Tisk článku

Komu slouží městská periodika?

Ti, kdo jsou u moci, využívají veřejných peněz, aby se u moci udrželi.

Není to žádná pomluva nebo lež. Stačí si prostudovat Listy města Neratovice, před lety výstižněji nazvané Listy neratovické radnice, které jsou financovány z rozpočtu města (z našich peněz) a zdarma rozdávány do každé schránky.

Podívejme se, jak velkou plochu zabírají příspěvky politiků na radnici a na jak velké ploše najdete alternativní nebo odlišné názory..

Už sám „Status vydávání měsíčníku Listy města Neratovice“ nahrává radnici. Zastupitelé, občané a další subjekty mají nařízený rozsah příspěvku 1 500 znaků včetně mezer, což je hodně málo,

zatímco vydavatelům (tj. starosta a místostarostové) a odborům, je hej! Pro ně neplatí žádný limit. Mají neomezený prostor, mohou si psát o čem chtějí, nikdo je necenzuruje.

A musím konstatovat, že toho radnice náležitě využívá. Podívejme se na poslední výtisk 1. lednového čísla Listů roku 2021.

První strana – mohutný silvestrovský ohňostroj. Má navodit dojem, že je organizován městem, ale je to obvyklá soukromá (a hodně drahá) iniciativa.

Druhá strana jsou samé fotografie. Ale i za těmi se skrývá chvála činů lidí z radnice. Mikuláš , „unikátní“ Betlém a jarmark před DKE mají ubezpečit občany, že město dbá na tradice. Chodník na hřbitově a rekonstrukce komunikace v Květnové má představit jedny z mnoha chvályhodných stavebních činností města. Výstava fotografií Kamenné knihy má ukázat město jako podporovatele kultury a pak dva snímky, které mají doložit, jak naše město miluje a chrání zeleň. Malé dětičky ze školky s ekologickým projektem a a výsadba keřů u radnice (mimochodem, rostly zde původně tři stříbrné smrky – vyvrátily se za vichřice a místo nich navrhla pracovnice odboru ŽP pár keříků, které nemohou nahradit vzrostlé stromy).

Horní část třetí strany zabral článek starosty Kroužeckého, který nám oznamuje, že nás v příštím roce čeká spousta zajímavých a příjemných událostí. To určitě. Epidemie hned tak nezmizí, očkování vázne a on se rozplývá nad tím, jaké významné akce nás čekají. Místo aby využil prostor pro informace jako např.: číslo krizové linky, činnost krizového štábu, jaká pravidla je nutné dodržovat a proč, jak bude město informovat obyvatele, kteří nemají internet, jak pomáhá a bude pomáhat město seniorům v době epidemie a další důležité záležitosti.

Zbytek strany obsadila neuvolněná místostarostka L. Mrzílková  s vybranými informacemi z rady a zastupitelstva a místostarosta M. Lenc nezapomněl připomenout zásluhu města na instalaci semaforů.  

Na čtvrté straně se objevuje opět M. Lenc, aby nám oznámil, že za kulturákem bude k velké radosti obyvatelstva vybudována kašna za 8 milionů. Zbytek strany je věnován dvěma informačním článkům M. Kučerové z odboru školství.

A jsme na páté straně, kterou zaplňuje článek H. Jelínková z Odboru životního prostředí, v němž vehementně obhajuje nové výsadby, ale i plevel v okrasném záhoně v Masarykově ulici. Na stejné stránce se skví dva článečky týkající se skatebordového hřiště od  kamarádky  místostarostky

P. Kuchařové a starosty Kroužeckého.

I šestou stranu obsadili lidé z radnice. Jeden článek se zabývá tříděným odpadem napsal K. Němec z Odboru správy majetku, druhý článek  opět od K. Němce zabývající se černými skládkami.

A jsme na sedmé straně. J. Loubová z kanceláře tajemníka úřadu se rozepsala o šetření energií, následuje zpráva Vodáren Kladno Mělník  a po ní informace MěP Neratovice a OO PČR Neratovice.

Radnice tedy zabrala prakticky sedm stran periodika, které má poskytovat objektivní a vyvážené informace o městě a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory všech politických a názorových skupin.

Na dalších čtyřech stránkách jsou už jen zprávy MŠ, ZŠ, DDM, Městské knihovny, Charity, Pojďte dál, Nemocnice Neratovice a zrušený program knihovny.

Kromě jednoho krotkého článku opoziční zastupitelky se v časopise nevyskytuje žádný alternativní názor nebo kritický pohled na práci radnice.

 

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz