Tisk článku

Bezručovka neboli ulice P. Bezruče

Další problematická rekonstrukce ulice, při níž mizí zeleň a ještě nahrává developerům a majitelům aut.

Ne každý vidí na vlastní oči, co se při rekonstrukci provádí, nepomůže mu ani web města, kde není uvedena v projektech v realizaci ani v připravovaných projektech, marně byste ji hledali i v investičních akcích města. Po dlouhém a složitém hledání ji najdete ve veřejných zakázkách. Chcete-li si stěžovat na špatnou dostupnost informací, pak vám určitě bude řečeno, že je vše na webu, jen jste neschopní si je vyhledat.

Pokud vám ještě zbývá chuť a síla na zjištění podrobností, dozvíte se, že se jedná o celkovou rekonstrukci v délce 346 metrů. Stávající vrstva je odfrézována a bude proveden nový kryt asfaltovým betonem. Po levé straně (myšleno když jdete k náměstí) budou vybudována šikmá stání (kvůli nim zmizely všechny keře – za zelena a v době hnízdění ptáků!), je jich, pokud jsem dobře počítala, 16 nebo 17. Plocha kolem nových parkovacích míst bude zatravněna. Žádné nové keře ani stromy. Spíš mám dojem, že bude odstraněna stávající vegetace zhodnocena coby nekvalitní.  Šířka silnice je stanovena na 3,50m – 4,00 m. Po pravé straně je už budován parkovací pruh široký 1,80m – 2,00m, parkovací místa budou tvořena betonovou zatravňovací dlažbou. Z nich bude mít určitě největší radost známý makléř Jeřela, protože mu vyřeší chybějící parkovací místa pro nově postavené obytné domy v ulici. Součástí návrhu bude i nové veřejné osvětlení s LED svítilnami.

(Převzato a upraveno z žádosti města o souhrnné vyjádření odboru ŽP pro koordinované stanovisko k záměru Rekonstrukce ulice. P. Bezruče.)

V tomto stanovisku odboru životního prostředí (orgánu ochrany přírody) je uvedeno(upraveno):

1. Při výstavbě musí být chráněny stromy podle normy (nejsou)

2. Výkop musí být vzdálen od paty kmene stromu nejméně 2,5m  Ochrana dřevin bude provedena před započetím prací. (není provedena)

3. V kořenové zóně bude kopáno ručně, kořeny nebudou přerušeny.

4. Budou chráněny všechny, i tzv. náletové dřeviny (všechny dřeviny jsou rovnocenné, nejsou chráněny.)

5. Vykácení všech dřevin ve stanovené velikosti musí být povoleno odborem životního prostředí (Spolek občanů Neratovic, ačkoli se přihlásil jako účastník řízení, povolení kácení neobdržel!)

6. Na plochách zeleně se nebude uskladňovat žádný materiál.

7. Všechny plochy budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu  - osety travním semenem. (proč nebudou obnoveny i původní dřeviny?)

Ale nikde není uvedeno, že budou vysazeny nové náhradní porosty. Jak je možné, že orgán ochrany přírody nenařizuje náhradní výsadbu místo zlikvidované zeleně? Není něco vadného na odboru životního prostředí? Úředníci se tam střídají jako ponožky bez ohledu na svou profesionální zdatnost pod ochranou vedení města a radnice. Podle toho vypadá životní prostředí ve městě.

Anna Spěváčková

Názory

22.08. 16:53Anna Spěváčková
náhradní výsadba
25.08. 16:14Jitka
ano,chce to
30.09. 10:18Anna Spěváčková
Kostomlatská pustina
30.09. 04:23Petr
vypadá to tam
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz