Tisk článku

Mizí velké, biologicky hodnotné stromy a keře.

Ty mají největší podíl na ochlazování města, na zvlhčování vzduchu, zachytí spoustu prachu a hluku. Poskytují úkryt ptákům, savcům i hmyzu. Pokud kvetou, pyl a nektar jsou potravou včel, čmeláků apod. Jejich význam nelze stručně popsat..

A přesto v našem městě je jich čím dál méně. Některé usychají, jiné jsou bezohledně vykáceny. Část jich padla ve vichřicích. Jsou odstraňovány i mohutné jehličnaté keře,  protože jsou pod nimi odpadky a prý se sem uchylují bezdomovci. To je skvělý argument. Dokonce jsem slyšela názor jednoho architekta, že tyto keře jsou pozůstatek starého režimu a není jich škoda.

Nová výsadba nemůže nahradit zlikvidované dřeviny. Vysazuje se málo nových stromů a keřů a bude trvat desítky let, než se rozrostou a dosáhnou velikosti svých předchůdců. Pokud se ovšem nové dřeviny ujmou, nezakrní a nebo neuhynou. Stromy i keře jsou vysazovány osamoceně. Přitom je už známo, že stromy spolu spolupracují, pomáhají si a mezi sebou komunikují.

Často jsou odstraňovány jednotlivé stromy, které jsou součástí větších skupin. To je špatně. Stromy ve skupinách totiž spolu koexistují, každý z nich má specifickou funkci. Když vykácíte krajní strom v roli ochránce okolních stromů, který byl léta vystaven větru a úpornému slunci, nečekejte, že tuto jeho úlohu bez potíží převezme strom do té doby žijící uprostřed skupiny. I když byl velmi zdráv, mohou se u něj projevit potíže s olistěním a celkovou vitalitou (= životní energie).

Typické příklady nevhodného vykácení je zlikvidovaný akát u památného stromu topolu bílého blízko kaple Sv. Vojtěcha zásluhou ing. Žďárského a ve spolupráci s odborem ŽP.  Další příklad je vykácení borovice v blízkosti javoru cukrového u kina. Ten byl ještě nešetrně a zbytečně ořezán opět ing. Žďárským na popud odboru ŽP. Posledním příkladem je odstranění poléhavého, velmi rozrostlého, jalovce na kraji panelového domu na Benešovce.

Odbor životního prostředí by měl na prvním místě posoudit ekologickou a biologickou hodnotu stromu a měl by zodpovědně po všech stránkách zvážit následky odstranění stromu nebo keře. Stejně tak promyslet, jak bude starý strom reagovat na zbytečné ořezání.

Chybí respekt ke starým stromům. Nikdy nikdo neví, který z nich je ochránce těch ostatních.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz