Další akce, které jsem se zúčastnila v rámci zvýšení odbornosti: Urbanscapes Praha 2024. II. část.

Program druhého dne konference - Zkušenosti.

Dopolední blok.
1. Papírák - nová čtvrť uprostřed Liberce.
2. Klárov - další nezacelená jizva v centru Prahy.
3. Urbanismus a udržitelnost.
4. Cirkularita a veřejný prostor. 
5. Diskuse. 
6. Srážkové vody v městském prostředí z pohledu správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
7. Modrozelená infrastruktura a nakládání s dešťovými vodami z pohledu Lesů hl. m. Prahy, 
8. Město prostupné a bezpečné pro všechny.
9. Modrá i zelená fakulta (aneb mladá generace není skeptická). 
10. Panelová diskuse. 
11. Individuální oběd (např. v menze).

Odpolední blok I.
1. Měřítka kvality: umíme hodnotit kvalitu vystavěného prostředí?
2. Proces a požadavky na schvalování projektových dokumentací ve společnosti TSK.
3. Štěstí do patnácti minut (dopravní řešení a mobilita).
4. Příprava dopravních staveb s využitím přírodě blízkých technických řešení.
5. Ochranná pásma uličních stromořadí. 
6. Diskuse.
7. Přestávka na kávu.

Odpolední blok II. 
1. Sedm hrozných - výsadba stromů v zatíženém městském prostoru.
2. Využití přírodě blízkých principů v městském prostředí.
3. Zodpovědný přístup města k obnově veřejných prostranství.
4. Krajina prostupuje Obytným souborem v Braníku. 
5. Duševní zdraví a zeleň ve městě. Vladimír Kmoch (lékař, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN).
Ukončení konference.

Hlavní organizátor: Česká asociace pro krajinářskou architekturu.
Pořadatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - SZKT.
Partner: IPR - Praha.
Záštita: Česká komora architektů, Ministerstvo životního prostředí.

Anna Spěváčková