Tisk článku

Zastupitelé podnítili svolání veřejného zasedání kvůli pomoci Jižní Moravy zasažené tornádem, bude se konat 14. července 2021

Jak už jsem psala, starosta města nesvolal zasedání zastupitelstva, aby schválilo finanční pomoc Jižní Moravě zdevastované tornádem. Udělali to zastupitelé v souladu se zákonem o obcích.

Zeptala jsem se SMSkou 25. 6. 2021v 11.23 starosty města, zda bude svoláno zastupitelstvo města kvůli pomoci Moravě, poškozené tornádem dne 24.6.202, nebo se něco chystá? Můj dotaz  zůstal bez odpovědi.

Dne 26.6.2021v 9.44 jsem proto navrhla SMSkou starostovi Kroužeckému svolat zasedání zastupitelstva města a schválit peněžní částku dle návrhu. Odpověděl, že je zatím ve styku s krizovým štábem jihomoravského kraje a s vedením Hodonína. Píše, že nabídli svoji pomoc, ale čekají na jejich požadavky. Tím skončila korespondence se starostou.

Mezitím už města i vesnice vyslala hasiče, materiální i peněžní pomoc zoufalé Jižní Moravě.

V Neratovicích se nic nekonalo, zavládlo ticho. Vedení města mlčelo a nereagovalo, přesto že v době povodní nám pomohli lidé z celé republiky. Hlavně, že lidé v čele města mají díky odměnám  luxusní obživu. Proč by někomu měli pomáhat, i když to není z jejich peněz. Je to ostuda.

Proto se postupně domluvila skupina dvanácti zastupitelů, že využije zákon o obcích, požádá o svolání zasedání zastupitelstva a většinou hlasů schválí finanční pomoc obcím postiženým tornádem nebo následky bouře.

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., par. 92, odst. 1: Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Odst. 2 : Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Městský úřad Neratovice oznamuje konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 14. července 2021 od 16:00 hod v sále Společenského domu Neratovice.

Program:

1. Zahájení jednání

2. Schválení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu a jednacího řádu Zastupitelstva města Neratovice

3.1 Schválení programu jednání

3.2 Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice – jednorázová změna

4. Různé

4.1 Schválení finanční pomoci oblastem postiženým bouřemi a tornádem z 24. 6. 2021

5. Rozpočtové úpravy města Neratovice na rok 2021

5.1. Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 5 (v Kč)

6. Ukončení jednání

Ing. Roman Kroužecký, starosta                                           Ing. Petr Svoboda, tajemník úřadu

 

 

Anna Spěváčková

Názory

08.07. 04:34Jirka
tak to jo
08.07. 10:23Anna Spěváčková
hovor se starostou
08.07. 13:43Jitka
od něj
09.07. 08:39Pavla Kuchařová
odborník nejsem, ale ...
09.07. 10:49Anna Spěváčková
zpověď nebo výslech?
10.07. 08:09Anna Spěváčková
odpověď Pavle Kuchařové
09.07. 08:43Pavla Kuchařová
otázka
08.07. 15:55Anna Spěváčková
Je v tom háček...
10.07. 20:18Marek
já to vidím stejně
17.08. 11:38Anna Spěváčková
protinávrh
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz