze včely, protože právě jim bere člověk tolik žádaný med, který by měl sloužit včelám jako potrava v zimním období. Místo medu dostávají včely jako náhražku cukrový roztok.

A právě letos měly včely smůlu. Dlouhé a studené jaro jim nedovolilo vyletět a sbírat pyl a nektar, když se oteplilo, většina stromů a keřů už odkvetla a tak zůstala jen řepka jako zdroj potravy. Nic dalšího by už nebylo. Jenže byly zde naštěstí akáty, které letos kvetly mimořádně masivně. Zachránily včely a také med.

Kdyby nebylo akátů, nebylo by dost nejkvalitnějšího medu pro lidi.

Přitom akáty jsou podle EU hodnoceny jako nežádoucí, dokonce nebezpečné, invazivní, protože zde nejsou doma, ale byly dovezené jako medonosné z Ameriky přibližně v roce 1601 francouzským botanikem Jeanem Robinem, po němž dostaly své rodové jméno. V Česku je trnovník akát zmiňován poprvé v roce 1710. 

Invazivní znamená, že se snadno šíří a vytlačují původní rostliny. Proto byly nežádoucí, nevysazovaly se, pouze kácely. Jenže nyní se situace změnila. Stoupající teplotě a suchu, stejně jako novým chorobám a škůdcům se naše domácí dřeviny neumí přizpůsobit a hromadně hynou. Například borovice usychají doslova před očima. Když neuschnou, srazí je k zemi vichřice, které se v Neratovicích opakují s železnou pravidelností.

Proto by se měly ponechat a vysazovat akáty ve městech, kde jejich invazivnost nevadí a nekácet je, protože se může stát, že jediné stromy, které odolají měnícímu se klimatu jsou právě stromy introdukované čili nepůvodní. Praha už vysazuje akáty jako uliční stromořadí.

Mělo by nám záležet na každém stromu (a keři).

Přesto byly v lesíku Mládežnická vykáceny desítky akátů. Podporovaly svými korunami stabilitu štíhlých borovic a chránily je před zlámáním a vyvrácením. Město si najalo dřevorubce - projektanta, který se možná vyzná v péči o hospodářský les, ale nechápe, jaký význam má přirozeně se obnovující lesík, ochlazující město a chránící jej před emisemi ze silnice a železniční tratě.

Co by ovšem člověk neudělal pro peníze.

Proto byly vykáceny akáty, přeřezány břečťany, vyřezány keře a mladé stromky vyrůstající pod dospělými stromy. Proto byly vybagrovány nové mizerné cesty bez ohledu na kořeny stromů.

Jenže akáty se umí bránit. Z kořenů odstraněných stromů vyrůstají nové výmladky. Zhotovitelská firma je trvale prolévá prostředkem na hubení zeleně obsahujícím karcinogenní glyfosát.

Hnědá barva uhynulých dřevin změnila poničený lesík v nevábný prostor, který měl podle města sloužit jako sportovní areál. K tomu nelze už nic dodat.

Anna Spěváčková

Názory

15.10. 07:12Helča
včelařka Mrzílková
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz