Tisk článku

Kolik město zaplatilo na soudní řízení a právní zastoupení ve sporu s BD Na Výsluní

Na zasedání zastupitelstva 24. března jsem požádala o písemnou informaci, kolik celkově město vynaložilo na prohrané soudní spory s BD Na Výsluní včetně nákladů na právní zastoupení.

Jednalo se o řízení před Okresním soudem, Krajským soudem, Nejvyšším soudem a Ústavním soudem + další náklady.

Dne 6. dubna jsem  obdržela e-mail zaslaný tajemníkem P. Svobodou s požadovaným vyčíslením nákladů na soudní řízení a další náklady s nimi spojenými.

Cituji přesně dle textu e-mailu

Náklady celkem: 215 050,- Kč.

Z toho:

Náklady v rámci prvostupňového a odvolací řízení před soudem 163 842,- Kč

Náklady na ÚS a NS (ůstavní soud a Nejvyšší soud)                       51 208.- Kč

Uvedené zahrnuje:

Soudní poplatky, náklady expertního právního posouzení – posudek AK KVB, náklady právního zastoupení.

Částka, o které se ve sporu jednalo, činí 51 576 668,- Kč

Náklady sporu tedy dosáhly cca 0,4% sporné částka.

Když se zastupitelka paní Brodilová tázala na zasedání zastupitelstva dne 10.2.2021, jaké náklady města byly vynaloženy v souvislosti s tímto sporem, starosta Kroužecký přečetl vyjádření JUDr. Bolfa, že dosavadní náklady činí 30.000 Kč, za podání ústavní stížnosti se neplatí soudní poplatek.

Mgr. Brodilová uvedla, že se neptala jenom na soudní poplatky, že se ptá i na náklady advokáta a optala se, kdo žalobu podával, zdali Mgr. Boldys nebo JUDr. Bolf. Ing. Svoboda odpověděl, že právní spor po Mgr. Boldysovi převzal JUDr. Bolf a odměnu, kterou za tento spor dostal doposud, vyčíslíme jí do příště.

Příště nikdo nic nevyčíslil; takové nesplněné sliby se vyskytují běžně na zasedání zastupitelstva. Proto jsem požádala na zasedání 24. března 2021, abych byla písemně informována, jaké celkové výdaje tím vznikly městu ve spojitosti se všemi soudními procesy, včetně odměny pana advokáta Bolfa. „Chtěla bych to písemně, prosím“.

Obdržela jsem výše uvedený email s vyčíslenými náklady.

Jenže v písemné odpovědi nejsou uvedeny jednotlivé částky, které je nutné konkretně rozepsat.

Požádala jsem tajemníka Svobodu o rozepsání částek:

1. Náklady v rámci prvostupňového řízení: 33 315,- Kč

2. Odvolací řízení před soudem: 40 140,- Kč

3. Náklady ÚS: 14 520,- Kč

4. Náklady NS: 36 688,- Kč

5. Veškeré soudní poplatky a to zvlášť: 16 000,- Kč

6. Náklady expertního právního posouzení

- posudek AK KVB (žádám o kopii): 43 560,- Kč

- náklady právního zastoupení: 93 860,- Kč

Poznámka

Členění je uvedeno dle struktury požadované tazatelkou

Upozornění:

Prostý součet všech výše uvedených čísel uvedených čísel poskytne nesprávný výsledek celkových nákladů sporu – některé položky by takovým postupem byly sečteny 2x. Celkové náklady sporu jsou 168 223,- Kč, jak je uvedeno v souboru „odpověď opravená“.

Následovala odpověď opravená:

Náklady soudních řízení vedených ve sporu s BD Na Výsluní:

Náklady celkem: 168 223,- Kč

Z toho:

Náklady v rámci prvostupňového a odvolací řízení před soudem 117 015,- Kč

Náklady ÚS a NS 51 208,- Kč

Uvedené zahrnuje:

Soudní poplatky, náklady expertního právního posouzení, náklady právního zastoupení.

Částka, o které se ve sporu jednalo, činí 51 576 668,- Kč.

Náklady sporu tedy dosáhly cca 0,32% sporné částky.

 

Zvláštní, že? Jak je možné, že v první odpovědi je uvedena jiná celková částka než v odpovědi následující? Je první celková částka správná a druhá účelově upravená, aby se občané  nedozvěděli pravdu?

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz