Tisk článku

Město vědomě utrácí naše společné peníze za soudy a advokáta

Tentokrát to nejsou zbabrané a zbytečné revitalizace ani hrbolaté chodníky či záhony místo keřů a stromů. Jedná se o soudy, o kterých je předem známo, že je město prohraje.

O co se jedná? Před dvaceti lety stát podpořil výstavbu asi 40 tisíc nájemních bytů, v Neratovicích se jedná o byty v domě č. 1380 a 1381 v ulici Na Výsluní, to je ten dům, u kterého spadlo lešení.

Město v tomto domě drží majetkový podíl, který měl být převedený na členy bytového družstva za symbolickou částku jedné koruny nebo zdarma. Převod byl dohodnutý před dvaceti lety. Město tehdy využilo možnosti ušetřit peníze z rozpočtu a vybudovalo bytový dům prostřednictvím investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci za finanční účasti zájemců o byty. Přestože se ve smlouvách obce zavázaly po dvaceti letech převést své majetkové podíly za symbolické částky, teď se tomu řada z nich brání a některé dokonce požadují další finanční kompenzace. Stejně se rozhodlo postupovat i město Neratovice.

Spor města s Bytovým družstvem Na Výsluní nakonec skončil u soudu. Město ale prohrálo všechny soudy. Nejprve Okresní soud, proti jehož rozsudku se město odvolalo. Krajský soud o odvolání rozhodl tak, že rozsudek prvního stupně se potvrzuje. Následoval Nejvyšší soud. Ten došel poté došel k závěru, že dovolání města je nepřípustné a dovolání odmítl.

Jestli si myslíte, že si město dalo pokoj a smířilo se s prohrou, hluboce se mýlíte. Město s názorem soudů nesouhlasilo a považovalo jej za projev nesprávného právního posouzení. Město bylo přesvědčené, že závazek k převodu majetku města za 1 Kč je absolutně neplatný. Obrátilo se na Ústavní soud.

Rozhodnutí města obrátit se na Ústavní soud byl předložen zastupitelstvu města na zasedání dne 10. 2. 2021. Vyšlo najevo, že ústavní stížnost již byla podána a rozhodnutí města obrátit se na Ústavní soud již schválila rada města, což je v rozporu se zákonem o obcích. Proto bylo navrženo usnesení a zastupitelé o něm hlasovali.

Předsedající Ing. Roman Kroužecký nechal hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Proškové:

I. Zastupitelstvo města Neratovice vyhrazuje záležitost stažení do své pravomoci dle ust. § 84 odst. 4 zákona o obcích.

II. Zastupitelstvo města Neratovice schvaluje stažení (zpětvzetí) ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR ve věci sporu s BD Na výsluní (se sídlem Na Výsluní 1380, Neratovice), jehož předmětem je převod pozemku pod bytovým domem 1380-1381 a podílu 37 % téhož bytového domu do vlastnictví BD Na výsluní (se sídlem Na Výsluní 1380, Neratovice).

III. Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje zpětvzetím ústavní stížnosti starostu města.

Výsledek hlasování: Z přítomných: 20, Pro: 9, Proti: 3, Zdrželi se: 8, Nehlasoval: 0

Usnesení nebylo schváleno.

Takže ústavní stížnost nebyla stažena.

Kdo hlasoval PROTI stažení ústavní stížnosti: Kroužecký, Lenc a Mrzílková

Kdo se ZDRŽEL: Hornák, Hrodek, Jinoch, Kaňka, Kořanová, Landová, Poříz. Rajchertová.

Vzhledem k tomu, že město u Ústavního soudu prohrálo, máme zde 11 zastupitelů, kteří hlasovali v rozporu s požadavkem počínat si s péčí dobrého hospodáře, protože všechny soudy a advokát JUDr. Bolf nás něco stály. Předpokládám, že na středečním zasedání městského zastupitelstva 24. 3. 2021 se budu ptát, a nejen já, na celkovou prošustrovanou částku.

A ještě na závěr - cituji z Usnesení Ústavního soudu: „...město dokonce namítá, že zastupitelé obce při své činnosti, mimo jiné, spravují majetek obce a je nepochybné, že při své činnosti jsou povinni počínat si s péčí řádného hospodáře. Pokud pak zastupitelé obce bez zjevného opodstatnění schvalují (29.4. 1998 – pozn. A.S.) prakticky bezplatný převod obecního majetku v hodnotě několika milionů korun českých, lze v takovém jednání spatřovat nejen porušení povinnosti jednat při správě obecního majetku s péčí řádného hospodáře, ale takové jednání dokonce může naplňovat znaky trestněprávního jednání, konkretně pak skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle tehdy platného trestního zákoníku.“

Je pikantní, že město, které rozprodalo městské byty  – tj. tímto nás občany ochudilo o náš společný majetek - se ohání  péčí dobrého hospodáře.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz